Geweld bij betogingen in BelgiŽ
van 1960 tot 1975.

 

Elly Servranckx

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Professor Dr. W. Dewachter
Verslaggever: Professor Dr. E. Gerard

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Theoretisch kader

    1.1. Probleemstelling

    1.2. Definities

        1.2.1. Definitie van betoging

        1.2.2. Definitie van geweld bij betogingen

            1.2.2.1. Zoektocht naar een werkbare definitie

            1.2.2.2. Gehanteerde definitie

    1.3. Onderzoeksmethode en bronnen

    1.4. Betogingen op de schaal der actiemiddelen

    1.5. OriŽntatie van betogingen

    1.6. Functies van betogingen

    1.7. Soorten betogingen

    1.8. Periode 1960-1975

        1.8.1. Verantwoording

        1.8.2. Situering en verklaring van de belangrijkste conflicten

            1.8.2.1. De Eenheidswet

            1.8.2.2. Het sociaal overleg na de Eenheidswet

            1.8.2.3. Leuven Vlaams

            1.8.2.4. Landbouwpolitiek van de EEG

 

2. Weerklank in de dagbladpers

    2.1. Aanwezigheid van de gewelddadige betogingen in de geschreven pers

    2.2. Plaats van de artikels in de krant

    2.3. Objectieve of subjectieve berichtgeving?

        2.3.1. Ontstaansgeschiedenis en profielschets van De Standaard en Le Soir

            2.3.1.1. De Standaard

            2.3.1.2. Le Soir

        2.3.2. Case-study: De objectiviteit en subjectiviteit van de berichtgeving omtrent de
                    gewelddadige betogingen rond de Eenheidswet

            2.3.2.1. Berichtgeving in De Standaard

            2.3.2.2. Berichtgeving in Le Soir

            2.3.2.3. Besluit

 

3. Gewelddadige betogingen van 1960 tot en met 1974

    3.1. Overzicht van de gewelddadige betogingen

    3.2. Kenmerken van deze betogingen

        3.2.1. Strijdpunten

        3.2.2. Plaats van de gewelddadige betogingen

        3.2.3. Deelnemers

            3.2.3.1. Aantal deelnemers

            3.2.3.2. Aantal geweldplegers

            3.2.3.3. Deelname door de verschillende socio-professionele categorieŽn

        3.2.4. Doelgericht of waardengeoriŽnteerd?

        3.2.5. Soort betogingen

        3.2.6. Door wie wordt dit geweld begonnen?

        3.2.7. Geweldplegers

        3.2.8. Plaats van geweld

        3.2.9. Moment van het geweld

        3.2.10. Aangerichte schade

            3.2.10.1. Menselijke schade

            3.2.10.2. MateriŽle schade

    3.3. Besluit

 

4. Poging tot verklaring van geweld bij betogingen

    4.1. Gebruik van geweld als politiek actiemiddel

    4.2. Verklaringen voor geweld bij betogingen

        4.2.1. Algemene veronderstellingen

        4.2.2. Het relatieve deprivatie-model

        4.2.3. Model van R.H. Turner en L.M. Killian

        4.2.4. Verklaring vanuit het politiek systeem

    4.3. Besluit

 

Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlage 1. Overzicht van de gewelddadige betogingen in de periode 1960-1974

 

home lijst scripties inhoud volgende