Het I.R.A.: Vrijheidsstrijders of Terroristen? (Diederik Demuynck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

BOEKEN

 

- Bary T., “Guerilla Days in Ireland”, Cork, Tralee, 1955, 310 pg.

- Bishop P., Mallie E., “The Provisional I.R.A.”, London, Corgi Books, 1989, 489 pg.

- Bowyer Bell J., “I.R.A.,Tactics and Targets”, Dublin, Poolbeg, 1997, 117 pg.

- Bowyer Bell J., “The Secret Army: A History of the I.R.A., 1916-1970”, London,                        

  Sphere Books, 478 pg. 

- Breen D., “My Fight for Irish Freedom”, Dublin, Anvil Books, 1991, 192 pg.

- Coogan T.P., “The I.R.A.”, London, Fontana Books, 1980, 620 pg.

- Crenshaw M., “Terrorism in Context”, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press,

   1995, 633 pg.

- De Baroid C., “Ballymurphy and the Irish War”, Dublin, Aisling Publishers, 1989, 410 pg.

- De Bruyne A., “Sinn Fein”, Leuven, Davidsfonds, 1969, 186 pg.

- Farrell M., “Northern Ireland: The Orange State”, London, Pluto Press, 1983, 313 pg.

- Flackes W.D., Elliott S., “Northern Ireland: A Political Directory, 1968-1988”, Belfast,

   Blackstaff Press, 1989, 417 pg.

- “Human Rights in Northern Ireland, A Helsinki Watch Report”, New York/Washington/

   Los Angeles/London, Human Rights Watch, 1991, 192 pg.

- Hyams E., “Achtergronden van het Terrorisme”, Bloemendaal, Nelissen, 1977, 186 pg.

- Kelley K., “The Longest War: Northern Ireland and the I.R.A.”, Dingle, Brandon Book

  Publishers, 1982, 363 pg.

- Laqueur W., “Terrorisme”, Schoten, Westland, 1978, 278 pg.

- Livingstone N.C., “The War Against Terrorism”, Toronto, Lexington Books, 1981, 291 pg.

- McCann E., “Oorlog in Ierland”, Leuven, Kritak, 1979, 279 pg.

- Miller D., “Don’t mention the war: Northern Ireland, Propaganda and the Media”, London,

   Pluto Press, 1994, 368 pg.

- Morris E., Hoe A., “Terrorism, Threat, and Response”, London, McMillan Press, 1987,

   209 pg.

- O’Brien B., “The Long War: The I.R.A. and Sinn Fein, 1985 to today”, Dublin, O’Brien

   Press, 1993, 320 pg.

- O’Day A., Alexander Y., “Terrorism in Ireland”, London, Croom Helm, 1984, 277 pg.

- Sands B., “One day in my life”, Dublin, Mercier Press, 1983, 214 pg.

- Smith M.L.R., “The Military Strategy of the Irish Republican Movement”, London,

   Routhledge, 1995, 265 pg.

- Sutton M., “An index of deaths from the conflict in Ireland, 1969-1993”, Belfast, Pale

   Publications, 1994, 226 pg.

- Taylor P., “Provos: The I.R.A. and Sinn Fein”, London, Bloomsbury, 1996

- Visser C.J., “Terrorisme en West-Europa”, ‘s Gravenhage, Nederlands Instituut voor

   Internationale Betrekkingen “Clingendael”, 1986

- Walker C., “The Prevention of Terrorism in British Law”, Manchester, Manchester

   University Press, 1986, 272 pg.

 

 

ANDERE BRONNEN

 

- Ierland Bulletin, 20e jaargang (1996), nr.3 van het Ierland Komitee Nederland, Nijmegen

- Kriminalistik, 36e jaargang (1982), nr. 6 (juni), Kriminalistik Verlag, Heidelberg-Hamburg

- De Standaard, maandag 23 maart 1998, 75e jaargang, nr.82

- Lesslides Prof. Van Moffaert (Forensische Psychiatrie)

- Interview met Paul Bekaert op 17 maart 1998 in Tielt

 

 

Bijlagen en Documentatie

 

AFBEELDINGEN PER NUMMER

 

1: De 6 counties of Noord-Ierland

2: Idem met katholieke gebieden

3:  Het Ierse eiland

4:  De havenstad Belfast

5:  De nationalistische/katholieke wijken in Belfast

6:  Een vlag van een Sinn Fein-afdeling met een foto van Eamon De Valera

7:  Michael Collins, brein achter de IRA-spionagedienst en later opperbevelhebber van 

     het Vrijstaatleger. Doodgeschoten door IRA tijdens burgeroorlog.

8:  Het Iers parlement waar het door Collins onderhandelde verdrag met London, besproken

     wordt. Uiteindelijk wordt het aangenomen waardoor Ierland gedeeld wordt en de

     burgeroorlog uitbreekt.

9,10,11:  Foto’s van IRA-eenheden uit de jaren ‘20.

12:  Foto van The Curragh, Het Ierse interneringskamp voor IRA-gevangenen.

13:  Foto wapenvondst IRA door politie + Amerikaanse solidariteitsactie met Ieren.

14,15,16: Foto’s van RUC (Noordierse politie) en ‘B-Specials’(hulptroepen politie bestaande uit militante protestanten) tijdens relletjes.

17:  Britse leger trekt in oorlogstenue katholieke wijken binnen.

18:  IRA-militanten in actie

19:  Ian Paisley, de rabiate katholiekenhater en Presbyteriaanse geestelijke + foto van Sean

       McStiofain, de IRA-opperbevelhebber van het begin van de jaren ‘70.

20:  IRA in actie

21:  IRA-voertuig met stoel bovenaan voor schutter en Ierse harp op deur.

22:  Taferelen van betoging die als ‘Bloody Sunday’ de geschiedenis zou ingaan

23:  De begrafenis van IRA-hongerstaker Bobby Sands

24:  Jongeren in de katholieke wijken

25:  Gerry Adams

26:  Het congres van 1986 waar Ruari O’Bradaigh (foto) zich afscheurde van Sinn Fein.

27,28:  IRA en militante jongeren in actie

29:  Waarschijnlijk de meest gehate vrouw bij de nationalistische en katholieke Ieren,

       Margaret Thatcher

30:  Tafereel van begrafenis van de 3, door Britse commando’s, vermoorde IRA-leden, toen

       opeens een loyalist met handgranaten gooide.

31:  Foto na een IRA-aanslag + Gerry Adams

32:  Slachtoffers van een “vuurgevecht” tussen leger en roofovervallers

33,34,35:  IRA in actie + IRA-begraafplaats

36:  Tafereel na IRA-aanslag

37:  Succesvolle wapenvondst door Gardai (Ierse Rijkswacht)

38:  Een Sinn Fein-office + een wapenbergplaats van het IRA

40:  Tafereel van de spanningen tijdens een mars van de Oranje-orde

41:  Orangisten (conservatieve protestantse loge-broeders) tijdens marsseizoen

42:  Het leven in een katholieke wijk in North Belfast

 

43:  Martin McGuinness

44,45:  Tafereel uit South Armagh, agrarisch gebied waar IRA het sterkst staat

46:  In Belfast worden de militante wijken, unionistisch of nationalistisch, rijkelijk bevlagd

       door de bewoners

47:  In deze situatie bevindt zich een groot deel van de katholieken in West Belfast.

48:  Tafereel uit militante wijk ‘Ballymurphy’

49:  Eén van de vele graffiti’s

50:  Statistiek van gearresteerden onder PTA (Prevention of Terrorism Act)

51:  Statistiek huiszoekingen

52,53:  Organisatie IRA

54,55,56,57,58:  Statistieken van Ierse Rijkswacht in hun strijd tegen het IRA

59,60:  Statistiek IRA-doden

61:  Verkiezingsuitslagen Sinn Fein en SDLP

62:  Een algemeen overzicht van de slachtoffers van het conflict per jaartal tussen 1969 en

       1993

 

Overige informatie bevat de verkiezingsuitslagen van ‘97 van zowel Ierland als het Verenigd Koninkrijk. (Internet)

 

 

 

BRON AFBEELDINGEN

 

*1/50/51: “Human Rights in Northern Ireland, A Helsinki Watch Report”, New York/Washington/Los Angeles/London, Human Rights Watch, 1991, 192 pg.

waarvan statistieken 50 en 51 op pp. 29 en 22

 

*2: Kelley K., “The Longest War: Northern Ireland and the I.R.A.”, Dingle, Brandon Book Publishers, 1982, 363 pg.

 

*3: Bishop P., Mallie E., “The Provisional I.R.A.”, London, Corgi Books, 1989, 489 pg.

 

*4/62: Sutton M., “An index of deaths from the conflict in Ireland, 1969-1993”, Belfast, Pale Publications, 1994, 226 pg.

waarvan statistiek 62 op p.206

 

*5/17/18/20/21/24/25/27/48/49: De Baroid C., “Ballymurphy and the Irish War”, Dublin, Aisling Publishers, 1989, 410 pg.

 

*9: Breen D., “My Fight for Irish Freedom”, Dublin, Anvil Books, 1991, 192 pg.

 

*10/11/13/15/16/19/22: Coogan T.P., “The I.R.A.”, London, Fontana Books, 1980, 620 pg.

 

*6/7/8/12/14: Bowyer Bell J., “The Secret Army: A History of the I.R.A., 1916-1970”, London, Sphere Books, 1972, 478 pg.

 

 

 

*23/26/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/52/53/54/55/

  56/57/58/59/60/61: O’Brien B., “The Long War: The I.R.A. and Sinn Fein, 1985 to today”, Dublin, O’Brien Press, 1993, 320 pg.

waarvan statistieken, landkaarten en structuur IRA 52/53/59/60/61 respectievelijk op de pagina’s 108, 110, 160, 159 en 197

 

* Internet Verkiezingspagina’s helemaal achteraan ongenummerd

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende