De co÷rdinerende diensten van het stadsbestuur van Brugge na 1945: een structuurstudie. (Dominiek Dendooven)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze verhandeling kon

onmogelijk tot stand komen zonder de hulp en steun van verschillende mensen: mijn promotor Prof. Dr. J. Verhelst, hoofdarchivaris dr. A. Vandewalle en alle medewerkers van het Brugse stadsarchief, mevrouw K. De Grande en de heren H. Lefever, L. Vael, C. Peere en B. Warnier van de verschillende stadsdiensten, mijn compagnon-de-route Marc

Absolon, mijn ouders en mijn vriendin Elsje.

 

Langs deze weg wil ik hen hiervoor bedanken !

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende