De Vlaamse Beweging in Mechelen
(1945-1970)

Karen Camps

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Louis Vos

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

ALGEMENE INLEIDING

    Probleemstelling

    Literatuur en Bronnenmateriaal

 

HOOFDSTUK 1: BEVRIJDING, REPRESSIE, EPURATIE EN GEMEENTE-POLITIEK (1944 1950)

    1. VOORGESCHIEDENIS VAN DE VLAAMSGEZINDHEID TE MECHELEN

    2. REPRESSIE EN GEMEENTEPOLITIEK TE MECHELEN

    3. VERNIEUWING EN VERKIEZINGSSTRIJD

    4. GEMATIGD VLAAMSGEZINDE GEVOELENS IN HET MECHELS CULTUREEL EN VERENIGINGSLEVEN  (1944 1950)

 

HOOFDSTUK 2: DE MOEILIJKE HEROPSTANDING VAN DE VLAAMSE BEWEGING (1950 - 1958)

    1. HET VOORZICHTIGE HERLEVEN VAN HET VLAAMS-NATIONALISME

    2. EEN DAPPERE CULTURELE VLAAMSE BEWEGING TE MECHELEN

 

HOOFDSTUK 3: EEN VLAAMSE MACHTSONTPLOOIING (1958 1964)

    1. STRIJDEN VOOR VLAANDEREN

    2. DOORBRAAK VAN HET VLAAMS-NATIONALISME TE MECHELEN

    3. VLAAMS CULTUREEL- EN VERENIGINGSLEVEN STRIJDT MEE IN HET MECHELSE  (1958-1964)

 

HOOFDSTUK 4: COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN BEREIKEN EEN HOOGTEPUNT (1964 1970)

    1. DE VOLKSUNIE IN EEN STERKE OPPOSITIE

    2. HET VLAAMS-NATIONALE GEDACHTENGOED WORDT ALGEMEEN

    3.  VLAAMS CULTUREEL- EN VERENIGINGSLEVEN IN MECHELEN (1964 - 1970)

 

EINDBESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende