Het beeld van Mobutu Sese Seko in de Belgische pers. De Standaard, Vooruit & De Morgen, La Libre Belgique, Le Peuple. (1965-1997) (Stijn Van Bever)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord.

 

Vooreerst dank ik mijn promotor, professor Dr. Luc François, die me de voorbije twee jaar heeft bijgestaan met welgekome raad.

 

Verder dank ik al mijn professoren voor de vier leerrijke jaren in de opleiding geschiedenis.

 

Mijn dank gaat ook uit naar het personeel van de centrale bibliotheek van de Ugent en het personeel van de Koninklijke bibliotheek in Brussel, voor de hulp bij het zoeken naar de kranten en de flexibiliteit waarmee ze mij toelieten om mijn onderzoek te voeren.

 

Ik bedank ook al mijn vrienden die voor de onontbeerlijke steun en de nodige verstrooing zorgden.

 

Een heel bijzonder dankwoord wil ik aan mijn ouders richten, die mij de mogelijkheid schonken om te studeren en aan wie ik mijn interesse voor het land Kongo te danken heb.

 

En Sara, mijn eeuwige schouder en eindeloze motivatie

 

Ten slotte wil ik mijn familie in Kongo vermelden. Ik wens hen een zorgeloze toekomst in een mooi land.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende