Een koninklijke poppenkast. Gender in het Belgisch koningshuis. De opvoeding van de eerste Belgische koningskinderen. (Greet Donckers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Bij deze zou ik mijn promotor prof. dr. Gita Deneckere willen bedanken voor de vrijheid die ze mij gaf en voor het vertrouwen dat ze daarbij in mij stelde. Vervolgens ben ik een woord van dank verschuldigd aan de archivaris van het Koninklijk Paleis, prof. dr. Gustaaf Janssens. Hij gaf me een eerste inleiding tot mijn onderwerp en stond me steeds vriendelijk te woord. Ik ben uiteraard ook enige dank verschuldigd aan familie en vrienden voor hun luisterend oor. Tot slot dank ik Sis voor het verbeteren van schrijffouten, maar vooral voor zijn inhoudelijke kritiek en zijn constante morele ondersteuning.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende