Inventaris van het archiefblok Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1987), deel van het archiefbestand Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) (ca. 5 strekkende meter). (Marc Bastijns)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Inleiding

 

Deze eindverhandeling is het resultaat van een stage op het archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.[4] Ik werkte rond het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1987)'. Mijn opdracht was een inventaris samen te stellen van dit archiefblok.

 

Tijdens het inventariseren hebben we specifiek aandacht besteed aan de  diverse bouwplannen en tekeningen van architecturale oorsprong. Het grote belang van dergelijke picturale archiefstukken in een archiefblok als dat van de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst zorgt ervoor dat een hoofdstuk, gewijd aan de specifieke karakteristieken van architectuurplannen en -tekeningen, onontbeerlijk blijkt (zie hoofdstuk 1). De effecten van die karakteristieken op zowel de ordening als de  beschrijving van bouwplannen en tekeningen komen eveneens aan bod.

            Daarnaast zijn we op een aantal specifieke problematieken gebotst. Deze hebben we in hoofdstuk 2 behandeld in twee aparte paragrafen. In paragraaf 2.1. diepen we het probleem van de archiefvorming uit. Na het bestuderen van het archiefmateriaal blijken immers zowel de KMSKB als de individuele conservators beschouwd te kunnen worden als archiefvormer(s). De keuze voor de KMSKB verantwoorden we in dezelfde paragraaf.

            Paragraaf 2.2. besteedt aandacht aan de specifieke eigenschappen en karakteristieken van een 'archiefblok'. We vergelijken deze term met een 'archiefbestand' en een 'verzameling' en verder gaan we na of een archiefblok een kunstmatige creatie blijft, dan wel of er echt sprake kan zijn van een wetenschappelijk verantwoord geheel van archiefbescheiden.

            Het derde hoofdstuk tenslotte bevat de inventaris zelf, met de bijhorende inleidende paragrafen. Naast de inventaris hebben we twee lijsten opgenomen waarin respectievelijk alle bouwplannen en tekeningen en alle foto's uit het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' samengebracht worden.

 

 

Gebruikte afkortingen

 

KMSKB: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

ICOM: International Council on Museums

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[4] Hierbij wil ik Eliane De Wilde, hoofdconservator, Michèle Van Kalck, archivaris, en Ingrid Goddeeris, assistent-archivaris, danken voor de mogelijkheid mijn stage bij de KMSKB te lopen.