De eerste Europese ontdekkingsreizen

in Katanga

 

1797-1897

Pieter De Coster

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1996-1997

Universiteit Gent

Promotor:

home lijst scripties volgende  

 

Voorwoord

 

I. Inleiding: Geografische en historische situering van Katanga

            1. Geografische situering

 2. Historische situering: Katanga voor 1800

 

II. De Portugese expedities: de verkenning van Katanga als een onderdeel van de viagem à contracosta

            1. De expeditie Lacerda (1798)

 2. De expeditie van de pombeiros (1808)

            3. De expeditie Monteiro-Gamitto (1831)

            4. De expeditie Capelo-Ivens (1884)

 

III. Anti-esclavagisten op tocht: de Engelsen ontdekken Katanga

            1. De ‘man zonder tenen’: David Livingstone in Katanga (1868-1873)

 2. De transcontinentale tocht van Cameron (1873-1876)

 

IV. Wetenschap als dekmantel: de expeditie Reichard-Böhm (1884)

 

V. De protestantse voorhoede: de Plymouth Brethren in Katanga

 1. De pionier: F.S. Arnot

                        1. Biografie

                        2. Arnot en Msiri

                        3. Het verblijf van Arnot bij Msiri

                        4. Houding ten overstaan van slavenhandel

  2. Daniel Crawford

                        1. Biografie

                        2. Houding t.o.v. andere blanken

            3. De andere Plymouth Brethren in Katanga

 

VI. De wedloop naar Katanga: Leopold II versus Cecil Rhodes

 

VII. De Belgische expedities: de inbezitname van Katanga (1891-1893)

            1. De expeditie Le Marinel

                        1. Biografie van Paul Le Marinel

                        2. De andere expeditieleden

                                   1. Amedée Legat

                                   2. Edgard Verdick

                                   3. Georges Descamps

                        3. Zijn visie op het blanke bestuur

                                   1. Houding tegenover de blanke administratie

                                   2. Houding tegenover religieuzen

                        4. Verloop van de expeditie

            2. De expeditie Delcommune

                        1. Biografie van Alexandre Delcommune

                        2. De andere expeditieleden

                        3. Het verloop van de expeditie

 

 3. De expeditie van Lucien Bia

                        1. De expeditieleden

                                   1. Lucien Bia

                                   2. Emile Francqui

                                   3. Jules Cornet

                                   4. Eugène Derscheid

                                   5. Jules Amerlinck

                        2. Het verloop van de expeditie

            4. De expeditie van William Stairs

 

VIII. Het imperium van Msiri

 

IX. Nkulukulu: de carrière van Clément Brasseur in Kongo (1890-1897)

 

X. Epiloog: Katanga 1898 - 1908

 

            1. Thinking black: blank over zwart in Katanga in de negentiende eeuw

            2. De verkenning en verovering van Katanga als onderdeel van de scramble for         Africa

 

 

home lijst scripties volgende