Jef Turf. Een politieke identiteit van een communist (Susan De Coninck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1 Bronnen

 

1.1 Niet uitgegeven bronnen

 

1.1.1 Archiefmateriaal

 

Hoofdstuk 1

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, briefwisseling met André De Smet, 33.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, briefwisseling tussen de directeur van het K.M.I. en Turf, 32.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, briefwisseling tussen de directeur van het K.M.I. en Turf, 32.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Couvinstaking, 32.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De eenheidswet, 49.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De staking 60-61, 49.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De verkiezingen mei 1958, 41.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het tiende partijcongres maart 1951, 48.16.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het twaalfde nationaal congres 1957, 26.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, K.P.B-federatie Gent, 18.12.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Pamflet de eenheidswet, 94.3.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Biografische vragenlijst 9.12.67, ongenummerd.

Persoonlijk Archief Jef Turf, autobiografische tekst van Jef Turf, 11 p., ongenummerd.

Persoonlijk Archief Jef Turf, Ik behoor tot de grootste groep van communisten: diegenen die postuum gerehabiliteerd zullen worden, 1988, ongenummerd.

Persoonlijk archief Jef Turf, niet nader te identificeren tijdschriftartikel dat de titel draagt: ‘Jozef Turf, Een deskundige antwoordt aan Gilson:”Gij spreekt de waarheid niet!”, s.d., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, De verklaringen van de saboteurs, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Het imago van de Vlaamse kommunist, 16.11.77, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Jef Turf reeds in ’61 het slachtoffer van Gladio, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, La grève et la science, 1961, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, niet nader te situeren interview, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, ongetiteld krantenknipsel over de Nobelprijswinnaar en het Internationaal Comité der Radiologische Bescherming, s. d., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Strooibrief van de federatie Philippeville over de arrestatie van Turf, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Verslag van de stakersbeweging te Couvin tegen de Eenheidswet, gepresenteerd door het stakerscomité van Couvin in een publieke vergadering in het Volkshuis vrijdag 3.2.61, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Wim Daeninck, De kleine oorlog van Jef Turf. In: Panorama, nr. 44, 1.11.88, pp.14-16, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Wou Gladio de Kp kelderen, ongenummerd.

 

Thesis Hoofdstuk 2

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De K.P.B., de artsen en de gezondheidszorg, 1.9.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Persoonlijk dossier 12.68 nr. 5941, ongenummerd.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De vereniging België-D.D.R., 33.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Solidariteitsavond Vietnam, 33.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Studiereis naar de U.S.S.R., 38.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het 19de nationaal Congres 1968, 1.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Limburgse steenkoolmijnen 6.2.70, 33.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verkiezingen 1969, 30.1.

 

 

Thesis Hoofdstuk 3

Archief Calliauw, AMSAB, 240, Recht op antwoord 30.12.76, 2.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Aangetekende brief van Calliauw 30.12.76, 12.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Activiteiten van Turf voor F.M.F. 72-76, 15.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Artikel over verschillende aandachtspunten, 2.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, B.R.T. 10.7.75, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, B.R.T., 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Bedenkingen bij de politieke toestand door Turf 14.12.79, 1.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Belang democratisch centralisme 14.10.78, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Berichten uit de Vlaamse Gewestraad 1979 nr. 2/3, 24.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Besluit inzake de communautaire politiek C.C. Vlaamse vleugel 13.11.70, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Besluiten van het C.C. 27.9.75, 2.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief J. Moins aan Turf 10.11.74, 13.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief V.K.S. Gent aan Turf, 17.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Chantal De Smet aan V.G.R. 27.11.80, 43.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Dany Jacobs aan Turf 15.4.84, 38.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Debrouwere aan P.B. 23.11.76, 12.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Debrouwere aan Turf 15.2.77, 29.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Debrouwere aan Van Geyt 4.5.77, 2.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief Van Geyt aan Husak 6.9.79, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Jan Debrouwere aan de V.G.R., 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Jos De Geyter aan Turf 21.9.78, 17.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Piet Lampaert aan het Nationaal Secretariaat 18.2.76, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan Debrouwere 15.11.74, 29.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan Debrouwere 17.2.77, 29.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf over belang van het jeugdbeleid, 18.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Commissie C.C., 4.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Commissie cultureel beleid, 8.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Commissie speciale fondsen 28.6.77, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Conferentie Berlijn 7.11.75, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Congres F.M.F. 20.5.78, 15.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Contacten met C.P.N., Zweden, Finland 19.10.79, 3.4

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Contacten met SED, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Daens comité 16.5.78, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Bulgaarse delegatie, 6.2

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De commissie nationale opvoeding C.C. 2.10.79, 24.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De communautaire kwestie 25.2.70, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Gentse metaalsector, 4.4.78, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Hongaarse delegatie 25.9.75, 7.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De ontmoeting van de Europese communistische partijen 13/14 6.77, 35.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Portugese delegatie 27.5.75, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De vrouwencommissie 30.11.80, 43.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De vrouwencommissie, 24.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Debatten kernenergie 1977, 8.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Delegatie naar Berlijn 7.2.75, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Delegatie naar P.C.U.S. 24.10.78, 6.2

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Delegatie naar Tsjecho-Slowakije 30.10.75, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Dossier kerncentrales, 14.10.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Federale congressen december 1977, 1.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Gentlemen’s agreement 30.11. 79, 10.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het tiende nationaal congres 1951, 48.16.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Hulp aan Vietnam 26.8.80, 7.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, I.M.A.V.O. 1978, 13.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, I.M.A.V.O. vormingswerk 1978, 14.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Initiatiefnemers VMT 26.6.79, 15.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Jef Turf: Note sur l’organisation de la direction du parti 2.76, 4.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, K.J.B. V.K.S. 30.1.78, 18.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Kandidaat voor de Kamer 77-79, 33.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Kernenergie 77, 15.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Koen Calliauw uit de K.P.B. 4.3.77, 29.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Krachtlijnen van het Actieplan mei – december 1977, 1.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Les perspectives pour le parti ainsi que les propositions de régionalisation des structures du parti 10. 6.77 P.B., 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Nota over de sociale zekerheid van Jef Turf 17.3.78, 4.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Notes pour un débat sur la place des intellectuels dans le combat idéologique de la classe ouvrière 74, 26.14.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, NV Volksuitgave, 17.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Ontwerpresolutie Vlaamse Conferentie 5.4.1975, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Oprichting V.Z.W. Masereelfonds 8.9.82, 15.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Organigram 1978, 2.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Overzicht van de belangrijkste activiteiten van het C.C. en de voornaamste discussiepunten verbonden met de toepassing in de praktijk van de richtlijnen van het 21ste congres januari 71- december 75, 1.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Pershing raketten 2.10.79, 7.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Persoonlijke notities van Turf over A.C.E.C, 1977, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Pioniersverbond 74, 18.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Reactie van Lewin op nota van Turf over het C.C. 3.3.76, 4.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Redactie Rode Vaan 21.10.75, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Stakingen aan de dokken 3.76, 15.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Terfve J.: Notes sur les structures du P.C.B., 1.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf afgevaardigd beheerder F.M.F. 71-79, 14.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf en de programmawet 17.10.75, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf en het F.M.F., 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verkiezingen 8.11.78, 17.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verkiezingen secretariaat 7.1.75, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag eerste vergadering V.G.R., 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Nationaal Secretariaat 7.6.75, 25.11.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 14.10.75, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 14.7.73, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 20.8.74, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 23.1.76, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 23.12.74, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 27.5.77, 3.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 3.73, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 7. 1973, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het C.C. 2.10.79, 24.9.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het C.C. 25/26.1.75, 1.8.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van Turf op de Vlaamse Konferentie te Mechelen op 10.2.77, 8.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Vlaamse Gewestraad (V.G.R.) 8.11.75, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Vlaamse Gewestraad 22.5.75, 8.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Vlaamse Gewestraad 25.6.77, 8.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Vlaamse Gewestraad: Het cultuurbeleid 11.12.76, 8.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Vlaamse Gewestelijke Conferentie 1979, 12.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, VMT- redactievergadering 77-79-80-81, 16.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Werkgroep Huis van de Pers 11.1.80, 10.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Werkgroep universiteit 17.2.76, 6.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, WG energiebeleid november 1979, 2.4.

Archief Jef Turf, DACOB, map met interviews, Interview met Jef Turf 12.98 door Sarah Van Beurden, ongenummerd.

Archief Jef Turf,AMSAB, 232, Turf naar Berlijn 7.2.75, 3.4.

Persoonlijk archief van Jef Turf, De verdediging op de kritieken van Moskou, s.d., s.p., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Les remarques-critiques des camérades soviétiques au sujet du livre “L’identité politique des communistes”, s.d., s.p., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Marx is in de mode. Salongesprek met communist Jef Turf, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Turf J.: Gewestelijke ontwikkeling: een politiek probleem, 10 p., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Turf Jef, De K.P.B. en de socialistische landen, niet gepubliceerd, s.d., 5 p., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Verslag door Jef Turf op de Vlaamse Gewestelijke Konferentie. Aalst, 15.5. 1976, 11p., ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Verslag van Jef Turf voor het C.C. op 27 en 28. 6. 70, 28 p., ongenummerd.

 

Thesis Hoofdstuk 4

Archief Chantal De Smet, AMSAB, 108, Pleidooi voor een partij van communisten 9.11.81,9.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, 50 jaar D.D.R. 84-85, 9.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Bezuinigingen op de Rode Vaan 11.2.88, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van De Geyter aan Turf 27.11.85, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van de redactie aan het P.B. 19.1.87, 9.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van de redactie aan V.P.U. ,V.B. en V.G.R. 2.1.88, 26.8.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Harry Moskowitz 83-84, 9.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Jan Turf aan V.G.R. 84-85, 9.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Loose aan Turf, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van redactie 15.6.87 aan V.B., 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van turf 1985, 34.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan Guido Nuyts, 42.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan L.V.G. 3.7.86, 5.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan Moins 27.5.83, 9.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan N.S. 17.10.86, 4.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan P.B. 18.5.81, 4.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf aan Schiltz en Van Miert in Verslag Vlaamse Raad 31.5.83, 9.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Brief van Turf over de keuze voor de aanwerving van een halftijdse kracht, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Casus Polen 80-82, 4.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Commissie energiebeleid Kamer, 38.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Commissie gezondheid, ontslag Lewin 11.11.80, 2.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De achtste kerncentrale 1985, 24.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De amnestiekwestie 1980, 21.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De bespreking van de Gentse federatie 22.10.85, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De bloemenkrans aan de IJzertoren, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, de commissie ecologie 80-81, 11.8.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De commissie gezondheid problematiek 1980, 5.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Commissie gezondheid: klachten van Lemaître 11.11.80, 5.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De conferentie van Parijs 28.29.4.80, 35.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De contacten met verschillende K.P.’s, 29.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De energieproblematiek: De Kempense steenkoolmijnen, 24.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Europese verkiezingen 1984, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De K.P.B. en de heraansluitingen, 21.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De Poolse kwestie, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De reportage over de P.C.U.S., verslag P.B. 12.6.87, 3.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De schorsing van Turf P.B. 8.3.88, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, De test van Doel III 4.8.82, 38.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Discussiedocument van het C.C. voor het 25ste nationaal congres, 1.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Dullaert politieke partijfunctie 25.6.83, 9.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Een voorlopig bilan van de diskussie binnen de K.P. in Feiten & Argumenten 1982 nr. 2, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Einde subsidies VMT 6.12.82, 15.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Evarist De Buck, 31.11.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Federatie Gent 11.6.82, 9.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Globale beleidskeuzen energie 10.3.81, 22.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Greenpeace 1985, 22.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Handgeschreven tekst van Turf 1982, 9.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Heraansluiting van elektriciteit, 21.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het Kalkarproject, 38.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Het ontslag van Van Doorslaer 1/2. 83, 15.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, I.M.A.V.O. 1986, 14.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Interview in Humo met Turf s.d., 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Jef Turf, De ervaring van Fabelta – Pleidooi voor een offensieve strategie van de Vlaamse arbeidersbeweging. Verslag voor de V.G.R. 83, 9.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Le projet alternatif de P.C.B. 1980, 2.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Lezersbrieven van de Rode Vaan 83, 12.10.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Nationale educatie 27.4.81, 7.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Nota van het Vlaams Bureau over de federalisering 18.2.82, 10.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Nota van Turf voor het N.S. 1986, 9.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Nota voor het P.B. van Pierre Beauvois 3.12.85, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Notities van Jef Turf inzake de verkiezingen van 1985, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Notities van Turf 86-88, 47.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Ongeluk Three Mile Island, 38.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Perestrojka 1987, 47.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Problemen in de Rode Vaan 80-87, 9.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Problemen met de V.P.U. Ontslag van Turf 88, 26.8.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Problemen van de partij en de uitgeverij 10.7.81, 17.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Rechtshulp 80, 21.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Redactie aan de V.G.R. 86, 26.7.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Regeerontwerp van Turf 1983, 27.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Resolutie van Van Geyt naar aanleiding van het 25ste N.C. 13.2.86, 1.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Sociale zekerheid, gezondheid 81-86, 37.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Speech van Turf over de Vlaamse Beweging, 18.15.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Standpunt van de Vlaamse Progressieve Omroepvereniging 1986, 3.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf afgevaardigd beheerder 28.11.83, 16.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf J.: Elfduizend maal vrede 83, 27.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Turf over Polen 1980, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Tweede Vlaams Congres, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Uiteengroeien K.P.B. en F.M.F. 12.5.85, 16.6.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verkiezingen Europees Parlement lijsttrekkers 17.6.84, 9.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verlies van de verkiezingen in 1985, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag KP-Dender 30.10.85, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Politiek Bureau 5.9.86, 5.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van de V.G.R. in de R.V. 14.1.87, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van de werkgroep RV 1987, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het Nationaal Secretariaat 26.1.88, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het Politiek Bureau 2.4.82, 4.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het Politiek Bureau 22.1.88, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het Politiek Bureau: Luik op eigen houtje 20.2.81, 4.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van het Vlaams Bureau 10.7.81, 10.2.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van Louis Van Geyt voor C.C. 19.5.80, 2.4.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag van Van Geyt voor het C.C. 19.5.80, 50.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag Verenigde Naties 8.81, 22.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslag WG Rode Vaan 87-88, 30.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Verslagen Werkgroepen militanten 85, 19.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, W.G. wetenschappelijk onderzoek 16.10.87, 3.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Werkdocument van het C.C. ‘Democratische partijwerking’ 27.10.80, 2.5.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Werkgroep RV, Verslag van de werkzaamheden, 26.3.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, WG Rode Vaan 11.9.86, 12.1.

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Zelfkritische resolutie 8.11.81, 1.3.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, ‘Aan de partijleden’ s.d., ongenummerd.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Brief van Turf aan Van Geyt 15.2.88, ongenummerd.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Loose L.: De toekomst van de Rode Vaan waarborgen s.d., ongenummerd.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Ontwerp tot herziening van hoofdstuk III van de statuten, weerhouden door het Centraal Komitee op 26 maart 1988, ongenummerd.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, Redenen voor de schorsing van Turf bepaald door de V.G.R. s.d., ongenummerd.

Archief Jef Turf, DACOB, Doos ontslag Turf, TURF J. , De Vlaamse vertaling van Glasnost. Kiest de KP voor collectieve zelfmoord?, ongenummerd.

Persoonlijk archief Jef Turf, Bijdrage van de Kommunistische Partij van België op de conferentie van de Europese communistische partijen in juni 85, ongenummerd.

Persoonlijk archief Jef Turf, KP klaagt aan: ‘Armen moeten «dank u» zeggen als hun lampje brandt 29.4.86, ongenummerd.

Persoonlijk archief Jef Turf, Turf Jef: Stakingen – de sociale vrede – de textielsector, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, Geen voogden, eigen staat. 1985, ongenummerd.

Persoonlijk archief van Jef Turf, TURF J., Note au sujet de la campagne pour m’exclure du part, niet gepubliceerd 16.02.88, ongenummerd.

 

Thesis 5

Archief Jef Turf, AMSAB, 232, Einde van de Vlaamse K.P., 50.3.

 

1.1.2 Mondelinge bronnen

Interview met Jef Turf op 26.10.2001 door Susan De Coninck

Interview met Jef Turf op 03.04.2002 door Susan De Coninck.

Interview met Jef Turf op 10.04.2002 door Susan de Coninck.

Interview met Jef Turf op 24.04.2002 door Susan De Coninck.

Interview met Jan Debrouwere op 24.04.2002 door Susan De Coninck.

Interview met Juul Verelst op 25.04.2002 door Susan De Coninck.

Interview met Ludo Loose op 2.05.2002 door Susan De Coninck.

Interview met Louis Van Geyt op 14.05.2002 door Susan De Coninck.

 

1.2 Uitgegeven bronnen

1.2.1 Door de partij uitgegeven bronnen en publicaties van een officiële instantie

LIEBMAN M., De stichting. In: LIEBMAN M., VAN DOORSLAER R. en GOTOVITCH J., Een geschiedenis van het Belgisch kommunisme, 1921-1945, Gent, Frans Masereelfonds, 1980, pp. 13-22.

 

LIEBMAN M., VAN DOORSLAER R. en GOTOVITCH J.(red.), Een geschiedenis van het Belgisch communisme, 1921-1945, Gent, Frans Masereelfonds, 1980, 154 p.

 

Ministerie voor Economische Zaken, elementen voor een nieuw energiebeleid, Witboek, 1978, m.p.

 

RENARD C., Documents sur la Fondation du Parti Communiste de Belgique. Dans: Cahiers Marxistes, 1971, jrg. 6, nr. 3 (speciaal nummer), 148 p.

 

S.n., De Rode Vaan, Kanttekeningen bij een bewogen geschiedenis, Brussel, v.z.w. Vlaamse Progressieve Uitgeverij, s.d., 106 p.

 

S.n., Discours prononcé à la Chambre de représentants par M. Leburton, Ministre de la Prévoyance sociale. Projet de loi modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité modifiée par les lois des 24 décembre 1963 et 6 juillet 1964. Dans: Moniteur Belge, N°. 1243, 1965 ( séance du 16 mars 1965), 20 p.

 

S.n., Europese verkiezingen 17 juni 1984. In: Feiten &Argumenten, jrg. 3, nr. 17, 1984, pp. 9-10.

 

S.n., Het voornaamste Dokument van de Konferentie van Moskou. De huidige taken van de anti-imperialistische strijd en de eenheid van aktie van de kommunistische en arbeiderspartijen, van alle anti-imperialistische krachten. In: De Rode Vaan, jrg. 48 , nr. 26 ,26.6.1969, pp. 7-18.

S.n., Le parti communiste de Belgique (1921-1944). Actes de la journée d’étude de Bruxelles – 28 avril 1979, Brussel, Fondation Joseph Jacquemotte, 1980, 151 p.

 

S.n., Praag 1968. Open brief van de Kommunistische Partij van België aan de Kommunistische Partijen van de Sovjet-Unie, Bulgarije, Hongarije, Polen en de D.D.R. In: VMT, jrg. 3, nr. 1, 1968, pp. 153-162.

 

S.n., XIe congres der Communistische Partij van België. Vilvoorde 9 – 12 December 1954. Thesissen door het Congres aanvaard, Brussel, Communistische Partij van België, 1954, 36 p.

 

S.n., XIVe Congrès du Parti Communiste de Belgique-Pâques 1963. Document n° 3. Projet de thèses. Sauvegarder la paix, développer le progrès, élargir la démocratie! Mettons à profit les possibilités nouvelles. Dans: Le Drapeau Rouge, 25 januari 1963, jrg. 41, nr. 89, pp. 3-6.

 

1.2.2 Periodieken

De Rode Vaan

Drapeau Rouge

 

1.2.3 Publicaties van K.P.B. - leden

BULTINCK J., DE ROECK B., TURF J. en RECKMAN P., Vietnam, St. Amandsberg, Diepgang en Sjaloom, s.d., 63 p.

 

CARILLO S., ‘Eurokommunisme’ en staat, Amsterdam, Kritiese Biblioteek Van Gennep, 1977, 197 p.

 

CLAUDIN F., De toekomst van het eurocommunisme, Bussum, Het Wereldvenster, 1981, 168 p.

 

DEBROUWERE J., De linkse arbeidersbeweging en de vlaamse beweging. In: VMT, jrg. 1, nr. 1, 1966, pp. 3-12.

 

DEBROUWERE J., Het KPB-Internationalisme. In: Brood & Rozen, 1997, nr. 4, pp. 83-99.

 

DEBROUWERE J., Na Praag. Een nieuwe synthese voor het socialisme. In: VMT, jrg. 3, nr. 4, 1968, pp. 163-181.

 

DEBROUWERE J., Stappen naar de verte. Leo Michielsen: leraar, marxist, Leuven, Acco, 1997, 208 p.

 

DEBROUWERE J., Stipmomenten. Een relaas, Leusden, Leuven Acco, 2001, 225 p.

 

DEBROUWERE J.,‘Waarom valt Icarus?’ Het communistische netwerk, Leuven, Davidsfonds, 1992, 205 p.

 

HOXHA E., L’Eurocommunisme c’est de l’anticommunisme, Tirana, 8 Nentori, 1980, 300 p.

 

JOLIOT-CURIE F., Les sciences en URSS, s.l.,Centre Culturel et Economique, 1944, 16 p.

 

LAMPAERT P., De KPB en de Europese verkiezingen. ‘Geef ons de vijf’. In: De Rode Vaan, jrg. 63, nr. 23, 1984, p.5.

 

MARTENS L. en MERCKX K., Dat was 1968, Berchem, Uitgave v.z.w. Proletarische Opvoeding, s.d., 202 p.

 

MICHIELSEN L., Vertoogschrift aan de kommunisten. Met een antwoord van Louis Van Geyt, Gent, Uitgeverij Masereelfonds, 1984, 72 p.

 

S.n., Geen voogden, eigen staat. In: Aktueel, juni 1985, p. 12.

 

S. n., Het probleem ‘Leuven’. In: VMT, jrg. 1, nr. 2, 1967, pp. 47-48.

 

S.n., Mise en liberté provisoire à Dinant. In: La Libre Belgique, januari 1961, p. 5.

 

S.n., Vlugschrift sprak met Jef Turf. In: Vlugschrift, jrg. 2, nr. 5, 1984, pp. 3-4.

 

S.n., Wij kijken elke dag naar de horizon. Fabelta: een moord met voorbedachten rade, Gent, Uitgeverij Masereelfonds, 1984, 71 p.

 

TURF J., 1917-1991. Het incident is gesloten. In: De Nieuwe Maand, jrg. 3, nr. 10, 1991, pp. 36-40.

 

TURF J., Arbeiders en intellektuelen tegenover het neokapitalisme. In: VMT, jrg. 3, nr. 2, 1968, pp. 77-84.

 

TURF J., Bedenkingen bij de dokwerkersstaking. Hand in hand kameraden!!! In: VMT, jrg. 8, nrs. 2/3, 1973, pp. 41-68.

 

TURF J., Bedenkingen bij de Sidmar-staking. In: VMT, jrg. 5, nr. 4, 1970, pp. 188-190.

 

TURF J., Bedenkingen bij een crisisperiode. In: VMT, jrg. 1, nr. 2, 1966, pp. 3-6.

 

TURF J., Communist, s.l., Aktueel, 1988, 110 p.

 

TURF J., D.a.k. en de arbeiders. In: VMT, jrg. 2, nr. 2,1967, pp. 61-67.

 

TURF J., De Eurokommunistische strategie. “Eurokommunisme en de staat”. In: De Nieuwe, nr. 1, 1978, pp. 10-11.

 

TURF J., De sociaal-economische dimensie van de Vlaamse Beweging vandaag. In: Revue Vrij Onderzoek. Vrijzinnigheid in de Vlaamse Beweging. Vrijzinnigen over de Vlaamse Beweging, jrg., speciaal nr., 1968, pp. 36-38.

 

TURF J., De strijd om AKZO. In: VMT, jrg. 7, nr. 4, 1972, pp. 183-187.

 

TURF J., De vlam onder de asse. In: VMT, jrg. 25, nrs. 3/4, 1991, pp. 121-128.

 

TURF J., De Waarheid kent grenzen. Krisis in de progressieve pers. In: De Rode Vaan, jrg. 67, nr. 3, 1988, pp. 16-17.

 

TURF J., Een politieke identiteit voor communisten, Antwerpen, Standaard uitgeverij, s.d. , 146 p.

 

TURF J., Energie te veel, energie te weinig,… In: VMT, jrg. 13, nr. 3, 1979, pp. 56-70.

 

TURF J., Eurocommunisme. In: Brood & Rozen, nr.4, 1997, pp. 101-113.

 

TURF J., Eurokommunisme en de K.P.B. In: VMT, jrg. 12, nr. 3, 1978, pp. 7-13.

 

TURF J., Het Verval ( sleutelnovelle), Leuven, Kritak, 1988, 57 p.

 

TURF J., Inleidend verslag. 1e Vlaams Kongres 18-19 februari 1984. In: Feiten &Argumenten, jrg. 3, nr. 17, 1984, pp. 1-7.

 

TURF J., Kans op doorbraak? In: VMT, jrg. 3, nr. 4, 1968, pp. 189-196.

 

TURF J., Kernraketten en basisdemocratie. In: VMT, jrg. 13, nr. 4, 1979, pp. 23-32.

 

TURF J., Kommunistische Partij van België: 60 jaar. “Een louter politieke partij”. In: De Rode Vaan, Jrg. 60, nr. 35, 1981, pp. 5-8.

 

TURF J., L’Europe en vitesse. In: Le Soir, 13.6.1984, pp. 1-2.

 

TURF J., Les Flamands, citoyens – modèles – du – néocapitalisme? In: L’Actuel, vol. 1, nr. 4, 1976, pp.8-11.

 

TURF J., Leuven en wat meer. In: VMT, jrg. 3, nr. 1, 1968, pp. 3-8.

 

TURF J., Omtrent Eurokommunisme. In: De Rode Vaan, 7. 7.77, p. 3.

 

TURF J., Standpunt. Coma-verschijnselen van de K.P. In: VMT, jrg. 22, nr. 1, 1988, pp. 53-61.

 

TURF J., The Day After. In: de Rode Vaan, jrg. 66, nr. 51, 1987, p. 3.

 

TURF J., Vlaanderen 1966. In: VMT, jrg. 1, nr. 3, 1966, pp. 3-7.

 

TURF J., Waarom de KP 8 mei aan de Ijzertoren herdacht. In: Vlugschrift, jrg. 2, nr. 5, 1984, pp. 11-12.

2 Literatuur

BAERT W., Het kommunisme in het kiesarrondissement Ronse van 1945 tot 1988, Gent, niet uitgegeven licentiaatverhandeling, 1988-1989, 130 p.

 

BALTHAZAR H., Het taalminnend studentengenootschap ‘t Zal Wel Gaan ( 1852-1977), Gent, Archief R.U.G., 1977, 67 p.

 

BEECHY A. and BEECHY W., Vietnam: who cares?, Scottdale, Herald Press, 1968, 154 p.

 

BOLLE I., De Belgische anti-atoommarsen in de jaren zestig: een verkenning, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis RUG, 1986-1987, 181 p.

 

BONTE D., De rol van de intellectuelen tijdens de Praagse Lente, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1998-1999, 91 p.

 

BOURDIEU P., Homo academicus, Paris, Les Editions de Minuit, 1984, 302 p.

 

BOURDIEU P. Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. (Gekozen door Dick Pels), Amsterdam, Van Gennep, 1989, 352 p.

 

BREPOELS J., Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 2: 1966-1980, Leuven, Kritak, 1981, 356 p.

 

BRESSELEERS J., De Rode Vaan. Open Links – Progressief of eng partijblad, Antwerpen, Niet uitgegeven graduaatsrapport, 1987-1988, 102 p.

 

BRYM R.J., Intellectuals and Politics, London, Allen and Unwin, 1980, 87 p.

 

BUYENS F., DE HAES L., HOGENKAMP B. en MEYNEN A., Vechten voor onze rechten, De staking tegen de Eenheidswet 60-61, Leuven, Kritak, 1985, 119 p.

 

CAUTE D., Communism and the French Intellectuals 1914-1960, London, André Deutsch, 1964, 256 p.

 

CAUTE D., The Fellow-Travellers. A Postscript to the Enlightenment, Londen, Weidenfeld and Nicholson, 1973, 433 p.

 

CLAES S., Vrede zonder rechtvaardigheid is geen vrede: geschiedenis van de BUVV/VZW VREDE, 1949-1994, Gent, RUG niet uitgegeven licentiaatverhandeling, 1995-1996, 305 p.

 

COOK B., The mobilisation of the internal cold war in Italy. In: History of European Ideas, vol. 19, nr. 1-3, 1994, pp. 115-120.

 

COOLSAET R., Constanten, determinanten en discontinuïteit in het Belgisch buitenlands beleid ( 1830-1990), Gent, R.U.G. onuitgegeven doctoraatsthesis, 1996-1997, 620 p.

 

COTTYN H., De vereniging België-DDR 1958-1991, Gent, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1994-1995, 141 p.

 

DAWISHA K., The Kremlin and the Prague Spring, Berkeley, University of California Press, 1984, 426 p.

 

DE BEULE N., Ontstaan en aktie van de trotskystische beweging in België. (1928-1935), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1976, 2 dln.

 

DE BLESER M., Het energiebeleid in België. De politiek van de regering Martens V tegenover kernenergie, Distrigas en het steenkoolprobleem, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1985-1986, 170 p.

 

De CLERCQ B.J. (red.), Eurocommunisme en westers marxisme, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1979,307 p.

 

DE CONINCK A., Espana. Belgen in de Internationale Brigaden, Brussel, Frans Masereel Fonds, 202 p.

 

DE HAES L., Humo sprak met Jef Turf, sekretaris van de Kommunistische Partij van België. In: Humo, nr. 1954, 16.2.1978, pp.26-27, 29-31.

 

DE JONG L., Praag en de wereld in 1968, Amsterdam, Meulenhoff, 1968, 144 p.

 

DE MUL J., Tussen kunst en wetenschap. Wilhelm Dilthey en de historische biografie. In: TOUSSAINT B. en VAN DER VELDE P. (red.), Aspecten van de historische biografie, Kampen, Kok Agora, pp. 33-49.

 

DE RIJCK T. en VAN MEULDER G., De ereburgers. Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, Berchem, EPO, 2000, 775 p.

 

DE SMET C., De Vlaamse afdelingen van de KP: 1921-1926, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1973, 365 p.

 

DEMANY F., Si c’était à refaire., Brussel, s.n.,1951, s.p.

 

DENECKERE G., Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis, s.l., Kritak, 1998, 158 p.

 

DENECKERE G., Het ‘rode gevaar’ tijdens het interbellum. Of hoe de waan van een wereldwijd communistisch complot de werkelijkheid beïnvloedde. In: Brood & Rozen, nr. 4, 1997, pp.49-65.

 

DERINE R., Repressie zonder maat of einde? Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd, Leuven, Davidsfonds-Leuven, 1978, 195 p.

 

DHAENENS J., DE WILDE E., Mei 1968. Een controverse. In: VMT, jrg. 3, nr. 1, 1968, pp. 131-148.

 

DUTOIT C., Jef Turf: “Diksmuide – Breendonk – Florennes: drie zustersteden”. In: De Nieuwe, jrg. 20, nr. 1090, 1985, pp. 11-13.

 

FONTIJN J., Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1997, 167 p.

 

FONTYN G., Kernenergie in België: historiek en berichtgeving in de Vlaamse pers, Gent, niet uitgegeven licentiaatthesis, 2000-2001, 177 p.

 

GETTLEMAN M. (ed.), Vietnam, History, Documents and Opinions on a Major World Crisis, Harmondsworth, Penguin Books Ltd, 1965, 480 p.

 

GIJSELS H., Netwerk Gladio, Leuven, uitgeverij Kritak, 174 p.

 

GIUSTOZZI A., War, Politics and Society in Afghanistan. 1978-1992, London, Hurst & Company, 2000, 320 p.

 

GOOSSENS P., De leuvense revolte. Katalysator voor de demokratische praxis in vlaanderen en wallonië? In: VMT, jrg. 1, nr. 3, 1966, pp. 9-16.

 

GOOSSENS P., De rol en invloed van het FDF in de staatshervorming vanaf 1970, Gent, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1993-1994, 103 p.

 

GOTOVITCH J. en VAN DOORSLAER R., Les communistes et la question nationale, 1921-1945. Dans: Cahiers d’Histoire du Temps Présent, 1997, nr. 3, pp.257-276.

 

GOTOVITCH J., Communisme et Résistance. Dans: S.n., België, een maatschappij in crisis en oorlog. 1940, Brussel, Navorsings- en Studie Centrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1993, pp. 413-424.

 

GOTOVITCH J., DELWIT P. en DE WAELE J.M., L’Europe des communistes, s.l., Editions Complexe, 1992, 352 p.

 

GOTOVITCH J., Du Rouge au Tricolore. Les Communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l’histoire de la Résistance en Belgique, Bruxelles, Editions Labor, 1992, 609 p.

 

GOTOVITCH J., Histoire du Parti communiste de Belgique. In: Courrier hebdomadaire, nr. 1582, 1997, CRISP, 36 p.

 

GOTOVITCH J. et GERARD-LIBOIS J., L’an 40: la Belgique occupée, Bruxelles, CRISP, 1971, 517 p.

 

GOUBIN J., Masereelfonds, Sociaal-cultureel werk: sociaal of cultureel? In: VMT, jrg. 22,nr. 2, 1988, pp. 33-47.

 

GREVER M., Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis, Hilversum, Verloren, 1994, 427 p.

 

HAASSE H.S., De litteraire biografie. In: TOUSSAINT B. en VAN DER VELDE P. (red.), Aspecten van de historische biografie, Kampen, Kok Agora, pp. 15-21.

 

HELLEMANS S. en HOOGHE M. (red.), Van ‘Mei 1968’ tot ‘Hand in Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995,Leuven, Garant, 1995, 173 p.

 

HOBSBAWM E., On history, London, Weidenfeld & Nicolson, 1987, 305 p.

 

HUYSE L. en DHONDT S., Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1991, 312 p.

 

HUYSMAN G., Het overheidsbeleid met betrekking tot de Kempense steenkoolmijnen vanaf 1967, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1988-1989, 282 p.

 

KAPPER M. A., La guerre du Vietnam. Vue sur la Belgique: les mouvements de solidarité envers le peuple vietnamien ( 1964-1973), Bruxelles, thèse inédit, 1997-1998, 187 p.

 

LAGROU P., Een oorlog achter de rug, een oorlog voor de boeg 1944-1965. In: VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L.(red.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog, Tielt, Uitgeverij Lannoo n.v., 1997, pp. 124-136.

 

LE BRUYN M., Ontwikkeling en aktie van de KPB van 1927 tot 1933. Bijdrage tot de studie van het Stalinistisch fenomeen, Leuven, K.U.L. licentiaatverhandeling, 1977, 188 p.

 

LETON A. et MIROIR A., Les conflits communautaires en Belgique, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, 366 p.

 

LEUNENS C., De Anti-Atoommarsen in België, 1960-1969: groei van jongerenprotest in polemologisch perspectief, Gent, onuitgegeven licenciaatsthesis, 1979-1980, 170 p.

 

LORENZ C., De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Boom, Amsterdam Meppel, 1998, 399 p.

 

MARTENS J., De “Partido Communista de Espana”, de Kommunistische Partij van België en hun verhouding tot het eurocommunisme, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1996-1997, 215 p.

 

MC WILLIAMS W.C. and PIOTROWSKI H., The World since 1945. A history of International Relations, London, Lynne Rienner Publishers, 1997, 619 p.

 

MEYNEN A., Van Praag 1948 tot Vilvoorde 1954. Politiek-biografische gesprekken met Louis Van Geyt. Gesprekspartner: Alain Meynen, Brussel, IMAVO-DACOB, 2001, 197 p.

 

MICHIELSEN P., Verworpen en ontwaakt. Hongarije, Polen, DDR, Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië, Albanië, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1990, 192 p.

 

MOERMAN A., De functies van stakingen in het Belgische politieke systeem na WOII. Casus: De stakingen in 1957 en 1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatthesis, 1985-1986, 266 p.

 

MOREAU R., Du syndicalisme clandestin au Mouvement Populaire Wallon (1943-1963), Liège, Fondation A. Renard, 1984, 357 p.

 

PEIREN L. De Communistische Partij van België gedurende de Koude Oorlog. In: VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L.(red.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog, Tielt, Uitgeverij Lannoo n.v., 1997, pp. 191 – 201.

 

PEIREN L., De kommunistische partij van België tussen 1958 en 1965. Een partijanalyse, Brussel, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1987-1988 (vol. 1), 485 p.

 

POPPER K., The Poverty of Historicism, London, Routledge, 1991, 166 p.

 

RATHE J., Bijdragen tot de geschiedenis van de eenheids-en volksfrontbeweging in België (1934-1937), Brussel, V.U.B. niet uitgegeven licentiaatverhandeling, 1970, s.p.

 

REYNEBEAU B., Het energievraagstuk in België: de opkomst van kernenergie, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1999-2000, 156 p.

 

REYNTJENS L., De eerste kommunistische groepen in België en hun fuzie tot de kommunistische eenheidspartij. In: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1971, jrg. 6, nr. 4, pp. 171-218.

 

ROTTHIER R., Vlaamse kommunisten: met een lege lei herbeginnen. In: De Morgen, 28 april 1986, pp. 10-11.

 

S.n., ‘Het was mij nooit om macht te doen’. Jef Turf, gewezen communistisch boegbeeld, is met pensioen. In: Stadsnieuws, 6 juni 1996, p. 21.

 

S.n., Hoe krijg ik mijn bronnen aan de praat? Ideeën voor een geschiedschrijving van onderaf, Utrecht, Vulgo, 1990, 126 p.

 

DHONDT J., Macht en mensen. De belangrijkste studies van Jan Dhondt over de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw, Gent, Jan Dhondt Stichting, 1976, 704 p.

 

S.n., Franse communisten. Op zoek naar een nieuwe maagdelijkheid. In: De Nieuwe, jrg. 20, nr. 1090, 1985, pp. 13-14.

 

S.n., Hoe ziek is de gezondheidszorg?, Gent, sector gezondheidszorg (Elcker-ik dossier), s.d., pp. 10-12.

 

S.n., Mei 1968 en de klassieke linkerzijde: confrontatie tussen Rood en Zwart. In: Amsab Tijdingen, lente 1993, nr. 19 ( nieuwe reeks), pp. 3-11.

 

S.n., Paul Wouters vertrekt als hoofdredacteur. In: De Waarheid, 13.01.1988, pp. 1-2.

 

S.n., Van Huysmans tot Leburton. De evolutie van het socialistisch mutualisme. In: Schrift, nr. 1, 1991, 35 p.

 

S.n., Waarheen gaat china? In: VMT, jrg. 2, nr. 1, 1967, pp. 47-54.

 

S.n., Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1: 1830-1966, Leuven, Kritak, 1977, 228 p.

 

SCHANDEVYL E., Bijdrage tot de studie van het intellectuele veld: Belgische intellectuelen tijdens de Koude Oorlog (1945-1956). Een theoretische, geografisch-comparatieve en empirische studie, Brussel, V.U.B. niet uitgegeven licentiaatthesis, 1996-1997, 374 p.

 

SCHANDEVYL E., Een bijdrage tot de studie van het intellectuele veld in België: communistische intellectuelen tijdens de Koude Oorlog ( 1945-1956). In: Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, jrg. 77, nr. 4, 1999, pp. 1003-1049.

 

STEINBERG M., A l’origine du communisme belge: l’extrème-gauche révolutionaire d’avant 1914, s.l., Fondation Joseph Jacquemotte, 1985, 187 p.

 

STOUTHUYZEN P., ‘ Weg met die bommen’. De vredesbeweging en het politieke debat over het Belgisch veiligheidsbeleid. In: VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L.(red.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog, Tielt, Uitgeverij Lannoo n.v., 1997, pp. 158 – 170.

 

THONET J., Mémoires et souvenirs, s.d., s.l., een reeks van een dertigtal kleine brochures vooral handelend over de periode van 1921 tot 1945.

 

TOKES R.L., Eurocommunism and Détente, Oxford, Council on Foreign Relations, 1978, 578 p.

 

UVYN D., De Vlaamse politieke partijen en vakbonden en de economische crisis. Poging tot het maken van een analyse en situering van de evolutie van de Vlaamse politieke partijen en vakbonden doorheen de economische recessie periode (1970-1983), Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1982-1983, 183 p.

 

VAN BEURDEN S., De KPB (1968-1982): teloorgang van een communistische partij, Leuven, niet uitgegeven licentiaatthesis KUL,1999, 143 p.

 

VAN DAMME W., “…en de Polen braken het communisme!” of een ontstaansgeschiedenis van Solidarnosc, Gent, onuitgegeven licentiaatthesis, 1994-1995, 118 p.

 

VAN DE MOORTEL V., Bijdrage tot de geschiedenis en problematiek van de Kommunistische Partij van België sedert 1968. Haar houding inzake enkele kontroversen binnen de internationale kommunistische beweging, Gent, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1980-1981, 487 p.

 

VAN DEN BEGIN E., De vredesbeweging in Vlaanderen, Brussel, OMEGA, 1983, 119 p.

 

VAN DEN BOOM G., Een terugblik: de houding van de Belgische intellektuelen tegenover de oktoberrevolutie. In: VMT, jrg. 4, nrs. 3/4.

 

VAN DEN BOOM G., La constitution des premiers groupes communistes en Belgique et la fondation du Parti. (in samenwerking met GLINEUR H., THONET J. en TAILLARD J.). In: Communisme, nr. 9, 1951, p. 43.

 

VAN DEN BOOM G., Over de weerslag van de oktoberrevolutie in België. Enkele herinneringen. In: VMT, jrg. 2, nr. 4, 1967.

 

VAN DEN BRAEMBUSSCHE A.A., Het biografisch element in de geschiedschrijving. Een geschiedtheoretische verkenning. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, jrg. XV, nr. 1, 1989, pp. 26-60.

 

VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L.(red.), Oost West West Best. België onder de Koude oorlog, Tielt, Uitgeverij Lannoo n.v., 1997, 286 p.

 

VAN DOORSLAER R. en VERHOEYEN E., De moord op Lahaut. Het communisme als binnenlandse vijand, Leuven, Kritak, 1985, 233 p.

 

VAN DOORSLAER R., De Kommunistische Partij en haar geschiedschrijving, een kritische analyse. In: VMT, jrg. 12, nr. 1, 1978, pp. 25-36.

 

VAN DOORSLAER R., De Kommunistische Partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt, Brussel, Frans Masereelfonds v.z.w., s.d., 272 p.

 

VAN DOORSLAER R.,De KPB in Vlaanderen en haar electoraat. In: VMT, jrg. 12, nr. 4, 1978, pp. 43 - 84.

 

VAN IMPE M., Het feest van de Rode Vaan: Wij zijn inderdaad te ernstig. In: Spectator, jrg. 16, nr. 39, 1977, pp. 28-30.

 

VAN SCHOT P., Een gemiste kans. Godsvrede of fundamentalisme? In: De Vos, jrg. 41, nr. 10, 1985, pp. 2-3.

 

VAN WEEZEL M. en BLEICH A., Ga dan zelf naar Siberië! Linkse intellektuelen en de koude oorlog, Amsterdam, S.U.A., 1978, 238 p.

 

VANDAELE J., ‘Bevriende Joodse handelaren: geen schandaal’. Jef Turf over KP-gelden en politiek. In: EcoGroen, Jrg. 13, nr. 8, 1991, pp. 11-14.

 

VAN LINT I., De Kommunistische Partij van België, een politieke analyse: 1947-1958, Brussel, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1984-1985, 240 p.

 

VASTIAU E., Amnestie, de aangewezen weg? Parlementaire debatten rondom de verzachting van repressie en epuratie in België (1944-1954), Brussel, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1996-1997, 272 p.

 

VEKEMAN H., Een politieke biografie van Louis Van Geyt, Gent, niet uitgegeven licentiaatthesis, 1988-1989, 151 p.

 

VERAGHTERT K., De naoorlogse economie en het Marshallplan 1944-1960. In: VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L. ( red.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 1947-1989, Tielt, Uitgeverij Lannoo nv, 1997, pp. 67-84.

 

VERBEECK G., Oostpolitiek in Brussel. Het Belgische erkenningsbeleid jegens de Oost-Europese landen. In: VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L. ( red.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 1947-1989, Tielt, Uitgeverij Lannoo nv, 1997, pp. 104-109.

 

VERHOFSTADT-DENEVE L., Adolescentiepsychologie, Leuven, Garant, 1991, 220 p.

 

VOS L., DEREZ M., DEPRAETERE W. en VAN DER STEEN W., Studentenprotest in de jaren zestig. De Stoute Jaren, Tielt, Uitgeverij Lannoo n.v., 1988, 228 p.

 

WALGRAVE S., Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen. Een sociologische verkenning van de milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, Leuven, SOI, 1994, 215 p.

 

WATKINS J., Ideal types and historical explanation. In: FEIGL H. and BRODBECK M. (red.), Readings in the philosophy of science, New York, s.n., 1953, pp. 723-743.

 

WESSEL M., Levensbeschrijving: kroniek of geschiedenis? Carole Fink, Marc Bloch. A life in History. In: Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 104, 1991, pp. 233-234.

WILLEMS J. (red.), Gladio, Berchem, uitgeverij EPO vzw, 1991, 190 p.

 

WILLEMS L., Jef Turf: de dagelijkse strijd, daar leef ik voor. In: Knack, Jrg. 4, nr. 30, 1974, pp. 24-26.

 

WITTE E., CRAEYBECKX J. en MEYNEN A., Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1990, 416 p.

 

WOLFERS F., L’origine du mouvement trotskyste en Belgique, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1975, s.p.

 

 

Afkortingen


 

A.B.V.V.- Algemeen Belgisch Vakbondsverbond

A.C.E.C. - Ateliers de Construction Electrique de Charleroi

A.C.O.D. - Algemene Centrale der Openbare Diensten

A.C.V. - Algemeen Christelijk Vakverbond

A.C.W. - Algemeen Christelijk Werkersverbond

A.K.U. - Algemene Kunstzijde Unie

A.V.G.B. - Het Algemeen Verbond van de Geneesheren van België

B.O.B. - Bijzondere Opsporingsbrigade

B.R. - Belgian Reactor

B.R.T. - Belgische Radio en Televisie

B.S.P. - Belgische Socialistische Partij

B.U.V.V. - de Belgische Unie voor Verdediging van de Vrede

B.W.P. - Belgische Werkliedenpartij

C.A.O. - Collectieve Arbeidsovereenkomst

C.C. - Centraal Comité

C.I.A. - Central Intelligence Agency

C.V.P. - Christelijke Volkspartij

D.A.C.O.B.- Documentatie en Archiefcentrum van de Communistische Beweging

D.D.R. - Duitse Democratische Republiek

E.E.G. - Europese Economische Gemeenschap

E.G.K.S. - Europese Gemeenschap van Kolen en Staal

E.G.K.S. - Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

F.G.T.B. - Fédération Générale du Travail en Belgique

F.M.F. - Frans Masereelfonds

Fabelta - Fabriques Belges de Textiles Artificiels

G.O.M. - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

I.K.O.V.E. - Initiatiefkomitee voor de verdediging van de vrede in Europa

I.M.A.V.O. - Instituut voor Marxistische Vorming

I.O.T. - Internationale van Oorlogstegenstanders

K.P.B. - Kommunistische partij van België

K.P.S.U. -Kommunistische Partij van de Sovjetunie

K.U.L. - Katholieke Universiteit Leuven

K.U.L. - Katholieke Universiteit Leuven

K.Z.O. - Koninklijke Zout Organon

M.P.W. - Mouvement Populaire Wallon

N.A.V.O. - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

N.A.V.O. - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

N.I.M. - Nationale Investeringsmaatschappij

N.K.G.A. - Nationaal Komité voor Gemeenschappelijke Aktie

N.S. - Nationaal Secretariaat

N.S.V. - Nationalistisch Studentenverbond

n.v. - naamloze vennootschap

O.C.V. - Overlegcentrum voor de Vrede van de vredesgerichte organisaties

O.C.M.W. - Openbaar Centrum voor Maarschappelijk Welzijn

P.B. - Politiek Bureau

P.C.B. – Parti Communiste belge

P.C.E. - Partido Communista de Espãna

P.C.F. - Parti Communiste Français

P.S. - Parti Socialiste

P.S.C. - Parti Social Chrétien

PvdA - Partij van de ARbeid

P.V.V. - Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

R.I.Z.I.V. - Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit

R.T.B. - Radio et Télévision Belge

R.U.G. - Rijksuniversiteit Gent

S.G.A. - Socialistische Gemeenschappelijke Actie

S.H.A.P.E. - Supreme Headquarters allied powers Europe

S.J.W. - Socialistische Jonge Wacht

S.V.B. - Studentenvakbeweging

S.V.B. - Studentenvakbeweging

SHAPE - NAVO hoofdkwartier

U.B.D.P. - Union Belge pour le Défense de la Paix

U.C.B. - Union Chimique Belge

U.C.L.- Université Catholique de Louvain

U.D.P. - Union Démocratique et Progressiste

U.L.B. - Université Libre de Belgique

U.S.A. - United States of America

U.S.S.R. - Unie van de Socialistische Sovjetrepubliek

V.A.K.A. - Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens

V.G.R. - Vlaamse Gewestraad

V.M.T. - Vlaams Marxistisch Tijdschrift

V.N.V. - Vlaams Nationaal Verbond

V.P.U. - Vlaamse Progressieve Uitgeverij

V.R.T. - Vlaamse Radio en Televisie

V.S.A. - Verenigde Staten van Amerika

V.U. - Volksunie

V.U.B. - Vrije Universiteit Brussel

V.Z.W. - Vereniging Zonder Winstoogmerk

P.L.P. - Parti de la Liberté et du Progrès

P.L.D.P. - Parti de Réformes et de la Liberté en Wallonie

R.A.D. - respect voor Arbeid en Democratie

U.D.R.T. - Union Démocratique pour le Respect du Travail

P.R.L. - Parti des Réformes et de Liberté

P.L. - Parti Libre ( Brusselse Franstalige liberale partij)

A.K.Z.O. - Algemene Kunstzijde en Zout Organon

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende