Enkele kortverhalen uit

 

Een hart, duizend verhalen

door Amritlāl Nāgar

 

pdf-version

Veerle Billet

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. F. Van Den Bossche

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)