Hoe dol was Dolle Mina? De geschiedenis van de Dolle Mina's in Vlaanderen. (Katrijn De Smit)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Ik ben dank verschuldigd aan iedereen die me geholpen of gesteund heeft bij het schrijven van deze thesis:

 

Mijn promotor, Gita Deneckere, en commissarissen voor de academische begeleiding.

Het personeel van het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, Rol en Samenleving en het Archief van de Universiteit Gent voor de hulp bij het uitpluizen van hun archief.

Alle (ex-) Dolle Minaĺs die ik heb ge´nterviewd voor de interessante gesprekken en de waardevolle informatie. Sommigen onder hen ook voor het beschikbaar stellen van hun persoonlijk archief.

Thomas Buerman voor het nalezen en alle andere hulp.

Marijke De Smit en Bernadette Van De Steene eveneens voor de hulp bij het nalezen.

Luc Buerman voor het verzorgen van de illustraties.

Jos Smet voor het uittypen van enkele interviews.

Stefan De Smit voor het oplossen van technische problemen.

Stephen Vlaeminck voor het beschikbaar stellen van technische apparatuur.

Last but not least, mijn ouders voor alles.

 

Deze thesis bevat een extra volume met de afgenomen interviews. Het lijkt me interessant deze bij te voegen, omdat het unieke bronnen zijn en ik er veel aan ontleend heb. Op deze manier is de informatie toegankelijk voor iedereen die ge´nteresseerd is.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende