Het I.R.A.: Vrijheidsstrijders of Terroristen? (Diederik Demuynck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Om te beginnen dank ik Professor Hebberecht voor het op zich willen nemen van deze scriptie, samen met de commissarissen Geertrui Cazaux en Tom Vander Beken.

 

Wie zeker ook een ereplaats verdienen, zijn mijn ouders, die niet alleen deze scriptie en de studiereis naar Noord-Ierland financieel mogelijk hebben gemaakt, maar een universitaire opleiding in het algemeen. Ondanks alle democratisering van het onderwijs, is dit toch niet zo vanzelfsprekend.

 

Ook aan Joost Vandommele en Paul Van Capellen van het Ierlandkomitee Vlaanderen, heb ik veel te danken aangezien zij mij aan een belangrijk deel van het materiaal hielpen.

 

Verder dank ik nog Paul Bekaert voor het meer dan interessante interview.

 

Last but not least, dank ik van ganser harte de families in Belfast die zo vriendelijk waren om me te huisvesten en hun stad te tonen. Ik wens hen dan ook een vredevolle toekomst tegemoet, zonder dat ze hun waardigheid en identiteit moeten verliezen.

 

“The fools, the fools, They have left us our fenian dead and while Ireland holds these graves, Ireland unfree shall never be at peace”      

Padraig Pearse

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende