Meisjesonderwijs te Brugge 1900-1930. (Mieke Brichaux)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Bij het tot stand komen van dit werk waren er verschillende personen die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Daarom wil ik tot hen een speciaal dankwoordje richten.

 

Als eerste dank ik mijn promotor, prof. Dr. Gita Deneckere, om haar goede raad. Daarnaast dank ik mijn commissarissen prof. Dr. De Ridder-Symoens en Anouschka Decoster om mijn werk te lezen.

Verschillende personen hielpen mij bij het zoeken naar de nodige informatie. Daarom verdienen zij een speciale vermelding in dit dankwoord. Zuster Denise, de directeur van het Instituut Hemelsdaele, de directeur van het Technisch Instituut Heilige Familie, de zusters van Sint-Andreas en Valentin Degrande hielpen me op weg in mijn zoektocht naar de juiste bronnen.

Bij het personeel van het stadsarchief Brugge kon ik altijd terecht voor vragen en problemen. Ook het personeel van het bisschoppelijk archief Brugge heeft me geholpen bij het tot stand komen van mijn thesis.

Tot slot wil ik mijn ouders, familie, vrienden en kennissen bedanken voor de steun die ze gaven bij het tot stand komen van dit werk.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende