Jef Turf. Een politieke identiteit van een communist (Susan De Coninck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf [1]

Deze verhandeling kon onmogelijk tot stand komen zonder de inzichten opgestoken in de vier jaar van de opleiding geschiedenis. Dit moet geuit worden in een dankwoord aan alle professoren en doctorandi van wie les werd gekregen. Deze steun concentreert zich in de twee laatste jaren, waarbij ik effectief bijgestaan werd door mijn promotor Professor Dr. Gita Deneckere en mijn commissarissen dr. Hendrik Defoort en dr. Jan Dumoulyn.

Hulp werd niet slechts bekomen vanuit academische kringen, ook de mensen uit de archieven AMSAB en DACOB moeten bedankt worden: Rik De Coninck en Alain Meynen, niet alleen voor het bezorgen van het archiefmateriaal maar vooral voor de vele gesprekken waarin ze me wegwijs maakten doorheen de complexe materie.

Verschillende mensen maakten de tijd om verschillende uren met mij te praten over hun communistische loopbaan, waardoor ik meer zekerheid kreeg over hetgeen ik neerschreef. Zij betekenden een belangrijke bron en goede gesprekspartners om het netwerk van relaties binnen de partij te ontwarren. Vooral Jef Turf zelf, die me steeds te woord stond wanneer ik vragen had, die bereid was om materiaal uit te lenen en verschillende uren uittrok om een spervuur van vragen te beantwoorden.

Een laatste maar zeker niet de minste groep mensen bestaat uit mijn ouders, die mij stimuleerden en het financieel mogelijk maakten deze opleiding te vervolmaken. Mijn vriend Jurgen en een hele vriendenkring die steeds klaar stond om raad te geven, op te peppen en vooral instond voor de broodnodige ontspanning.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] De foto op de voorpagina is afkomstig uit de persoonlijke fotoverzameling van Jef Turf.