De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht – Een goede regeling? (Els Foerts en Menno Pillu)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Inleiding

 

Het zal niemand zijn ontgaan: de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 30 januari 2003 de “wet op de openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht” goedgekeurd. Hierdoor kunnen holebi’s binnenkort trouwen met ongeveer dezelfde rechten en plichten als hetero’s.

 

De “openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht” is een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt. Beiden zijn wij voorstander om discriminatie op basis van geaardheid voorgoed de wereld uit te helpen. We pleiten immers voor een tolerante maatschappij met wederzijds respect voor iedereen; een pleidooi dat, naar wij hopen, door veel mensen gesteund wordt.

Het voordeel van dit specifieke onderwerp is dat het een belangrijke sociale en ethische kwestie en een louter juridische kwestie aan elkaar koppelt. Deze combinatie geeft verscheidene invalshoeken van het onderwerp aan, zodoende dat het voor ons beiden een plezier werd om te maken. Dit aangezien Menno meer oog heeft voor het juridische en Els meer voor het sociale aspect van het onderwerp.

 

Het werk is in de volgende grote delen opgesplitst:

 

* We beginnen met de historische kadering. Zo krijgt u een beeld van holebiseksualiteit doorheen de eeuwen, toegespitst op Vlaanderen en België. Holebiseksualiteit heeft immers steeds bestaan, ondanks wat tegenstanders van de openstelling soms zeggen.

 

* We gaan verder het “Holebiseksualiteit in Vlaanderen en de wereld”. We proberen een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen van de wereld en zijn holebi-vriendelijkheid. Het gaat over volgende kernvragen: “Wordt homoseksualiteit overal aanvaard?”, “Waar is er discriminatie op het vlak van geaardheid?” en “Waar heeft men welke rechten?”

 

* Nadien volgen dan “De beweegredenen voor de openstelling”, waarin we de periode voor de wet bespreken, evenals de veranderingen die door de openstelling mogelijk zijn.

 

* Uiteindelijk komen we terecht bij “De goedgekeurde wet”. We bespreken het Parlementair initiatief, de inhoud van de wet en de gevolgen van de wet. Dit doen we o.a. aan de hand van een vergelijking met het Nederlandse huwelijk.

 

* Het allerbelangrijkste is natuurlijk “Het Besluit”, waarin wordt nagegaan of de goedgekeurde wet wel voldoende ver gaat en waar wordt aangestipt waar ze duidelijk te kort schiet.

 

* Tot slot vind u ook nog een Verklarende woordenlijst waarin enkele begrippen worden verduidelijkt.

 

In deze studie proberen we het kader te schetsen waarin de openstelling van het Burgerlijk huwelijk heeft plaatsgevonden. Tevens willen we u een duidelijk overzicht geven over wat nu juist de inhoud van de wet is, en de mogelijke gevolgen van deze wet. Natuurlijk komt u ook te weten wat de goede en zwakke punten van deze wet zijn en wat er nog moet worden geregeld.

 

We ronden af met een citaat van Mevr. Anke Hintjens, woordvoerster van De Holebifederatie:

 

"Of iemand nu wil huwen met iemand met een wipneus, of bruine krulletjes, of borsten

of toch liever een piemel, het mag er niet toe doen"

 

We wensen u een prettige leeservaring toe.

 

 

 

 

Els Foerts

Menno Pillu

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende