Het Griekse vuur

de realiteit achter de mythe.

 

pdf-version

Bart De Graeve

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren, departement Klassieke Studies,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. P. Van Deun

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (5,2 mb)