De invloed van Buffalo Bill

op de beeldvorming van de indianen

Maaike Vanden Berghe

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Bruno De Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel I: Buffalo Bill en zijn Wild West Show

    1. William F. Cody, alias Buffalo Bill: Een biografie

        1.1 Inleiding

        1.2 William F. Cody als ‘Pony Express Rider’ en ‘Buffalo Hunter’

            1.2.1 De openstelling van Kansas en Nebraska

            1.2.2 De Pony Express

            1.2.3 De Amerikaanse Burgeroorlog

            1.2.4 William Cody wordt Buffalo Bill

        1.3 William F. Cody als ‘Plains Scout’ en ‘Guide’.

            1.3.1 Hoofdverkenner van de Vijfde Cavalerie

            1.3.2 ‘De eerste scalp voor Custer

            1.3.3 De Ghost Dance Movement en Wounded Knee

            1.3.4 Het ontstaan van ‘Cody, Wyoming’

        1.4 De relatie van Buffalo Bill met de indianen

    2. Buffalo Bill’s Wild West Show

        2.1 Inleiding…

        2.2 Buffalo Bill als held in de literatuur

            2.2.1 De ontmoeting met Ned Buntline

            2.2.2 Gids tijdens jachtpartijen

            2.2.3 Buffalo Bill staat zelf op de planken.

        2.3 Buffalo Bill als hoofd van de Wild West Show

            2.3.1 Het ontstaan van de Wild West Show

            2.3.2 De eerste Europese tournee, 1887-1888

            2.3.3 De tweede Europese tournee, 1889-1892

            2.3.4 ‘The Congress of Rough Riders of the World’

            2.3.5 De derde en laatste Europese tournee, 1902-1909

            2.3.6 Het einde van Buffalo Bill’s Wild West Show

        2.4 De relatie van Buffalo Bill met de indianen

 

Deel II: Buffalo Bill in België

    3. De beeldvorming van indianen in de programmaboekjes

        3.1 Inleiding…

        3.2 ‘Buffalo Bill’s Wild West Journal’ (mei-juni 1891)

            3.2.1 Algemene informatie.

            3.2.2 De inhoud

            3.2.3 De beeldvorming van de indianen

        3.3 ‘Rough Riders, Buffalo Bill’s Wild West’ (sept. 1906)

            3.3.1 Algemene informatie

            3.3.2 De inhoud

            3.3.3 De beeldvorming van de indianen

        3.4 Conclusie

    4. De beeldvorming van de indianen in de pers

        4.1 Inleiding

        4.2 De pers in 1891

            4.2.1 De inhoud

            4.2.2 De beeldvorming van de indianen

        4.3 De pers in 1906

            4.3.1 De inhoud

            4.3.2 De beeldvorming van de indianen

    4.4 Conclusie

 

Deel III: Buffalo Bill in de populaire media

    5. De beeldvorming van de indianen in stripverhalen

        5.1 Inleiding

        5.2 De beeldvorming van de indianen: algemeen

        5.3 De beeldvorming van de indianen in Buffalo Bill

        5.4 Conclusie

    6. De beeldvorming van indianen in films

        6.1 Inleiding

        6.2 De beeldvorming van de indianen: algemeen.

        6.3 De beeldvorming van de indianen in Buffalo Bill-films

        6.4 Conclusie

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende