De verreikendende kijk van Manu Ruys op Congo over de periode 1958-2000. (Lore Bertrem)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Een scriptie maken, doe je nooit helemaal alleen.  Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt.

Vooreerst wil ik mijn promotor prof. Dr. Luc François bedanken voor het helpen zoeken naar een interessant thesisonderwerp.  Mijn dank gaat ook uit naar prof. Dr. Daniël Vangroenweghe en assistent Geert Castryck voor het verstrekken van waardevol advies.  Bart Vercaemer verdient hier meer dan een vermelding voor zijn naleeswerk.  Tot slot wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de heer Manu Ruys.  Hij leende mij zijn persoonlijk archief uit, stond me altijd even open en vriendelijk te woord en was bereid mijn thesis kritisch te overlezen.  Maar bovenal wil ik hem bedanken omdat hij mij, op een erg stimulerende wijze, een hart onder de riem stak.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende