Kritiek op de filmkritiek? Een onderzoek in de Belgische kwaliteitsdagbladen anno 2006. (Karel Deknudt)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Bij een eindwerk hoort traditioneel een woord van dank. Meer echter dan uit pure formaliteit wil ik onderstaande mensen oprecht en doordacht bedanken:

 

Eerst en vooral mijn promotor, professor Daniël Biltereyst. Toen ik na het eerste semester terugkwam van mijn studie in het buitenland, heeft hij mij van bij het begin af aan goede moed en raad gegeven. Bovendien stond professor Biltereyst in die twee jaar tijd waarin ik lessen film van hem kreeg gedoceerd telkens met een ongezien enthousiasme voor de klas, en poogde hij zijn leerstof zo leerrijk mogelijk te maken. Het is mede door hem dat mijn aanvankelijk prille filmliefde langzaam maar zeker groeide en ik zo een ware filmfan werd. Mijn oprechte dank voor dit alles.

 

Mijn woord van dank gaat ook uit naar Lies van de Vijver, die mijn talrijke mails zo vlug mogelijk beantwoordde en wiens deur voor mij bijna altijd openstond.

 

Vervolgens wil ook mijn lieve ouders bedanken. Gedurende mijn volledige studiecarrière zijn beiden voor mij van groot belang geweest. Ze hebben mij in mijn universitaire keuze volledig vrijgelaten en hebben mij altijd gesteund in wat ik deed. Ik ben mij welbewust van het luxueuze leven dat ze mij tot hiertoe geschonken hebben.

 

Ook mijn twee broers, Sarah en mijn vrienden dank ik van ganser harte voor de nodige ontspanning die ze me boden.

 

En tenslotte bedank ik de werknemers bij de talrijke bibliotheken die ik heb afgeschuimd om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Zij krijgen nooit of zelden een woord van dank, hoewel hun werk onmisbaar is.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende