De problematiek van de multiculturele samenleving vanuit stedelijk perspectief (Casus Gent). (Marc Vercoutere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Deze bibliografie bevat de werken die rechtstreeks hebben bijgedragen tot deze scriptie en is dus sterk gelimiteerd. De stapel artikelen uit tijdschriften en kranten, verslagen van studiedagen, monografieën of delen ervan, beleidsdocumenten en andere, is te groot en zou een boekdeel omvatten om ze allemaal weer te geven.

 

Monografieën.

 

Naslagwerken.

 

Verslagen, rapporten, overheidsdocumenten,wetten, decreten e.a.

 

Gebruikte artikels uit tijdschriften, dagbladen e.a.

 

Gebruikte artikels en documenten via internet.

 

Enkele van de geraadpleegde websites.

 

Diverse documenten.

 

 

Lijst met belangrijke afkortingen.

 

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW

Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties

AEL

Arabisch Europese Liga

ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

AWS

Actieve Welvaartstaat

BDBB

Betrekken van de Doelgroep Bij het Beleid

BSO

Beroeps Secundair Onderwijs

CBS

College van Burgemeester en Schepenen

CDF

Federatie van Turkse Vooruitstrevende Verenigingen (Çaĝdaş Dernekler Federasyonu)

CGKR

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

CIE

Centrum voor Islam in Europa

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

DHKD

Demokratik Halk Kültür Dernigi

ECM

Etnisch Culturele Minderheden

EUMC

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

FESO

Federatie Samenlevingsopbouw

FMV

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

FZOVL

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

GOK

Gelijke Onderwijskansen

GOT

Gentse Overlegtafel

ING

Intercultureel Netwerk Gent

JOP

Job en Opleiding

KBS

Koning Boudewijnstichting

KCM

Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

KRG

Kernresultaatsgebied

LBR

Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (Rotterdam)

LIC

Lokaal Integratiecentrum

LIFO

Last In, First Out

LOP

Lokaal Overlegplatform

MOCEF

Mother and Child Education Foundation

NT2

Nederland voor anderstalige nieuwkomers

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OETC

Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur

PCVO

Provinciaal Centrum voor Volwassenen Onderwijs

PI

Participatie & Inspraak

PICO

Provinciaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen

PMS

Psycho Medisch Sociaal Centrum

R&B

Regie en Beleid

RISO

Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw

RVA

Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau (Nederland)

SID

Stedelijke Integratiedienst

SIF

Sociaal Impuls Fonds

SPAM

Steunpunt Allochtoon Middenveld

TgV

Tolk- en Vertaalservice

TSO

Technisch Secundair Onderwijs

UMIVOW

Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Oost- en West-Vlaanderen

UNIZO

Unie van Zelfstandige Ondernemers

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VE

Voltijds Equivalent

VESOC

Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

VIBOSO

Vlaams Instituut voor de Samenlevingsopbouw

VMC

Vlaams Minderhedencentrum

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOEM

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims

VUB

Vrije Universiteit Brussel

WOG

Werkgroep Onderwijs Gent

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende