Het I.R.A.: Vrijheidsstrijders of Terroristen? (Diederik Demuynck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

INLEIDING

 

De bedoeling van deze scriptie is het etiket “terrorisme” op een zeer genuanceerde manier te benaderen. Dit wordt hier gedaan aan de hand van het IRA, het Iers Republikeins Leger.

Het IRA wordt steevast omschreven als “terroristische” organisatie, waardoor men al onmiddellijk een negatief waarde-oordeel velt. Ik pleit dan ook voor een minimaal gebruik van deze term, aangezien het een label is dat door een veel machtigere tegenstander wordt gebruikt, de staat. Het conflict in Ierland is te complex om zomaar de ene zijde voor terroristen te verslijten, en de andere voor de legitieme verdediger van de democratische rechtsstaat.

 

Let wel, het is niet de bedoeling om met die scriptie van het IRA vrijheidsstrijders te maken i.pl.v. terroristen. In die zin kan de titel misleidend werken. De twee termen zijn gewoon de uitersten waarbinnen zich de discussie afspeelt. Bedoeling is dus vooral het “terroristisch” cachet dat over het IRA waart, te ontrafelen.

 

 

De scriptie is opgedeeld in 4 delen.

 

In DEEL 1 wordt het IRA geschetst tegen een politieke, culturele en sociale achtergrond doorheen de geschiedenis. Het bevat negen hoofdstukken die telkens een specifieke periode behandelen.

Dit deel is zeer belangrijk, aangezien je het IRA enkel kan beoordelen of veroordelen als je zijn achtergronden kent. Het IRA is namelijk geen alleenstaande organisatie, maar een onderdeel van de republikeinse beweging in Ierland die een lange geschiedenis heeft.

In dit deel vind je trouwens al heel wat argumenten en aanknopingspunten om het “terroristische” etiket dat op het IRA kleeft, in vraag te stellen.

 

In DEEL 2, hoofdstuk 1, wordt het huidige IRA (“The Provisionals”) geanalyseerd aan de hand van een aantal specifieke deelaspecten zoals daar zijn de doelwitten, de organisatie-structuur, de steun van het volk, het profiel van de IRA-activist en de slachtoffers.

Bedoeling hiervan is een betere kijk te hebben op het IRA en zijn rol in de republikeinse beweging.

Hoofdstuk 2 geeft een kijk op de reactie. In de eerste plaats wordt het verschil in berichtgeving geanalyseerd tussen bijvoorbeeld de Britse media en de Amerikaanse.

Daar waar de Britse pers, en de West-Europese in het algemeen, het IRA als terroristisch portretteren, geven de Amerikaanse, maar ook de vroegere Oost-Europese pers, een ander beeld.

Daarna komen de maatregelen van de Britse regering aan bod om het IRA te criminaliseren. Hierbij worden ondermeer maatregelen besproken van de PTA (Prevention of Terrorism Act) en de verschillen met de mensenrechten.

Bedoeling hiervan is aan te tonen dat het IRA pas zijn terroristische naam heeft gekregen door de criminaliseringspolitiek van de Britse overheid.

 

DEEL 3  bestaat integraal uit een interview met advocaat Paul Bekaert van de Liga van de Mensenrechten. Meester Bekaert is een IRA-kenner en is dus zeer goed geplaatst om zijn ideeên te ventileren over “terrorisme” in deze scriptie.

 

In DEEL 4 uiteindelijk komen een aantal definities aan bod van de term “terrorisme” waarbij ik kritische opmerkingen plaats. Ik acht het meer opportuun om de defenities op het einde te plaatsen omdat de lezer dan vrij het voorgaande kan lezen, en mijn kritiek op de definities in een context kan plaatsen.

Uiteindelijk neem ik dan ook afstand van het begrip “terrorisme”, niet alleen voor wat het IRA betreft, maar in het algemeen. Tevens opteer ik voor een nieuwe term (“politiek geweld”) en herdefinieer “terrorisme” of “terroristisch”.

 

Uiteindelijk zijn er nog bijlagen en documentatie. Elke afbeelding is genummerd en kan zowel een foto, een landkaart als een grafiek zijn. Helemaal op het einde vind je verkiezingsuitslagen van 1997 van zowel Ierland als het VK. Wanneer een bepaalde afbeelding zeer relevant is, verwijs ik er naar in mijn voetnoot en zet ik er het nummer van de afbeelding bij.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende