Politieke bioscoopdocumentaires in de Verenigde Staten sinds de jaren negentig. (Sander Vanhellemont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

                                    “Before I speak,

I have something important to say.”

(Groucho Marx)

 

In de eerste plaats dank aan mijn promotor, Willem Hesling, voor de hulp bij deze verhandeling. Voor het uitlenen van bronnenmateriaal en om me te leren niet te snel tevreden te zijn met hetgeen ik al geschreven had. Dank aan mijn ouders, omdat ze er alles aan hebben gedaan om me de afgelopen jaren zo comfortabel mogelijk te laten doorbrengen. Dank aan Thomas, voor de vijf lange jaren samen studeren en de hulp op momenten dat datzelfde studeren nergens toe leek te leiden. Voor de thesistripjes naar Brussel en de vele nachtelijke filmsessies. Dank aan het Koninklijk Filmarchief. Dank aan Michel, voor de artikels die aan de basis liggen van het theoretische deel van deze verhandeling. Dank aan Iris, voor het nalezen en haar grote mond. Voor de jarenlange peptalk en verstrooiing. Dank aan alle fijne mensen van de kring en het Politika Kaffee, voor de leuke herinneringen en de vaak veel te korte nachten. En Ine. Dank aan Ine.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende