De problematiek van de multiculturele samenleving vanuit stedelijk perspectief (Casus Gent). (Marc Vercoutere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN.

 

Bijlage 1. (a) Lijst interviews.

 

Datum

Naam

Organisatie

Functie

Duur

11/02/2005

Meryem Kaçar

Groen!

Advocate en ex-senator Groen!

61’

20/02/2005

 

Mieke Valcke

Groen! Gent

Gemeenteraadslid Gent en commissie sociale zaken

57’

21/02/2005

Saban Gök

Agora

Educatief medewerker

63’

25/02/2005

Ridvan Can

FZOVL

Coördinator

69’

28/02/2005

Kristina Colen

Vlaams Belang Gent

Voorzitster Vlaams Belang Gent, Gemeenteraadslid Gent en commissie sociale zaken

109’

03/03/2005

Patricia De Vrieze

OCMW Gent

Stafmedewerker departement sociale zaken

39’

04/03/2005

Luk Degeest

Bisdom Oost-Vlaanderen

Vicaris Categoriale Pastoraal

43’

04/03/2005

Matthieu Dierckx

CD&V Gent

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter en commissie sociale zaken

79’

07/03/2005

Ben Grob

Lucerna college

Algemeen directeur Lucerna colleges in Melle, Genk, Schaarbeek en Antwerpen

59’

08/03/2005

Astrid Faelens

ABVV Scheldeland en Zuid-Oost-Vlaanderen

Diversiteitsconsulent voor Scheldeland en Zuid-Oost-Vlaanderen

56’

15/03/2005

Herman Dewettinck

ACV Gent-Eeklo

Verantwoordelijke integratie

56’

16/03/2005

Frank Beke

Stad Gent

Burgemeester (SP.A)

27’

06/04/2005

Martine De Regge

Stad Gent

Schepen van sociale zaken, huisvesting en emancipatie

82’

26/04/2005

Jean De Meyer

Stad Gent

Coördinatie Stadsmagazine

30’

31/05/2005

Arafat Bouaciba

VOEM

Voorzitter “De Eenmaking - El Wahda - Birleşim - ... “ vzw

62’

06/06/2005

Cemal Cavdarli

Sp-a Gent

Kamerlid Sp-a en imam Gent

84’

07/06/2005

Najim Einauan

FMV

Stafmedewerker Federatie van Marokkaanse Verenigingen – Secretariaat Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen

64’

13/06/2005

Elke Hooyberghs

ING

Intercultureel Netwerk Gent

Cel sensibilisering.

105’

14/06/2005

Ilse Devroe

UGent

Assisterend academisch personeel, Faculteit Communicatiewetenschappen

40’

20/06/2005

Katrien Desmet

Fran Keerman

El Ele

Medewerksters El Ele (allochtone vrouwenwerking en “armen aan het woord”)

78’

22/06/2005

Liesbeth Maene

Victoria DeLuxe

Medewerkster Victoria DeLuxe

65’

23/06/2005

Herman Huvenne

Politiezone Gent

Inspecteur Politiezone Gent, operationele steundienst, maatschappelijke cel: integratiedienst.

75’

Bijlage 1. (b) Slotinterviews: strategische projecten.

 

Datum

Naam

Organisatie

Functie

Duur

04/07/2005

Mohamed El Bakali

SID/Agora

Strategisch Project Allochtoon Middenveld - projectafgevaardigde

20’

06/07/2005

Bart Van Causenbroeck

SID/Agora

Inspraakbegeleider Agora en

Strategisch Project Levensbeschouwing - projectafgevaardigde

39’

07/07/2005

Rebecca Van Gestel

Agora

Strategisch Project Communicatie - projectafgevaardigde

53’

08/07/2005

Meryem Usta

Tine Devaere

Agora

Strategisch Project Onderwijs

85’

12/07/2005

Rosheen Demaret

Agora

Strategisch Project Vrouwenwerking - projectafgevaardigde

73’

Bijlage 1. (c) Informele gesprekken.

Dit is een limitatieve lijst van mensen met wie er één of meerdere gesprekken zijn gevoerd rond de thematiek uit deze scriptie. Het belang van deze informele gesprekken is de vele informatie die ze hebben opgeleverd, waaronder informatie die via formele interviews niet zou zijn verkregen. De onderstaande lijst is beperkt tot de gesprekken die een wezenlijke bijdrage tot deze scriptie hebben opgeleverd. Tijdens deze gesprekken werden thema’s aangekaart en stellingen geponeerd, die dan uitvoerig werden besproken. Deze gesprekken waren bijzonder leerrijk bij de voorbereiding van de interviews. Oorspronkelijk was het de bedoeling om focusgesprekken te organiseren, doch dit bleek praktisch niet mogelijk in het kader van deze scriptie.

Naam

Organisatie

Functie

Meryem Kaçar

Groen!

Advocate en ex-senator Groen!

Arafat Bouaciba

VOEM vzw

Voorzitter “De Eenmaking - El Wahda - Birleşim - ... “ vzw

Max Kahlke

MUSAiek[578]

Actieverantwoordelijke bij Groen! , Auteur, Stand-up comedian.

Farid Meziani

VOEM vzw

Vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging IQRA. Medewerker Meisjeshuis Kaarderij.

Pieter Teirlinck

Vrede vzw

Medewerker Vrede vzw. Afgestuurd met scriptie over de Koerdische problematiek.

Phillipe Vercoutere

SJB college Avelgem

Directeur Middenschool Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem.

Hilmi Lazhar

M.J.G

Moslim Jongeren Gent

Dolores Piscador

Kom-Pas

Medewerkster

Veerle Kindt

POB Denderleeuw

Bibliotheekassistent en licentiaat Slavistiek en Oost-Europakunde

Marc Heughebaert

Groen!

Fractiesecretaris Groen! Gent

Nancy Proot

Musaiek (vzw in oprichting)

Stichtend lid.

Siham Benhammar

FZOVL

Educatief medewerkster Maghrebijnse gemeenschap

Anoniem

STAP Gent

Medewerker STAP: StudieAdviesPunt Gent

Frank Van de Walle

Politiezone Gent

Inspecteur Politiezone Gent, operationele steundienst, maatschappelijke cel: integratiedienst.

Özgür Balci

FLUX (Turkse studentenvereniging)

Voorzitter en verantwoordelijke cel uitstroom

Wouter De Raes

Bibliotheek Gent

Bibliotheekassistent en historicus

 

 

Bijlage 2: Studie- en infomomenten.

 

Deze lijst is limitatief tot gevolgde activiteiten die een wezenlijk invloed hebben gehad op de inhoudelijke aspecten van deze scriptie.

 

Studienamiddag: “Abeidsmarktpositie van migranten in Vlaanderen.” (12 oktober 2004)

Plaats: PAJ (Platform Allochtone jeugdwerkingen) en FMV (Federatie van Marokkaanse verenigingen, Borgerhout.

Organisatie: FMV (Federatie van Marokkaanse verenigingen).

 

Met: Mohammed Chakkar (coördinator FMV); Albert Martens (professor emeritus in de arbeidssociologie - KULeuven); Hans Verhoeven (KULeuven); vertegenwoordigers van ABVV, ACLVB, ACV, VOKA, e.a.

Met: getuigenissen van allochtone jongeren.

 

Debat en forumgesprekken: “Stadsgesprekken: De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden. Stadsgesprek Gent.” (15 november 2004).

Plaats: Vooruit, Gent.

Organisatie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Thuis in de stad (Het thuis in de stad project).

 

Met: Moderator: Eric Corijn (VUB); Frank Maes (Natuurpunt Gent vzw); Sas van Rouveroij (1ste Schepen stadsbestuur Gent); Karin Temmerman (Schepen stedenbouw stadsbestuur Gent); Dany Van Royen (VOKA); Katrien Perquy (Buurtraad Dampoort); Frank Beke (Burgemeester van de stad Gent) en de deelnemende burgers.

 

Informatiedag: “Open VOEM dag.” (19 december 2004)

Plaats: “Bij de Vieze Gasten”, Gent.

Organisatie: VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims).

 

Met: Majimmedine (GMV – Gentse Maghrebijnse Verenigingen); Abdel Hakim (MJG – Moslims Jongeren Gent); Alain de Bruyne (El Wahda – de Eenmaking en Berlesim); Ismail Abdoul (Ron’s Club Box); Abdel Aziz (Al-Fath); Farid Meziani (Iqra); Diederik De Mezel (VOEM Oost-Vlaanderen – webstek); Arafat Bouachiba (VOEM Gent en El Wahda – de eenmaking) en Youssif Souissi (Voorzitter VOEM nationaal).

 

 

Debat: “Het zevenpuntenprogramma van de allochtonen.” (9 februari 2005)

Plaats: Zuiderpershuis, Antwerpen.

Organisatie: MO* Mondiaal Magazine, Kif Kif (De Interculturele Site van Vlaanderen) en het Forum Van Etnisch-Culturele Minderheden.

 

Met: Moderator: Gie Goris (Hoofdredacteur MO* Mondiaal Magazine); Said El Majdoub (Kif Kif, Student Focus); Naima Charkaroui (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden); Marino Keulen (Vlaams Minister van Inburgering, VLD); Nahima Lanjri (Volksvertegenwoordiger, CD&V) en Meryem Kaçar (Groen!).

 

Congres: (Ideologisch congres): “Keuzes voor de Toekomst” (26 februari 2005)

Plaats: VUB, campus Etterbeek.

Organisatie: Groen!

 

Gevolgde Thema: “Resolutie 3: Samenleven in verscheidenheid”

Debat: “Open solidair & gastvrij Gent” (10 maart 2005)

(Thema’s die uitgebreid werden toegelicht: Gentse samenleving, opkomst Vlaams Belang, positieve actie)

Plaats: Vooruit, Gent.

Organisatie: Platform van organisaties: “Democrazia”

 

Voorstelling: “Stadsmonitor Gent” (18 april 2005)

(Thema’s die uitgebreid werden toegelicht: werken en ondernemen, wonen, cultuur.)

Plaats: Vooruit, Gent.

Organisatie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Thuis in de stad.

 

Met: presentatie: Thomas Block en Jo Van Assche (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling UGent). En onder andere: Frank Beke (Burgemeester stad Gent), Daniel Termont (Schepen van Economie van de stad Gent), Steven Eeckhout (voorzitter van de Stedelijke Woonraad) en Bart Doucet (cultuurcoördinator).

 

Panelgesprek: “Denken over taal en taal(in)onderwijs.” (18 mei 2005)

Plaats: Blandijn aud. C, Gent.

Organisatie: M.J.G. (Moslim Jongeren Gent), F.T.O. i.s.m. Agora.

 

Met: Stef Slembrouck (UGent); Jürgen Jaspers (Universiteit Antwerpen) en Evita Willaert (UGent).

 

Trefdag: “Groen! Licht” met diverse panelgesprekken. (21 mei 2005)

(Enkel de gevolgde panelgesprekken zijn hieronder vermeld)

Plaats: Maria Theresiacollege, Leuven.

Organisatie: Groen!

 

Panelgesprek: “Ruimte voor jongeren.”

 

Met: moderator: Dirk Deprover (Vlaamse Vereniging Jeugddiensten); Filip Coussee (UGent); Patrick Manghelinckx (Jeugd en Stad, Brussel); Jan Bal (Steunpunt Jeugd); Abdeslam El-Ajjouri (Platform Allochtone Jeugdverenigingen); Ilse Neyrinck (Chirojeugd Vlaanderen); Meyrem Almaci (woordvoerster Jong Groen!).

 

Panelgesprek: “Solidariteit met andere culturen”

 

Met: moderator: Philippe Degelin (fractiesecretaris Adelheid Byttebier); Naïma Amzil (werkneemster Remmery NV); Said El Maidoub (Student Focus); Arafat Bouachiba (vzw El Wahda - De Eenmaking); Allel El Berkani (regisseur) en Tinne Van der Straeten (Groen!)

 

Debat: Waarom vinden zgn. allochtonen geen werk?” (30 mei 2005)

Plaats: UA- Stadscampus (ex-Ufsia), Antwerpen.

Organisatie: Kifkif (De Interculturele Site van Vlaanderen).

 

Met: moderator: Rik Van Cauwelaert (hoofdredacteur Knack); Ilse Dielen (nationaal secretaris ACV); Karel Van Eetvelt (gedelegeerd bestuurder UNIZO); Fons Leroy (kabinetschef Vlaams Minister van Werk) en Naïma Charkaoui (coördinator Minderhedenforum).

 

 

Lezingenreeks: “Religie en maatschappij”.

 

 

Gevolgd?

Datum

Spreker

Onderwerp

Nee

05/02/05

Malik Al Amsar Kandidaat MRV verkiezingen 2004

Overzicht van de belangrijkste islamitische denkers.

Ja

12/02/05

Malik Al Asmar

Overzicht van de belangrijkste hedendaagse islamitische denkers.

Ja

19/02/05

Malik Al Asmar

Humanistische boodschap van de islam (1): de mensenrechten en rechtvaardigheid binnen de islam.

Ja

26/02/05

Mohamed Ajouaou - theoloog en consulent bij Prisma Brabant (Tilburg, NL)

Humanistische boodschap van de islam (2): de plaats van de mens binnen de islam als individu en als collectiviteit.

Ja

12/03/05

Prof. Herman De Ley (UG – Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

Het vrijzinnige humanisme: omschrijving, oorsprong, evolutie, de mensenrechten.

Nee

19/03/05

Prof. Danny Praet (UG – Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

Het christendom: evolutie en uitdaging.

Nee

26/03/05

Y. Souissi – UPJ

Het jodendom: historische evolutie, antisemitisme in Europa, binnen de moslim gemeenschap, islamitisch gegrond?

Ja

09/04/05

Prof. Chia Longman (UG – Vergelijkende cultuurwetenschappen)

Evolutie van de positie van de vrouwen in de wereld + voorbeelden ter illustratie

Ja

16/04/05

Mevr Ajouaou

Positie van de vrouw binnen de moslim gemeenschap: cultureel en islamitisch.

Ja

23/04/05

N. Babazia (Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV)

Veranderingen van het statuut van de vrouw binnen de Marokkaanse wetgeving.

 

Publieke voorstelling: “Agora. Open(t) ruimte voor participatie.” Met voorstelling van de “strategische projecten Agora”. (4 juni 2005)

Plaats: Stadhuis Gent.

Organisatie: Stad Gent, Stedelijke Integratiedienst – Participatie en inspraak. Agora – coördinatie.

 

Met: Martine De Regge (Schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie en voorzitter van de stuurgroep Agora); Sami Zemni (UGent); Ridvan Can (voorzitter vzw BAAB); Marino Keulen (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering); Frank Beke (Burgemeester stad Gent); Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent vzw) en leden van de stuurgroep en medewerkers van Agora.

 

 

Bijlage 3(a): Spreiding etnisch culturele minderheden Gent.[579]

 

 

méér dan 60% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 50% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 40% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 30% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 20% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 10% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

méér dan 5% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

minder dan 5% ECM inwoners op totaal van bevolkingsregister (BR) + wachtregister (WR)

 

 

Bijlage 3(b): Sociaal Impuls Fonds Actiegebied Gent.[580]

 

 

 

Bijlage 4: de Agora-structuur zoals bedoeld in de conceptnota.[581]

 

 

 

Bijlage 5(a): Ledenlijst FZOVL – december 2004

 

1. African Sculptures and Cultures 9000 GENT

2. Afrikaanse Raad 9050 GENT

3. Amicale de St-Amandsberg Gand II 9040 ST-AMANDSBERG

4. Anadolu Gulu 9000 GENT

5. Association socio-culturelle de congolais de Gand (A.S.C.G) 9000 GENT

6. Bachtale Chave jeugdbeweging 9000 GENT

7. Bachtale Roma 9400 OOSTENDE

8. Basi Bo Moko 9000 GENT

9. Belgisch Turkse Vriendenkring 9000 GENT

10. Belgisch Tunesische onderlinge hulp 9000 GENT

11. Bewonersgroep Nieuw Gent 9000 GENT

12. Culturele Vereniging St Gillis Waas 9770 ST-GILLIS-WAAS

13. Cultuur en Bijstandsvereniging Kawuman 9000 GENT

14. Deddoo 9000 GENT

15. Delidolu 1070 BRUSSEL

16. De Rozentuin 9000 GENT

17. Divers & Actief 9040 ST-AMANDSBERG

18. Ethiopische Gemeenschap van Gent 9000 GENT

19. Ette Ibibio 9000 GENT

20. FC Avrasya Gent 9000 GENT

21. Foreign Students of Ghent 9000 GENT

22. Flux 9040 ST-AMANDSBERG

23. Genclik Kultur Merkezi 9050 GENT

24. Generation 2000 9040 GENT

25. Hand in Hand 9000 GENT

26. International Students Association of Ghent 9000 GENT

27. Islamitisch Culturele Vereniging Hamme 9220 HAMME

28. Kardelen 9000 GENT

29. Kilim 9000 GENT

30. Krea 9000 GENT

31. Labelsyrie 9000 GENT

32. Maanlicht 9000 GENT

33. Meridiaan Cultuur- en Opleidingscentrum 9000 GENT

34. Muzik Firtinasi 9000 GENT

35. Muslim Students Community of Ghent 9000 GENT

36. Omuz Omuza 8800 ROESELARE

37. Onafhankelijk Roma Initiatief (O.R.I.) 9000 GENT

38. Opre Roma 9000 GENT

39. Ozburun Brussel 1210 Saint – Josse

40. Ozburun Gent 9000 GENT

41. Palestinian House Brussel

42. Poskuder 9040 ST-AMANDSBERG

43. Rama 9000 GENT

44. Rolling Stars 9050 LEDEBERG

45. Romano Dzuvdipe 9100 ST-NIKLAAS

46. Romane Dzuvia 9000 GENT

47. Soedanese Gemeenschap S.G.G 9000 GENT

48. Somali Sport en Cultuur Jongeren in België 9000 GENT

49. Sport 9032 WONDELGEM

50. ST-MariamVlaams-Armeens wetenschappelijk Cultureel Centrum 9050 GENT

51. Turkse Academische Kring 9000 GENT

52. Turks cultuur Centrum Gent 9000 GENT

53. Turks Cultureel Centrum St-Niklaas 9100 ST_NIKLAAS

54. Turkse Islamitische & Culturele Vereniging 9160 LOKEREN

55. Turk Ocagi 9000 GENT

56. Turkse Arbeidersvereniging Zele 9240 ZELE

57. Turks Islamitische Culturele Vereniging 9300 AALST

58. Truth 9000 GENT

59. United Gent 9000 GENT

60. Wijkbelangen Brugs Poort 9000 GENT

 

 

Bijlage 5(b): Ledenlijst CDF.

 

Momenteel telt de Federatie 44 lidorganisaties.

 

Oost-Vlaanderen

30 kernen

Antwerpen

10 kernen

Limburg

2 kernen

Vlaams Brabant

2 kernen

 

 

Turkse verenigingen

30

Russische verenigingen

6

Georgische verenigingen

3

Oekraïense verenigingen

2

Kazakse verenigingen

1

Oezbeekse verenigingen

1

Tunesische verenigingen

1

 

 

Bijlage 5(c): Ledenlijst VOEM

 

Lidorganisaties Oost-Vlaanderen.

 

Naam kern

Gemeente

Vertegenwoordiger

Ethiek

Gent

Cemal Cavdarli

Emancipatie en Participatie

Gent

Zahed Ahmed

Literair Salon

Denderleeuw

Fuad Soenni

Oudersbegeleiding

Gent

Bayram Topmaz

Begeleiding Jongvolwassenen

Gent

Laytous Ibrahim

Dialoog

Sint Niklaas

Mahmoud Jaber

Culturele Activiteiten

Sint Niklaas

Woez Abdullah

Feitelijke vereniging Al Multaqa

Dendermonde

Mohamad Ismail

Vzw El Wahda

Gent

Arafat Bouaciba

Vzw Al Fath

Gent

Abdelaziz Sarrokh

Vzw Moslim Jongeren Gent

Gent

Mouissat Hakim

Vzw Islamitische Vrouwen Gent

Gent

Rita Walravens

Feitelijke vereniging Iqra

Gent

Farid Meziani

Vzw Ron's Boxing Club

Gent

Ismail Abdoul

 

Lidorganisaties West-Vlaanderen.

 

Naam kern

Gemeente

Vertegenwoordiger

Culturele Activiteiten

Kortrijk

Ghamman Mehdi

Jongvolwassenen

Kortrijk

Aboudrar Abdellah

Oudersbegeleiding

Kortrijk

El Kaddouri Moustafa

Kunstzinnige Vorming

Kortrijk

Henda Ben Bechir

Kern Vrouwenemancipatie

?

Zahed Rania

Ibnou Sina

?

Mano

 

Lidorganisaties Limburg.

 

Naam kern

Gemeente

Vertegenwoordiger

Maatschappijkritische vorming

Bilzen

Dr. El Kalaai Mouloud

Al Kindi

?

Guy Meynen

Feitelijke vereniging Islamitische Meisjes Bilzen

?

Akalai Souad

Vzw Mozaïek

?

Bader Al Khatari

Feitelijke vereniging Onderwijsethiek

?

Kalaai Abdelmajid

Vzw Islamitische moskee Houthalen

?

Mustapha Manti

Vzw El Hadiya Moskee Maaseik

?

Hassan Jamali

Feitelijke vereniging Moslimsport en -ontspanning

?

Benali Nourredine

Vzw Al Farah-Attawba

?

El Bouyadi Achour

Vzw Atawasull

?

Ben Massaoud Elarbi

Feitelijke vereniging Jongeren van Badr

?

Dahou Ahmed

Vzw El Mousenine

?

Doudah Saïd

 

 

Lidorganisaties Vlaams-Brabant.

 

Naam kern

Gemeente

Vertegenwoordiger

Oudersbegeleiding

Brussel St Gillis

Abdelkhalek Chrayah

Begeleiding Jongvolwassenen

Brussel Etterbeek

Abdellatif Mezzour

Vrouwenemancipatie

Brussel Schaarbeek

Fathia Mezzour

Ethiek en Geestesontwikkeling bij Migrantenvrouwen

Brussel Anderlecht

Malika Ben Abdellah

Culturele Activiteiten

Brussel Anderlecht

Mohammed Ikram

Sport en Ontspanning

Brussel Sint-Gillis

Nouredine El Ghouichi

Kunstzinnige Vorming

Brussel Schaarbeek

Rachid Benissa

Maatschappijkritische Vorming

Brussel Laken

El Alaoui Sossei Saïd

Dialoog

Brussel Molenbeek

Mohammed Saïd Sammadi

Literair Salon

Brussel Sint-Joost-ten-Node

Mohammed Karmoun

Media

Brussel Vilvoorde

Abdelkhalek Sammadi

Muzische Vorming

Brussel Molenbeek

Mohammed Marwan

Maghrebijnse Vriendenkring

Brussel Ganshoren

Hassan El Ghabri

Toneel

Brussel Koekelberg

Alkrizz Meroan

 

Lidorganisaties Antwerpen

 

Naam kern

Gemeente

Vertegenwoordiger

Culturele Activiteiten

Antwerpen

Abdulmunem Shattour

Onderwijsproblematiek en Belangenbehartiging

Antwerpen

Youssef Souissi

Dialoog Mechelen

Mechelen

Abdelmajid El Morabit

Marokkaanse Oudersbegeleiding

Antwerpen

Imane Temli Askiou

Ethiek en Geestesontwikkeling bij Migrantengezinnen

Antwerpen

Rachida Bouhout

Sport en Ontspanning

Antwerpen

Ashraf El Salawi

Turkse Oudersbegeleiding

Antwerpen

Ayhan Akçaoglu

Toneel

Antwerpen

Moustafa Benkerroum

Vrouwenemancipatie

Antwerpen

Mina Chebaa

Dialoog Antwerpen

Antwerpen

Touré Pap

Culturele Activiteiten Mechelen

Mechelen

Filali Mohammed

Begeleiding Jongvolwassenen

Antwerpen

Moustafa Ouloud Haj

Culturele Activiteiten Lier

Lier

Erol Balçi

Culturele Activiteiten Mol

Mol

Saïd Abrddane

Muzikale Vorming

Antwerpen

El Ouargui Amin

Afrikaanse Oudersbegeleiding

Antwerpen

Omar Ba

Afrikaanse Cultuur Malle

Antwerpen

Ibrahim Kaba

Vzw Al Messira

Antwerpen

Latifa Chebaa

De Goede Vriend

Antwerpen

Ahmed Amimou

Vzw Al Ahbaab

Antwerpen

Pascale De Leeuw

 

 

Bijlage 6: De 14* moskeeën in Gent.

 

 

Naam

Straat

Gemeente

Gemeenschap

Vzw IH-VAK

Nieuwland 12-14

Gent

Turks

Al Markaz

Elyzeese Velden35

Gent

Magrebijns

Pakistaans Islamitisch

Cultureel Centrum

Victor Frisstraat 27-29

Gent

Pakistaans

Uqbat-moskee

Warandestraat 39

Gent

Magrebijns

Eyup sultan Camii

Kazemattenstraat 80

Gent

Turks

Rabot Fatih Camii

Rietstraat 35

Gent

Turks

Tevhid Camii

Ferrerlaan 214A

Gent

Turks

Moskee Al Fath

Beukelaarsstraat 23-25

Gent

Magrebijns

Moskee van Gent

Isabellakaai 73

Gent

Studenten universiteit

Sultan Selim Camii

Langestraat 204

Ledeberg

Turks

Intercultureel Centrum (ICC) Mescid Bedr

Kerkstraat 188

Gentbrugge

Magrebijns

Vlaams Intercultureel

Centrum

Doornzelestraat 5-7

Gent

Turks

Ensarija

Palinghuizen 9

Gent

Bosnisch

Bron: Dit document werd opgesteld door Bart Van Causenbroeck, Sid/Agora, inspraakbegeleider Agora en projectafgevaardigde voor het Strategisch Project Levensbeschouwing. Dit document werd nog niet gepubliceerd, doch kan op aanvraag bekomen worden. Dit document werd toegezonden via email op 06/07/2005.

* De veertiende moskee is in oprichting, maar wordt niet vermeld wegens onduidelijke gegevens. Bart Van Causenbroeck melde dat de juiste gegevens nog moeten doorkomen.[582]

 

 

Bijlage 7: Checklist communicatie en participatie allochtonen.

 

Bron: JANS, Peter, ROMBACH, Ida, Checklist communicatie en participatie allochtonen. Utrecht, Participatieteam, Sector Bestuurszaken, afdeling Communicatie, p. 8.

 

Bijlage 8: In dienst van de democratie heeft de commissie daarom de volgende 17 aanbevelingen: [583]

 1. Maak overheidsinformatie actief openbaar

 2. Open een regeringswebsite

 3. Voer een pro-actief mediabeleid

 4. Voorlichting over niet-aanvaard beleid mag, mits...

 5. Voor elke doelgroep de juiste mix

 6. Lastig bereikbare doelgroepen bereik je samen!

 7. Betrek burgers eerder bij beleid

 8. Zet een extra stap voor de democratie!

 9. Blijf bereikbaar!

 10. Communicatie is een managementtaak

 11. Communicatie in het regeerakkoord

 12. Alle vragen naar één adres

 13. Maak alle informatie digitaal

 14. Vraag het één keer in plaats van telkens weer

 15. Formuleer spelregels voor interactiviteit

 16. Waar blijft het geld?

 17. Investeer in communicatie

 

Bijlage 9: Platformtekst “Initiatief”. [584]

 

Vertrekpunt: de vaststelling dat er een niet te rechtvaardigen ongelijkheid blijft bestaan, bij ons maar ook wereldwijd.


BIJ ONS

 

De multiculturele samenleving bij ons is een realiteit én een meerwaarde. Wij juichen culturele diversiteit toe, omdat het samenleven met mensen van verschillende herkomst en achtergrond tegelijk een uitdaging en een rijkdom is. We merken echter dat discriminatie van en racisme ten aanzien van mensen omwille van leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, godsdienst, etnische afkomst of nationaliteit, blijven bestaan. Dit ondermijnt de democratie. Elke vorm van racisme en discriminatie moet dan ook bestreden worden. Daarom pleiten we voor gelijke rechten en kansen!

We willen ons met deze mars toespitsen op de drie terreinen van het maatschappelijke leven waarop de achterstelling van gevestigde allochtonen én nieuwe migranten het meest voelbaar is. We stappen dan ook op voor

· gelijke kansen in het onderwijs

· gelijke kansen en gelijke rechten op de arbeidsmarkt

· democratische rechten en stemplicht op alle niveaus, beginnende met de onmiddellijke invoering daarvan op het gemeentelijk vlak

DE WERELD

 

De reden waarom mensen vluchtten en nog steeds vluchten is doorheen heel de geschiedenis dezelfde gebleven: geen werk, hongersnood, overbevolking, repressie en oorlog. De wereldwijde, steeds toenemende migratiedynamiek vindt in sé zijn oorsprong in de groeiende ongelijkheid in de wereld. Daarom pleiten we voor het dichten van de kloof en voor meer gelijkheid op wereldschaal!

Volgende verwezenlijkingen zouden al een wereld van verschil maken:

 

DE WERELD BIJ ONS

 

Echter, zolang er mensenrechtenschendingen voorkomen, zolang de kloof tussen Noord en Zuid niet wordt gedicht, zullen er mensen, hetzij om politieke, hetzij om economische redenen, blijven vluchten. Daarom ijveren we, in het kielzog van een gelijkere wereld, ook voor een correct en humaan Europees asiel- en immigratiebeleid. De mensenrechten dienen gerespecteerd te worden!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[578] MUSAiek is een vzw in oprichting die zich wil engageren in projecten om de multiculturele samenleving te bevorderen.

[579] STAD GENT, STEDELIJKE INTEGRATIEDIENST, Omgevingsanalyse 2003-2005 Inleiding & Index. Laatste wijziging 01/07/2004.   http://www.gent.be  ( 02/02/2005)

[580] Bron: Kansarmoede Atlas. Atlas Editie 2002. Sociaal impuls fonds actiegebied.  http://www.gent.be/gent/wonen/kansarmo/Atlas2002/start.htm  (22/01/2005)

[581] STAD GENT, STEDELIJKE INTEGRATIEDIENST, Conceptnota voor het betrekken van de doelgroep bij het beleid. (‘BDBB’), Gent, SID, 10 februari 2004, p. 12.

[582] Interview met Bart Van Causenbroeck, Sid/Agora, inspraakbegeleider Agora en projectafgevaardigde voor het Strategisch Project Levensbeschouwing. Digitale opname (06/07/2005).

[583] COMMISSIE WALLAGE, In dienst van de democratie. Het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie. Slotbeschouwingen. Den Haag, Ministerie van Algemene Zaken (Nederland), 12 augustus 2004. http://www.minaz.nl/wallage/ (02/06/2005).

[584] INITIATIEF, De gelijkekansen gesprekken over arbeid, onderwijs, burgerschap en asiel/migratie. Platformtekst. http://www.gelijkekansengesprekken.be/new/ (12/06/2005).