Topografie en urbanistische ontwikkeling van Cumae: Vanaf de stichting van de Griekse kolonie tot de laatantieke periode (ca. 730 v.C.-4de/5de eeuw n.C.). (Bart De Graeve)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Aan deze verhandeling hebben heel wat personen meegewerkt die ik hiervoor wil bedanken.  In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. F. Van Wonterghem, voor zijn goede begeleiding en corrigeerwerk.  Daarnaast waren mijn vriendin Annika en mijn moeder een grote steun en hebben ze mij geholpen bij het nalezen van de tekst.  Roel Bergiers heeft mij geassisteerd bij het bijwerken van het illustratiemateriaal.

Bij het tot stand komen van deze verhandeling heeft ook het onderzoeksteam van Cumae een belangrijke bedrage geleverd.  Speciaal wil ik hier Prof. C. Gasparri en zijn assistente Dr. C. Capaldi van de universiteit van Napels “Federico II” vermelden die mij op de hoogte gebracht hebben van de recente resultaten van het onderzoek bij het forum en die mij ter plaatse rondgeleid hebben.  Verder wens ik ook enkele onderzoekers van het “Istituto universitario orientale” van Napels te bedanken: Prof. B. d’Agostino voor zijn uitleg over de opgravingen bij de noordelijke stadsmuur, A. D’Onofrio voor de bespreking van haar doctoraatsonderzoek over het stratenpatroon van Cumae en Prof. G. Camodeca voor de informatie over de Latijnse opschriften en het opsturen van een zopas gepubliceerd artikel.  Prof. Morhange en zijn assistente Dr. L. Stefaniuk van de universiteit van de Provence waren bereid de recentste gegevens over de zoektocht naar de haven van Cumae met mij te delen.  Zij waren ook zo vriendelijk om enkele recente artikels op te sturen die nog niet beschikbaar waren.

Tenslotte gaat mijn dank ook uit naar Prof. P. Carafa van de universiteit van Reggio Calabria.  Hij heeft mij het hoofdstuk over Cumae uit zijn nog niet gepubliceerde boek over de godsdienst in Campanië ter beschikking gesteld en stond ook open voor interessante discussies over de vele problemen van de tempels in de Griekse periode.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende