Katanga in wereld-systeemperspectief.

Lieven Van der Straeten

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: WERELD-SYSTEEMPERSPECTIEF

    1.SITUERING

    2.WERELD-SYSTEEMPERSPECTIEF

        2.1. Mini-Systeem / Wereld-Systeem

        2.2. Het Moderne Wereld-Systeem

            2.2.1. Ontstaan

            2.2.2. Werking

            2.2.3. Dynamiek

            2.2.4. Ontwikkeling

 

HOOFDSTUK 2: WERELD-SYSTEEMANALYSE

    1.INCORPORATIE & PERIFERISERING

    2.POLITIEKE EVOLUTIE KONGO

        2.1.Binnenland

            2.1.1.Koloniale periode 1885-1960

            2.1.2.De eerste republiek 1960-1965

            2.1.3.De tweede republiek 1965-1997

        2.2.Buitenland

            2.2.1.Verenigde Staten

            2.2.2.België

    3.ECONOMISCHE EVOLUTIE KONGO

        3.1.De Onafhankelijke Kongostaat 1885-1908

        3.2.Belgisch Kongo 1908-1960

        3.3.Onafhankelijk Kongo

    4.INCORPORATIE

        4.1.Grotere beslissingseenheden

        4.2.Vrije toegang tot arbeid

        4.3.Nieuw import-/exportpatroon

        4.4.Staatsstructuur

        4.5.Conclusie

    5.PERIFERISERING

        5.1.Export/arbeid/voedsel

            5.1.1.Export

            5.1.2.Arbeid

            5.1.3.Voedsel

        5.2.Katanga – Kasaï

            5.2.1.1885-1911

            5.2.2.1912-1927

            5.2.3.1928-1948

            5.2.4.1949-1959

            5.2.5.Conclusie

        5.3.Katanga – Noord-Rhodesië

            5.3.1.Bestuur

            5.3.2.Arbeid

            5.3.3.Conclusie

        5.4.Conclusie

 

BESLUIT

 

LITERATUURLIJST

 

home lijst scripties inhoud volgende