Het apocalyptisch denken in de periode 1870-1914. Casusanalyse: de ontvangst van de komeet van Halley in belgië in 1910. (Anouk Droesbeke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

‘Denk je dat we ooit afgelopen zijn, eekhoorn?’ vroeg de mier op een keer.

De eekhoorn keek hem verbaasd aan.

‘Nou, zoals een feest afgelopen is,’ zei de mier. ‘Of een reis.’

De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen.

Maar de mier keek uit het raam naar de verte tussen de bomen en zei:’Ik weet het niet, ik weet het niet...’ Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd.

‘Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?’ vroeg de eekhoorn.

Dat wist de mier niet.

‘Als een feest is afgelopen gaat iedereen naar huis,’ zei de eekhoorn. ‘En als een reis is afgelopen wrijf je in je handen en kijk je of er nog een potje honing in je kast staat. Maar als wij zijn afgelopen...’

De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprieten.

‘Wat is dat voor een geluid?’ vroeg de eekhoorn.

‘Knakken,’ zei de mier.

Daarna bleef het lange tijd stil.

De mier stond op en begon, met zijn handen op zijn rug, door de kamer heen en weer te lopen.

‘Denk je erover na?’ vroeg de eekhoorn.

‘Ja,’ zei de mier.

‘Weet je het al?’

‘Nee.’

De mier ging ten slotte weer zitten.

‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn...’

De eekhoorn knikte.

‘Wat ik niet weet,’ ging de mier verder, ‘mag geen naam hebben. Maar of wij ooit aflopen...’

Hij schudde zijn hoofd.

De eekhoorn schonk nog een kopje thee in. Die mier nam een onzeker slokje.

 

TOON TELLEGEN

 

 

Voorwoord

 

Psychologische fenomenen hebben een grote invloed op de acties van de mens. Door zijn acties maakt de mens geschiedenis. Op die manier kon een onderzoek naar de apocalyptische verwachtingen, en daarmee naar de relatie die de Westerse mens heeft met de tijd, me boeien. Ik genoot van het maken van deze scriptie, omdat het me de kans gaf verschillende interesses te combineren, en zodoende, een licht te werpen op een diepe menselijke behoefte, namelijk zijn plaats kennen in de geschiedenis en zijn leven zin geven.

Mijn dank gaat uit naar allen die me hielpen en steunden bij het tot stand komen van deze scriptie. Allereerst naar Prof. Dr. Luc François, mijn promotor, die steeds een antwoord had op al mijn vragen.

Maar ook naar Jeroen, Gijs, Thomas, Mieke, mijn ouders en alle anderen die, elk op hun manier, hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze scriptie.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende