Dierenopvattingen en -voorstellingen in de stand van de kennis in de 13de eeuw. (Caroline Everaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Deze verhandeling was er niet geweest zonder de inzet en steun van verschillende personen.

 

Hierbij zou ik graag mijn promotor Prof. Dr. Jean Goossens en mijn co-promotor Prof. Dr. Jozef Janssens bedanken voor hun raad en hulp gedurende het hele schrijfproces. Zij waren een bron van inspiratie.

 

Ik zou ook mijn ouders, zussen en vrienden willen danken voor hun steun, niet enkel tijdens het schrijven van deze verhandeling maar gedurende mijn studiejaren. Hun geloof in mij hielp me om door te zetten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende