De verreikendende kijk van Manu Ruys op Congo over de periode 1958-2000. (Lore Bertrem)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen

 

De bronnen worden per categorie in chronologische volgorde weergegeven.

 

 

1.   Boeken:

 

 

2.   Tijdschriftartikels:

 

 

3.   Krantenartikels:

 

Al deze krantenartikels zijn door Manu Ruys geschreven, waardoor ik het niet nodig acht zijn naam bij de verwijzingen naar de artikels op te nemen.  De vermelde datum is deze van het verschijnen in de krant.  De datum tussen de ronde haakjes verwijst naar de dag waarop Manu Ruys zijn verslag of artikel te Congo schreef.  Tot slot kan nog gemeld worden dat de

verschillende groottes van lettertypes en het onderscheid tussen in het vet gedrukte woorden en normaal gedrukte woorden, in één en dezelfde titel hier niet als dusdanig weergegeven of vermeld worden.

 

 

 

Bibliografie

 

1.   Boeken:

 

 

2.   Licentiaat- en doctoraatverhandelingen:

 

3.   Tijdschriftenartikelen:

 

4.   Cursussen

 

 

5.   Audiovisuele secundaire bronnen:

 

6.   Internet:

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende