De Gentse katoennijverheid
op de internationale katoenmarkt
in de 19e eeuw

 

Koen Paeye

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Master in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2008-2009

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Deel I : Situering van het onderzoek.

    1. Historische Context.

    2. Probleemstelling en onderzoeksvragen.

    3. Methodologisch kader.

 

Deel II: Gentse katoennijverheid onder Frans bewind.

    1. Inleiding

    2. De katoennijverheid bij de aanvang van de ‘Franse periode’ 1790-1805.

    3. De Gentse katoennijverheid in de tweede helft van de Franse periode, 1806-1815.

    4. Conclusie

 

Deel III: De Gentse katoennijverheid onder Nederlands bewind.

    1. Inleiding

    2. De Gentse katoenindustrie bij de aanvang van de Hollandse periode, 1815-1819.

    3. De economische politiek van koning Willem I tussen 1820 en 1826.

    4. Het einde van de Hollandse periode voor de Gentse katoennijverheid, 1826-1830.

    5. Conclusie

 

Deel IV: De Gentse katoennijverheid onder Belgisch bewind.

    1. Inleiding.

    2. De Gentse katoennijverheid bij de aanvang van het Belgische bewind. 1830-1839.

    3. De Gentse katoennijverheid in de periode 1839-1859.

    5. De Gentse katoennijverheid in de periode van de Amerikaanse Burgeroorlog, 1860-1869.

    6. De Gentse katoennijverheid op het einde van de 19e eeuw, 1870-1914.

    7. Conclusie

 

Deel V: Conclusies

    1. Evolutie van de Gentse katoennijverheid in het algemeen.

    2. Evolutie van de katoenimport in Gent en de reacties.

    3. Evolutie van de Gentse export.

    4. Overkoepelend besluit.

    5. Aanbevelingen verder onderzoek.

 

Appendix

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende