Jef Turf. Een politieke identiteit van een communist (Susan De Coninck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Uitleiding: Het einde van het communistische intermezzo?

 

1 Nawoord K.P.B.

 

De ineenstorting van de U.S.S.R. in 1991 betekent het einde van de Vlaamse vleugel van de K.P.B.[569]De overgebleven leden van de partij spelen met de idee de partij op te geven. Een partij behouden lijkt weinig zinvol wanneer je bijna geen electorale aanhang meer hebt. Velen willen de overgang maken naar een open linkse beweging of samensmelten met een open linkse partij. Dit is het objectief dat Turf kort na zijn ontslag eveneens voor ogen heeft. [570]

Het einde van de U.S.S.R. en de K.P.B. betekent voor Turf niet het einde van het communisme. De implosie van de U.S.S.R. is een symptoom van de verloedering van het kapitalisme. Rusland was geen symbool van socialisme: net zoals in het westen was haar economie er op gericht steeds te groeien. In Rusland poogt men zo snel mogelijk voorsprong te krijgen op de Verenigde Staten. Productieverhoudingen die gericht zijn op accumulatie kunnen enkel verkregen worden via uitbuiting. Aangezien de U.S.S.R. geen kolonies had, kon dit dus enkel door uitbuiting van de eigen volkeren naar de mening van Turf. In de U.S.S.R. bestonden dus gelijkaardige productieverhoudingen als in het westen waarbij de arbeiders gescheiden leven van het kapitaal en onderdrukt worden door het patronaat.[571] Door de geforceerde groei, komt de ineenstorting in een versnellingsproces. Dit levert volgens Turf dan ook een toekomstperspectief voor de rest van de kapitalistische wereld. Het nieuwe communisme moet voorzien in een ander samenlevingsmodel, waarin consumptie en productie niet langer toonaangevend zijn, men moet rekening houden met het milieu en de arbeiders.

De nieuwe beweging moet even radicaal zijn als haar doelstelling: een nieuwsoortige, rechtvaardige en solidaire samenleving, waar de onontkoombare soberheid voor iedereen gecompenseerd wordt door rijkere menselijke culturele waarden voor iedereen. Omwille van haar radicalisme, kan de nieuwe beweging niet de platgetreden paden van de politieke partijen volgen. Politieke partijen zoals ze ontstaan en gegroeid zijn in het Westen, in de voorwaarden van de 19de-eeuwse klassentegenstellingen, zijn momenteel instrumenten ter bevestiging van de bestaande wanorde. Wie zich vandaag opstelt als politieke partij, aanvaardt de spelregels die eenzijdig vastgelegd zijn om oppositionele krachten op te vangen en te neutraliseren in uitwisselbare meerderheden. Daarbij telt niet de democratische meerderheid in het land, maar de formele meerderheden die bekomen worden via ondemocratische methodes van beïnvloeding, manipulatie en corruptie.’ [572]

 

 

2 Turf na de K.P.B.

 

Turf werd wegens ‘zwaarwichtige’ redenen uit zijn functies ontheven en kreeg zijn ontslag als werknemer. Na een verzoeningsprocedure voor de arbeidsrechtbank, komt er na zes maanden een akkoord om de zwaarwichtige reden in te trekken. Dit zorgt voor een normale vooropzeg van de partij uit.

Op 56-jarige leeftijd moet Turf op zoek naar een nieuwe job. Zijn diploma als kernfysicus is niets meer waard, waardoor hij besluit te blijven bij hetgeen waar hij jaren ervaring in heeft: de journalistiek. Via Jan Merckx neemt hij allerlei jobs aan, waardoor hij terechtkomt bij het persagentschap Belga. Merckx heeft veel invloed in de perswereld, waardoor verschillende mensen hem een dienst verschuldigd zijn. Volgens Turf was hij bezeten van de pers, las alle dagbladen, waarschijnlijk ook de editorialen van Turf. Na Turfs ontslag neemt Merckx zelf contact op met Turf, waardoor hij hem door een moeilijke periode helpt. Door zijn communistisch verleden komt Turf niet in aanmerking voor de socialistisch geïnspireerde pers en zeker niet voor de pers die hij zelf burgerlijk heeft genoemd. Voor Belga maakt hij vooral verslagen van rechtszaken en schrijft wetenschappelijke artikels. Wanneer hij de pensioenleeftijd bereikt, kan hij de pen niet wegbergen. Hij blijft schrijven voor wetenschapsbladen, voor een magazine van huisartsen en politieke bladen zoals Meervoud.[573]Hij blijft eveneens Vlaams-nationalistisch gezind, wat zijn engagement in Meervoud aantoont.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[569] Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Einde van de Vlaamse K.P., 50.3.

[570] VANDAELE J., ‘Bevriende Joodse handelaren: geen schandaal’. Jef Turf over KP-gelden en politiek. In: EcoGroen, Jrg. 13, nr. 8, 1991, p. 14.

[571] TURF J., De vlam onder de asse. In: VMT, jrg. 25, nrs. 3/4, 1991, pp. 121-128.

[572] TURF J., 1917-1991. Het incident is gesloten. In: De Nieuwe Maand, jrg. 3, nr. 10, 1991, p. 40.

[573]S.n., ‘Het was mij nooit om macht te doen’. Jef Turf, gewezen communistisch boegbeeld, is met pensioen. In: Stadsnieuws, 6 juni 1996, p. 21.

Interview met Jef Turf op 24.04.2002 door Susan De Coninck.