Opwekken van hoop als emotionele strategie binnen persuasieve communicatie. (Hannelore Tanghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Voor u ligt het resultaat van maandenlang zwoegen. Het is tevens de laatste stap in mijn opleiding Communicatiewetenschappen. Vooraleer ik dit hoofdstuk in mijn leven afsluit zou ik graag nog enkele mensen bedanken, die me deze vier jaar en vooral tijdens het schrijven van deze eindverhandeling bijgestaan hebben.

 

Ik dank mijn promotor Prof. Dr. Patrick Vyncke en assistente Karolien Poels voor hun opbouwende kritieken en deskundige begeleiding. Ook de andere assistentes van de vakgroep Communicatiewetenschappen wil ik bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen.

 

Vervolgens ik wil mijn ouders bedanken. Ik ben hen enorm dankbaar dat ze mij de kans hebben geboden om te studeren. Ze hebben me altijd gesteund en gemotiveerd en mijn, af en toe, hopeloze humeur verdragen. Verder ben ik iedereen dankbaar die de moeite genomen heeft om deze verhandeling te lezen en van feedback te voorzien.

Ten slotte dank ik Peter Prinzie voor de constructieve bijdragen aan de inhoud en Ludo Coulier voor de verbetering van de (vele) spellingsfouten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende