Volks of Vlaams? Communautaire spanningen in de CVP tijdens de homogene regeringen (1950-1954). (Katrijn Vanierschot)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

1.1. Onuitgegeven Bronnen

 

ARA:

- Eyskens Gaston

- Harmel Pierre

 

KADOC: Archief CVP nationaal:

- 1.1. Statuten van CVP-PSC.

- 1.2. Manifest van CVP-PSC.

- 1.3. Organisatie van CVP-PSC.

- 2.1. Nationaal Comité CVP-PSC.

- 2.3. Bureau van Nationaal Comité CVP-PSC.

- 2.5. Binnencomité CVP-PSC.

- 3.14. Organisatiecomité CVP-PSC.

- 3.15. Procedurecommissie CVP-PSC.

- 3.27. Onderzoekscommissie Nationaal Comité inzake repressie en epuratie.

- 4.3. Secretariaat: ledenwerving.

- 5.8. Buitengewoon CVP-PSC congres 23 -24 september 1950.

- 5.9. Zesde nationaal CVP-PSC congres, 10 -11 maart 1951.

- 5.10. Zevende nationaal CVP-PSC congres, 8 - 9 december 1951.

- 5.11. Achtste nationaal CVP-PSC congres, 28 - 29 juni 1952.

- 5.12. Negende nationaal CVP-PSC congres, 28 - 29 november 1953.

- 6.2. Parlements- en provincieraadsverkiezingen.

- 6.3. Gemeenteraadsverkiezingen.

- 8.4. CVP-PSC voorzitters.

- 9.3.1. Agendacommissie en politieke coördinatiecommissie.

- 12.2. Diversen

 

KADOC: Archief SDC-CEPESS:

- 1.1. Statuten van CVP

- 1.2.1.9. Nationale leiding CVP/PSC tijdens de unitaire periode. Verslagen van de Vlaamse vleugel.

- 1.2.1.10. Nationale leiding CVP/PSC tijdens de unitaire periode. Verslagen van de Waalse vleugel.

- 1.6. Partijprogramma’s, verkiezingen, regeringsonderhandelingen en regeringsdeelname CVP-PSC.

- 1.7. CVP-PSC mandatarissen.

- 1.8. Politieke dossiers: volksraadpleging.

- 1.10.1. Redevoeringen CVP-PSC prominenten.

- 2.2. Werking SDC-CEPESS.

- 2.3. Papieren Robert Houben.

- 2.4.3. Studiecommissie binnenlandse zaken.

- 2.4.4. Studiecommissie justitie.

- 2.4.14. Studiecommissie Vlaams-Waalse problemen.

- 2.4.24. Studiecommissie agenda.

 

KADOC:

- De Schrijver August E.

- Deschyuffeleer Jef

- Houben Robert

- Kiebooms Louis

- Lefèvre Theo

- Moyersoen Ludovic

- Mertens de Wilmars Josse

- Segers Paul Willem

- Van Den Daele Gerard

- Vermeire Rik

 

1.2. Overheidspublicaties

 

Parlementaire Handelingen.Kamer. 1949-1954.

 

Parlementaire Handelingen. Senaat. 1949-1954.

 

Parlementaire Documenten. Kamer. 1949-1954.

 

Parlementaire Documenten. Senaat. 1949-1954.

 

1.3. Kranten

 

La Libre Belgique, 1950-1954.

De Nieuwe Gids, 1950-1954.

De Standaard, 1950-1954.

 

1.4. Interviews

 

Interview Albert De Gryse op 7 december 1987 door Patricia QUAGHEBEUR

(KADOC - interview)

Interview August E. De Schrijver op 26 oktober en 27 november 1985 door Jef SMITS

(KADOC - interview)

Interview Gaston Eyskens in oktober - december 1986 door Jef SMITS

(KADOC - interview)

Interview Josse Mertens De Wilmars op 15 april 1986 door Godfried KWANTEN

(KADOC - interview)

Interview Ludovic Moyersoen op 18 december 1985 en 18 februari 1986 door Jef SMITS

(KADOC - interview)

Interview Rik Vermeire op 4 en 10 december 1985 door Jef SMITS

(KADOC - interview)

 

 

1.5. Uitgegeven bronnen

 

AERSCHOT, H., De wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, in: Rechtskundig Weekblad, 29 december 1957, kol. 805-807.

 

BOURGEOIS, A., Opruiming van de gevolgen van repressie, in: Kultuurleven, 1976, blz. 603-607.

 

BOURGEOIS, A., Over amnestie, in: Kultuurleven, 1976, blz. 580-588.

 

BOURGEOIS, A., Balans van repressie en epuratie, in: Kultuurleven, 1976, blz. 589-598.

 

BOVE, F., De rechtspraak van de Raad van State 1948 - 1955, de wet van 28 juni 1932 in het bestuur, in: Tijdschrift voor de bestuurswetenschappen en publiek recht, 1956, blz. 268-273.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 1 (1951), blz. 82-92.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 2 (1952), blz. 78-87.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 2 (1952), blz. 325-335.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 2 (1952), blz. 590-601.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 54-60.

 

BREYNE, A., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 225-229.

 

CUSTERS, J., Problemen in de Vlaams-Waalse verhoudingen, voor een politiek van moralisering, in: Tijdschrift voor de Politiek, 3 (1953), blz. 611-625.

 

DELAFORTRIE, J., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 339-345.

 

DELAFORTRIE, J., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 577-583.

 

DELAFORTRIE, J., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 690-699.

 

DELAFORTRIE, J., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 4 (1954), blz. 89-98.

 

DELAFORTRIE, J., De politiek in België, in: Tijdschrift voor Politiek, 4 (1954), blz. 282-290.

 

DELAFORTRIE, J., Het einde van de CVP meerderheid, in: Tijdschrift voor Politiek, 4 (1954), blz. 191-201.

 

DERINE, R., Pleidooi voor amnestie, Antwerpen, 1950.

 

DE SCHRIJVER, A. E., De oprichting en de leiding van de Christelijke Volkspartij/Parti Social Chrétien, 1945 - 1949, in: Res Publica, 25 (1983), blz. 553-575.

 

DE SCHRIJVER, A. E., Tien jaar CVP-politiek, in: Tijdschrift voor Politiek, 5/6 (1955), blz. 467-478.

 

ERRERA, A., L’injuste clémence, in: Le Flambeau, 1952, blz. 651-657.

 

EVALENKO, R. en DE SMET, R.E., Les élections législatives du 4 juin 1950. Etude de la répartition géographique et suffrage par le groupe d’études sociographiques de l’institut de sociologie Solvay, in: Cahiers de l’Institut de Sociologie Solvay, 1953.

 

GEYL, P., Herman Vos. Betekenis voor de Vlaamse Beweging, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, juli 1953, blz. 673-687.

 

GILISSEN, J., Etude statistique sur la répression de l’incivisme, in: Revue de droit pénal et de criminologie, februari 1953, blz. 513-628.

 

HOUBEN, R., Beschouwingen over de christelijke doctrine, in: Tijdschrift voor Politiek, 1 (1951), blz. 5-44.

 

HOUBEN, R., Christenen en politiek, in: Tijdschrift voor Politiek, 3 (1953), blz. 501-530.

 

HOUBEN, R., Grondstellingen van de CVP, in:Tijdschrift voor Politiek, 9 (1960), blz. 327-336.

 

KIEBOOMS, L., De belangrijkste gebeurtenissen 1945 – 1955, in: Tijdschrift voor Politiek, 5/6 (1955), blz. 667-689.

 

KIEBOOMS, L., Eenheidstaat of federatie: beschouwingen over de Vlaams-Waals verhoudingen, Antwerpen, 1952.

 

LEJEUNE, P., Pour une politique de liquidation de l’incivisme, in: La Revue Nouvelle, 1952, blz. 425-429.

 

MAES, F., Vlaamse Beweging en het incivisme, in: Gids op maatschappelijk gebied, november 1950, blz. 551-589.

 

MAES, F., Vlaamse Beweging in een sukkelstraatje, in: Gids op maatschappelijk gebied, november 1950, blz. 1047-1051.

 

MERTENS DE WILMARS, J., Het programma van de CVP, in: Tijdschrift voor Politiek, 7 (1957), blz. 266-283.

 

MERTENS, H.E., De Kerk tegenover repressie en epuratie, in: Kultuurleven, 1976, blz. 630-639.

PEETERS, F., Repressie als nationaal probleem, in: Rechtskundig weekblad, 1951, kol. 1155-1166.

 

PICARD, L., Problemen van repressie, in: Vrij Onderzoek, 3 (1952), blz. 8-13.

 

Proclamatie van het IJzerbedevaartcomité over amnestie, 19 augustus 1952, in: Verslagboek XXV, blz. 9-13.

 

Proclamatie van het IJzerbedevaartcomité over amnestie, 22 augustus 1953, in: Verslagboek XXVI, blz. 9-14.

 

RUYS, M., Amnestie, publiek en politiek, in: Kultuurleven, 1976, blz. 616-621.

 

TODTS, H., Kansen op vergelijk, in: Kultuurleven, 1976, blz. 622-629.

 

VAN DEN DAELE, G., De achterstand en de minderwaardige behandeling der Vlamingen in de Belgische administraties: documentatie en beschouwingen, Gent, 1950.

 

VAN DEN DAELE, G., De verkiezingen van 4 juni 1950. Uitslagen en vergelijkingen, in: De gids op maatschappelijk gebied, 6 (1950), blz. 616-639.

 

VAN DEN DAELE, G., De verkiezingen van 11 april 1954. Uitslagen en vergelijkingen, in: De gids op maatschappelijk gebied, 7 (1954), blz. 637-667.

 

VAN DER ELST, F., De repressie, een triest verhaal, in: Kultuurleven, 1976, blz. 607-615.

 

VAN HOUTTE, J., De homogene CVP-regeringen 1950-1954, in: Res Publica, 25 (1983), blz. 595-606.

 

VERROKEN, J., Over taal- en taalgrenspolitiek, in: Gemeenten en provincie, 5 (1954), blz. 245-260.

 

VERROKEN, J., Ontwerp Moyersoen en de taalgrens, in: De Vlaamse Linie, 1952.

 

VERROKEN, J., Historische kijk op het taalgrensprobleem, in: De Gids op maatschappelijk gebied, 1960, blz. 419-442.

 

 

2. Secundaire literatuur [443]

 

ART, J., Van klerikale naar katholiek zuil of van klerikaal regime naar een CVP staat: een benadering van Vlaams georganiseerde katholieken, in: Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, 13 (1982), blz. 3-22.

 

BEAUFAYS, J., Les partis catholiques en Belgique et aux Pays Bas 1919-1958, Brussel, 1973.

 

BECK, A., IJzerbedevaarten, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Algemene encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 2, Tielt 1998, blz. 1509.

 

BEKE, W., De CVP tussen 1945-1970: ontwikkelingen in een christen-democratisch gedachtegoed, in: Nieuw Tijdschrift voor politiek, 5 (1998), blz. 19-44.

 

BEKE, W., De partij op zoek naar haar plaats in de macht. De CVP-PSC tijdens de homogene regeringen (1950-1954), in: Res Publica, 2000, blz. 483-501.

 

BEKE, W., Oorsprong van het personalisme in de CVP, in: Nieuw Tijdschrift voor Politiek, 1 (1998), blz. 5-35.

 

* BEKE, W., Oorsprong en ontwikkeling van het personalisme in de CVP: realiteit van een idee, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1996.

 

BERX, C. en RIMANQUE, K., De parlementaire democratie, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 413-426.

 

BEYER DE RYKE, L., Theo Lefèvre, Bruxelles, 1967.

 

BILLIET, J., Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming, Leuven, 1988.

 

* BIONDI, P., De CVP in haar beginjaren, 1945-1950, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1996.

 

BOSMANS, L., De Vlaamse Beweging na 1945, actualisering van de historische dualiteit, in: WITTE, E., BURGELMAN, J.C. en STOUTHYUSEN, P. e.a. ed., Tussen restauratie en vernieuwing, aspecten van de naoorlogse Belgische politiek, Brussel, 1990, blz. 225-262.

 

BRYSBAERT, K., Van Vlaams en katholiek naar maatschappijkritisch. De geschiedenis van het Jong-Davidsfonds (1952-1973), Leuven, 1989.

 

CLAES, L., Verdrongen verleden. Collaboratie, haar rechter en de geschiedschrijving, Beveren, 1983.

 

COENJAARTS, H. en DE HAES, J. e.a. ed., De CVP-staat, Berchem, 1979.

 

* CUYX, L., De beweging voor amnestie in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog (tot 1971), onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1996.

 

DE BOCK, W., De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe orde in België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, Berchem, 1980.

 

DE BOOSERE, S., VAN ALBOOM, R. en VAN DEN WIJNGAERT, M., Monarchie en macht. België en zijn koningen, Brussel, 1992.

 

* DE BORGER, E., De oorzaken en het verloop van de val van de Belgische regeringen tussen 1950 en 1961: regeringen Pholien, Van Houtte, Van Acker IV, Eyskens II en Eyskens III, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1987.

 

DE DONDER, J., Het levend geweten, 40 jaar CVP-jongeren in Vlaanderen, Antwerpen, 1991.

 

DE GROOF, J. en SCHRAMME, A., Het cultuurbeleid, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 426-462.

 

DE GROOF, J., Ontstaan en start van de Vlaamse jongeren van de CVP. Inleiding tot de geschiedenis der CVP-jongeren, in: Politica, 27 (1977), blz. 18-40.

 

* DELMOTTE, T., Opgang en rol van het Partijstudiecentrum. Het CEPESS als case, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1997.

 

DE MAESSCHALK, E. e.a. ed., 150 jaar Belgen, Brussel, 1980.

 

DE METSENAERE, M., De taalgrens, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 2949-2956.

 

DE METSENAERE, M., De talentelling van 1947, in: Taal en Sociale Integratie: Het probleem Brussel sinds Hertoginnendal (1963). Acta van het colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988, 11 (1989), blz. 175-190.

 

DEPREZ, K. en VOS, L., Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000, Antwerpen en Baarn, 1999.

 

* DEPUYDT, P., Repressie en epuratie in België na de Tweede Wereldoorlog, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1984.

 

DERINE, R., Repressie zonder maat of einde. Terugblik op collaboratie, repressie en amnestiestrijd, Leuven, 1978.

 

DESCHOUWER, K., Politieke Partijen in België, Antwerpen, 1987.

 

DE SCHRIJVER, R. en VINTS, L., Gruyters Jan, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 2, Tielt, 1998, blz. 1374.

 

DEWACHTER, W., Besluitvorming in politiek België, Leuven en Amersfoort, 1995.

 

DEWACHTER, W., De dualistische identiteit van de Belgische maatschappij, (Mededelingen van de afdeling letterkunde, nieuwe reeks, deel 55 nr. 1), Amsterdam, 1992.

 

DEWACHTER, W., Een sterk project onder spanning door de gevestigde machtspositie en de nieuwe tendensen, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 121-142.

 

DEWEERDT, M., Federalisme, in: DE SCHRIJVER, R., e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 1115-1130.

 

* DEWEERDT, V., De vastlegging van de taalgrens. Communautaire conflictbeheersing en politieke besluitvorming in het begin van de jaren 1960, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 2000.

 

DE WEVER, B., De Vlaamse Beweging weer van wal (1944-1958), in: Zuidnederlandse maatschappij voor letterkunde en geschiedenis, 1999, blz. 16-28.

 

DE WEVER, B., De Vlaamse Volksbond, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 3488-3489.

 

DE WEVER, B., Het Vlaams nationalisme na de Tweede Wereldoorlog. Verrijzenis of Herrijzenis?, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 3 (1997), blz. 277-290.

 

DE WINTER, L., De partijpolitisering als instrument van de particratie. Een overzicht van de ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog, in: DEWACHTER, W. en DE WINTER, L., e.a. ed., Over particratie, Brussel, 1981, blz. 54.

 

Dossier question royale, in: Courrier Hebdomadaire du CRISP, 646 (1974).

 

DRABBE, K., De Vlaamse Linie en de heropleving van de naoorlogse Vlaamse Beweging, in: Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse beweging, LVII (1998), blz. 217-236.

 

DUJARDIN, V., Gaston Eyskens tussen koning en regent. België 1949-1950: een sleuteljaar, Antwerpen en Amsterdam, 1996.

 

DUJARDIN, V., Jean Duvieusart (1900-1977). Europe, Wallonie-Bruxelles, Leopold III, Gerpinnes, 2000.

 

DUMONT, G.G., Een decennium vol verwerkte uitdagingen en de Golden Sixties (1950-1968), in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 43-57.

 

DURNEZ, G., De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1948 tot VUM. Deel 2, Tielt, 1993.

 

DURNEZ, G., Van Cauwelaert Karel, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 703.

 

DUVIEUSART, J., La question royale. Crise et dénouement: juin, juillet, août, (CRISP), Bruxelles, 1975.

 

FLEERACKERS, J., LE BRUYN, M. en DE WEVER, B., Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed. Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 823-829.

 

GAUS, H., Politiek biografisch lexicon van Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, 1989.

 

GERARD, E., De Bruyne Edgard, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed. Nieuwe encyclopedie voor de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 660.

 

GERARD, E. e.a. ed., De christelijke arbeidersbeweging in België (1891-1991), 2 delen, (KADOC studies nr. 11), Leuven, 1991.

 

GERARD, E., De katholieke partij/christelijke volkspartij, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 2, Tielt, 1998, blz. 1618-1636.

 

GERARD, E., De katholieke Vlaamsche Landsbond, in: R. DE SCHRIJVER e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 2, Tielt, 1998, blz. 1638-1645.

 

GERARD, E., De katholieken, de Vlaams-Waalse betrekkingen en het probleem Brussel (1944-1961), in: Taal en Sociale Integratie: Het probleem Brussel sinds Hertoginnendal (1963). Acta van het colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988, 11 (1989), blz. 273-295.

 

GERARD, E. e.a. ed., De kracht van de overtuiging. 60 jaar A.C.W. (1921-1981), Zele, 1981.

 

GERARD, E. en BEKE, W., Tussen subsidiariteit en pluralisme. De CVP, het episcopaat en de wetgeving Harmel (1950-1954), in: WITTE, E., DE GROOF,J. en TYSSENS, J., Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le Pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d’un compromis, Leuven, 1999, blz. 497-528.

 

GERARD, E. en MAMPUYS, J., Voor Kerk en Werk. Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging. 1886-1986, Leuven, 1986.

 

GERARD, E., en VAN DEN WIJNGAERT, M., In het teken van de regenboog. Geschiedenis van de katholieke partij en van de christelijke volkspartij, Kapellen, 1985.

 

GERARD-LIBOIS, J., 1950: l’effacement de Leopold III. Tempête du PSC-CVP, in: Courier hebdomadaire du CRISP, nr. 1169-1170 (1987).

 

* GIELEN, J., De verkiezing van de partijvoorzitters van de CVP en de BSP sinds 1945, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1980.

 

GROOTAERS, J., Achiel Van Acker in het parlement, 1927-1974, (Document, 1ste reeks nr. 3) Brussel, 1975.

 

GUNST, P., Vindevogel Leo, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 3301-3303.

 

HARMEL, P., Temps forts. Entretien avec Jean-Claude Ricquier, Brussel, 1993.

 

HENDRICKX, J., Een identiteit voor christen democraten?, Antwerpen, 1976.

 

HENSMANS, M. en VAN OVERBERGH, C., Les origines de la démocratie chrétienne en Belgique, Brussel, 1955.

 

HERREMANS, M.P., Le centre Harmel, in: Courier hebdomadaire du CRISP, 131 (1961).

 

HEYLEN, G. en HEYLEN-KIEBOOMS, B., Louis Kiebooms, christen democratisch journalist en politicus. Vijf jaar politieke gevangene en voorvechter van de amnestiegedachte, Kapellen, 1995.

 

HOFLACK, K., De achterkant van de premier. Gesprekken met zeven regeringsleiders, Leuven, 1995.

 

HOFLACK, K., Theo Lefèvre staatsman, Antwerpen en Baarn, 1989.

 

HUYSE, L., De gewapende vrede. Politiek in België tussen 1945-1980, Leuven, 1980.

 

HUYSE, L., De taalkwestie sociologisch bekeken, in: Ons Erfdeel, 1 (1973), blz. 35-44.

 

HUYSE, L., De taalkwestie sociologisch bekeken (2), in: Ons Erfdeel, 2 (1973), blz. 5-14.

 

HUYSE, L., La répression des collaborations 1942-1952: un passé toujours present, (CRISP), Bruxelles, 1993.

 

HUYSE, L. en DHONDT, S. e.a. ed., Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1942-1952, Leuven, 1991.

 

HUYSE, L. en HOFLACK, K., De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België 1944-1950, Leuven, 1995.

 

HUYSE, L. en VANDEWEYER, L., Amnestie, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 271-290.

 

JADOULLE, J.L., Het Kerstprogramma en zijn nawerking, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., in: Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 265-282.

 

JONCKHEERE, W.R., Jan Verroken. Van Harmelcentrum tot Hertoginnendal, als architect van de taalwetgeving, Wielsbeke, 1992.

 

KEYES, R., Leopold III. Deel II: complot tegen de koning 1940-1951, Tielt, 1987.

 

KONINCKX, C., LEFEVRE, P. en JANSENS, G. e.a. ed., Boudewijn. Een koning en zijn tijd, Tielt, 1998.

 

KWANTEN, G., August-Edmond De Schryver (1898-1991). Politieke biografie van een gentleman-staatsman, 2dln., Leuven, 2000.

 

 

KWANTEN, G., A.E. De Schrijver en de Vlaamse kwestie, in: Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, LVII (1998), blz. 93-100.

 

* LABIE, C., De crisis in de CVP na de koningskwestie, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1985.

 

LAGROU, P., Welk Vaderland voor de Vaderlandslievende vereniging. Oorlogsslachtoffers en verzetslieden en de nationale kwestie (1945-1958), in: Belgisch Tijdschrift voor Eigentijdse Geschiedenis, 3 (1997), blz. 143-161.

 

LEFEVRE, T., STERCK, J. en VERMEIRE, R., Theo Lefèvre: minister van staat, Antwerpen, 1968.

 

* LEGRAIN, A., Het federalisme tussen 1945 en 1970. Onderzoek naar de invloed van de Waalse beweging op de eerste staatshervorming, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 2000.

 

Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars, Antwerpen en Zwolle, 1982.

 

Liber amicorum Robert Houben, Leuven, 1980.

 

Liber amicorum professor Baron Jean Van Houtte, Brussel, 1975.

 

LINDEMANS, L., Taalgebruik in de gerechtzaken, Brussel, 1955.

 

LINDEMANS, L., De taalwetgeving in België, Leuven, 1981.

 

LORWIN, C., Conflicts et compromis dans la politique belge, in: Courier hebdomadaire du CRISP, 323 (1966).

 

LUYKX, T. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van België. Deel 2 (1944-1984), 5de uitgave, Antwerpen 1985.

 

LUYTEN, D. en VANTEMSCHE, G., Het sociaal pact van 1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen, Brussel, 1995.

 

MABILLE, X., De houding van de CVP en de PSC tegenover de communautaire problematiek (1945-1968), in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 378-382.

 

MABILLE, X., Histoire politique de la Belgique: facteurs et acteurs de changement, (CRISP), herziene uitgave, Bruxelles, 1997.

 

MAES, M., De formele aanstelling van partijvoorzitters in België 1944-1990, in: Res Publica, 1 (1990), blz. 3-62.

 

MARTENS, W., TINDEMANS, L. en VAN CAUWELAERT, E., Drie bouwmeesters: P.W. Segers, G. Eyskens en R. Houben, Brussel, 1974.

 

MARTIN, B., De behandeling van het probleem Brussel door het Centrum-Harmel, in: Taal en Sociale Integratie: Het probleem Brussel sinds Hertoginnendal (1963). Acta van het colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988, 11 (1989), blz. 125-174.

 

MATTHYS, K., Belgoscopie. De Belgen, de Vlamingen en de Walen. Wie zijn ze, waar wonen ze en hoe leven ze, Tielt, 1988.

 

Minister van Staat, Paul Willem Segers, vijftig jaar politieke en sociale activiteit, Deurne, 1971.

 

MOLITOR, A., Servir de l’état. Trois experiences, Louvain la Neuve, 1982.

 

MOLITOR, A., Souvenirs un témoin engagé dans la Belgique du 20e siècle, Paris, 1984.

 

MOONS, W., De IJzertoren: het taboe van Vlaanderen, veertig jaar na de aanslag, Antwerpen, 1986.

 

MORDANT, H. ed., Télé mémoires Jean Duvieusart par Henri Mordant et mis en images par Jean Allaet en octobre 1976 sur le thème du développement de problèmes communautaires, Brussel, 1976.

 

NEIRYNCK, M., Het Harmelcentrum als aanloop van de grondwetsherziening 1968-1971 in België, (Mens en ruimte), Brussel, 1972.

 

NEVENS, M., De Christelijke Arbeidersbeweging en het conservatisme van de homogene CVP-regeringen (1950-1954), onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1986.

 

NOIRET, S., Political Parties and the Political System before federalism 1830-1980, in: European History Quaterly, volume 24 (94), blz. 85-122.

 

PASTURE, P., Kerk, natie en arbeidersklasse, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 6 (1999), blz. 7-36.

 

PASTURE, P., Kerk, politiek en sociale actie. De unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in België 1944-1973, (HIVA reeks nr. 14), Leuven en Apeldoorn, 1992.

 

PASTURE, P., Tussen kerk en burger. De partij en haar georganiseerde achterban, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 206-228.

 

PASTURE, P., Vlamingen, Walen, Belgen. Regionale oriëntering in de christelijke arbeidersbeweging, in: Belgisch Tijdschrift voor de Eigentijdse Geschiedenis, 3 (1997), blz. 215-235.

 

PLAVSIC, W.S., Mijnheer de eerste minister. Geschiedenis van de ambt sinds 1830. Biografie van de Eerste minister van 1944 tot nu, Tielt , 1989.

 

RASKIN, E., Prinses Liliane. De vrouw die Leopold III ten val bracht, Antwerpen en Baarn, 1998.

 

RASKIN, E., Gerard Romsée. Een ongewoon man, een ongewoon leven, Antwerpen en Baarn, 1995.

 

* ROSMEULEN, P., Studiecentrum voor hervorming van de Staat (1936) versus het naoorlogse Harmelcentrum. Een vergelijkende studie, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1989.

 

ROWIES, L., Les partis politiques en Belgique, (Dossier du CRISP), 10 (1977).

 

RUYS, M. en KESTELOOT, C., Centrum Harmel, in: DE SCHRIJVER R e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 706-708.

 

RUYS, M. en WOUTERS, N., Roppe Louis, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie voor de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 2664.

 

SEBERECHTS, F., Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie, Leuven, 1994.

 

SMITS, J., Gaston Eyskens, de mémoires, Tielt, 1993.

 

SMITS, J., Gaston Eyskens. Het laatste gesprek. Herinneringen aan 40 jaar politiek leven, Kapellen en Brussel, 1988.

 

SMITS, J., Les standes dans les parti sociaux-chretien, in: Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1134-1135 (1986).

 

STENGERS, J., L’action du roi en Belgique depuis 1831. Pouvoir et influence, Bruxelles, 1996.

 

THEUNISSEN, P., 1950: ontknoping van de koningskwestie, Antwerpen en Amsterdam, 1984.

 

 

TODTS, H., Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1944-1954. Deel 1, Leuven, 1961.

 

VAN CAUSENBROECK, B., Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar socialisme, Antwerpen, 1997.

 

VAN DEN WIJNGAERT, M., Ontstaan en stichting van de CVP-PSC. De lange weg naar het kerstprogramma (1936-1951), Antwerpen en Amsterdam, 1976.

 

VAN DEN WIJNGAERT, M. en GENAU, B., Ontstaan en stichting van de CVP-PSC. De lange weg naar het kerstprogramma (1936-1951), DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 28-42.

 

VANDEPUTTE, R., De Christelijke Volkspartij 1944-1988. Wezen en ontwikkelingen, (CEPESS reeks monografieën), Brussel, 1991.

 

VAN DER ELST, F., De bewogen jaren. Mijn memoires 1920-1958, Tielt, 1985.

 

* VANDEWEYER, S., Vernieuwingsbewegingen binnen de Christelijke Volkspartij (1945-1996). Macht en onmacht van een beleidspartij, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1997.

 

* VAN EYGEN, L., Boudewijn en de monarchie in de Belgische pers. De naweeën van de Koningskwestie (1950-1954), onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 2000.

 

VAN HAEGEDOREN, M. en VANDENHOVE, L., Het verdriet van Vlaanderen? Over de macht van de katholieke zuil, Antwerpen, 1985.

 

VAN HAEGENDOREN, M., Geel en zwart van de driekleur: van oude en andere Belgen tot 1980, Leuven en Zele, 1980.

 

* VAN LAER, A., De houding van België tegen de Europese Defensiegemeenschap (1952-1954): regering en parlement, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1967.

 

VANLANDSCHOOT, R., Vandekerckhove Michiel, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3, Tielt, 1998, blz. 3148.

 

VAN MECHELEN, M., Kroniek van Frans Cauwelaert 1880-1961, Beveren en Antwerpen, 1980.

 

VAN MOLLE, P., Het Belgisch parlement. Le parlement Belge, 1894-1972, Antwerpen en Utrecht, 1972.

 

VAN ROMPUY, V., De economische politiek, in: DEWACHTER, W. e.a. ed., Tussen de staat en maatschappij, 1945-1995, christen democratie in België, Tielt, 1995, blz. 305-330.

 

* VANSINTJAN, P., Standenvertegenwoordiging in het Nationaal Comité, het Dagelijks Bestuur en het Nationaal Partijbureau van de CVP (1945-1982), onuitgegeven licentiaatverhandeling, Leuven, 1984.

 

* VASTIAU, E., Amnestie. De aangewezen weg? Parlementaire debatten rondom de verzachting van repressie en epuratie in België (1945-1954), onuitgegeven licentiaatverhandeling, Brussel, 1997.

 

Veertig jaar Belgische politiek. Liber amicorum aangeboden aan minister van Staat August E. De Schrijver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, Brussel, 1968.

 

VELAERS, J. en VAN GOETHEM H., Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog, Tielt, 1994.

 

VERMEIRE, R. en VANHOVE, L., CVP zwakheid en sterkte, Leuven, 1959.

 

VERMEYLEN, P., Mémoires sans paranthéses, Brussel, 1985.

 

VERROKEN, J., Twintig jaar Vlaamse weerbaarheid. De Vlaamse CVP leidt tot de Vlaamse ontvoogdingsbeweging, Lier, 1964.

 

WILS, L. De oorsprong van de christen democratie: het aandeel van de Vlaams-democratische stroming, Antwerpen, 1963.

 

WILS, L., De Vlaamse Beweging, Res Publica, 27 (1985), blz. 543-566.

 

WILS, L., Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de lage landen, Leuven en Apeldoorn, 1992.

 

WITTE, E., De geschiedenis van de Vlaamse Beweging, in: DE SCHRIJVER, R. e.a. ed., Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 1, Tielt, 1998, blz. 72-86.

 

WITTE, E., Tussen restauratie en vernieuwing. Een introductie op de Belgische politieke evolutie tussen 1944 – 1950, in: WITTE, E., BURGELMAN, J.C. en STOUTHYUSEN, P. e.a. ed., Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de Belgische naoorlogse politiek, Brussel, 1990.

 

WITTE, E., CRAEYBECKX, J. en MEYNEN, J., Politieke geschiedenis van België, 6de uitgave, Antwerpen, 1997.

 

WITTE, E. en MEYNEN, A., Het maatschappelijk politieke leven in België, 1945-1980, in: BLOK, D.P. e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 15 (Nieuwste tijd), Haarlem, 1982, blz. 204-268.

 

WITTE, E. en VAN VELTHOVEN, H., Taal en politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief, Brussel, 1998.

 

 

Lijst van afkortingen

 

 

ACM: Algemeen Christelijk Middenstandsverbond

ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond

ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW: Algemeen Christelijk Werkersverbond

BB: Belgische Boerenbond

BSP-PSB: Belgische Socialistische Partij – Parti Socialiste Belge (de unitaire partij)

CEPESS: Centrum voor Economische, Politieke en Sociale studies (van CVP/PSC)

CNW: Congrés National Wallon

CRISP: Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques

CVP-PSC: Christelijke Volkspartij – Parti Social Chrétien (de unitaire partij)

EDG: Europese Defensie Gemeenschap

EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

KADOC: Katholiek documentatie- en onderzoekscentrum (Leuven)

KPB: Communistische Partijbureau

LP-PL: Liberale Partij – Parti Libéral (de unitaire partij)

MOC: Mouvement Ouvrier Chrétien

SDC: Studie- en Documentatiecentrum (van CVP/PSC)

SL: Standloos

VNV: Vlaams Nationaal Verbond

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[443] * = onuitgegeven licentiaatverhandeling