Een monnikenwerk. Reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne. (Thijs Ameye)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

Inhoud:

 

1. Karakteristiek Cisterciënzer kloosterplan (afb. 1)

 

2. Kloosterplan van Sankt-Gallen (afb. 2)

 

3. Boekenlijst uit de bibliotheek van Ter Doest (13de eeuw)

 

4. Abt Keddekin van Ter Doest met wapenschild, St. 35 (1484) (afb. 14)

 

5. Handschrift St. 257 met Augustinus’ Sermones, eind 12de eeuw (afb. 16)

 

6.     Handschrift Gs. 16/198 met Augustinus’ Ennarationes in Psalmos, ca. 1200 (afb. 17)

 

7. Een Kartuizer, schrijvend in zijn cel (afb. 20)

 

8. Bewoners van Herne van 1390 tot 1534 (afb. 21)

 

 

1. Karakteristiek Cisterciënzer kloosterplan

 

 

A. Kerk

B. Sacristie

C. Binnenplaats van het klooster

D. Kloostergang

E. Bibliotheek

F. Kapittelzaal

G. Auditorium

H. Trap naar de slaapzaal

I. Lokaal onder de trap

J. Monnikenzaal

K. Tuin

L. Waterkanaal

M. Calefactorium

N. Eetzaal

O. Lavatorium

P. Keuken

Q. Auditorium van de lekenbroeders

R. Eetzaal van de lekenbroeders

S. Doorgang en ingang van het klooster

T. Opslagplaats

U. Gang van de lekenbroeders

V. Voorportaal van de kerk

 

 

2. Kloosterplan van Sankt-Gallen

 

 

 

3. Boekenlijst uit de bibliotheek van Ter Doest (13de eeuw)

 

Deze catalogus telt 25 handschriften en komt voor in St. 55.

 

1. Expositio super Apocalypsim

2. Vita S. Mariae Magdalenae

3. Excertiones magistri Petri de septem verbis Domini

4. Miracula S. Thomae archiepiscopi

5. Aurora

6. Psalterium dimidium

7. Epistulae Pauli duae

8. Tituli psalmorum

9. Diversorum excerpta

10.  Anselmus de xiv beatitudinibus

11.  Epistuala fratris Geroch ad sanctum Bernardum

12.  Boetius de consolatione et Hugo de volucribus

13.  Elucidarius

14.  Miracula ex dialogo sancti Gregorii

15.  Translatio sancti Bartholomei

16.  Epistulae Pauli glossatae

17.  Meditationes sancti Anselmi et alia opuscula

18.  Alter elucidarius

19.  Hilarius de compoto lunae

20.  Alter libellus de compotot

21.  Episcopus Camaeracensis super Cantica

22.  Psalterium gloriosae Virginis Mariae

23.  Glosa cuiusdam super Cantica Canticorum

24.  Psalterium parvum

25.  Apocalypsis et notulae super Cantica

 

 

4. Abt Keddekin van Ter Doest met wapenschild, St. 35 (1484)

 

 

 

5. Handschrift St. 257 met Augustinus’ Sermones, eind 12de eeuw

 

Dit handschrift toont de strenge eenvoud van de vroege Cisterciënzerhandschriften en is mogelijk een product uit het scriptorium van Ter Doest.

 

 

 

6. Handschrift Gs. 16/196 met Augustinus’ Enarrationes in Psalmos, ca. 1200

 

De Cisterciënzers van Ter Doest gingen handig om met het voorschrift enkel sobere handschriften te produceren, met verluchting in één kleur (zie unciaalletters ‘eatus vir qui’).

 

 

 

7. Een Kartuizer, schrijvend in zijn cel

 

 

 

8. Bewoners van Herne van 1390 tot 1534

 

De zwarte grafiek toont het aantal monniken, de grijze grafiek het aantal donaten en de witte grafiek het aantal lekenbroeders.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende