Conflicten en professionele leergemeenschappen. Een exploratief onderzoek in middenscholen. (Wouter Hustinx)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Het schrijven van een eindverhandeling, een intens proces van planning, creativiteit en doorzettingsvermogen dat uiteindelijk de kroon betekent op mijn loopbaan als student. Alleen was dit me niet gelukt. Daarom zou ik graag de volgende personen bedanken, omdat zij door hun voortdurende paraatheid mee de weg effenden naar het product dat hier nu ligt.

Vooreerst wil ik Professor Kelchtermans bedanken voor de stimulerende en constructieve begeleiding. Onze gesprekken betekenden steeds een verrijking aan inzichten die me meteen een hele stap verder hielpen in de richting van het eindproduct.

Ook dank ik mijn Ouders, mijn zus Lesley en mijn broer Tim voor alle kansen die ze me geboden hebben en voor hun onvoorwaardelijke steun en belangstelling.

Natuurlijk richt ik ook een woord van dank aan al mijn Vrienden voor de vele alma-bezoeken, de pintjes op café, de ontlading in het repetitiekot, alle grappen en grollen, kortom, de ontspanning na de inspanning.

In het bijzonder wil ik mijn vriendin Ellen bedanken voor de vele liefde en gelukkige momenten die ik van haar gekregen heb en nog steeds krijg.

Het was een indrukwekkende belevenis waar jullie allen deel van uitmaken!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende