EtherSim

A Simulation of the Ethernet. MAC Sublayer using C#

 

pdf-version

Arnout Swinnen

 

A dissertation presented for the degree of Licenciaat in de Toegepaste Informatica

Academiejaar: 2003-2004

TELE Research Group
Faculty of Sciences Department of Computer Sciences

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Prof.dr. Ir Marnix Goossens
Advisor: Ir Bart Haagdorens

download the programfiles

EtherSim.exe

EtherSim_src.exe

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (3,5 mb)