De ĎArmste stad van BelgiŽí tijdens de crisisjaren. Onderzoek naar de conjunctuurgevoeligheid van de diefstallen te Brugge (1841-1851). (De Meester Stijn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1 - Woord vooraf

 

Gedurende ongeveer twee jaar heb ik aan deze thesis gewerkt. Het spreekt voor zich dat ook vele andere mensen zich met dit werkstuk bezig hebben gehouden. Deze personen ben ik dan ook oneindig veel dank verschuldigd.

 

Eerst en vooral dank ik mijn ouders. Door hun steun ben ik erin geslaagd om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Mijn vader wil ik nog eens speciaal bedanken voor de hulp aan de lay-out maar ook voor het opmaken van een Access-bestand. Dit laatste zorgde ervoor dat mijn gegevens op een overzichtelijke manier konden weergegeven worden.[1] Mijn moeder verdient ook bijzondere aandacht voor haar moed en geduld terwijl ze de tekst met kritische blik onderzocht op mogelijke fouten.

 

Daarnaast wil ik ook nog een woord van dank richten tot mijn familie en vrienden. Zij hebben er bewust of onbewust voor gezorgd dat ik deze vier jaar durende opleiding heb kunnen doorspartelen.

 

De personen die zich met de wetenschappelijke kant van deze thesis hebben beziggehouden, verdienen vanzelfsprekend ook een woord van hulde. Ten eerste is er natuurlijk prof. dr. Eric Vanhaute, de promotor van mijn thesis. Bedankt om me terug op het goede spoor te brengen als ik de juiste richting dreigde te verliezen. Daarnaast ben ik ook mijn beide commissarissen, drs. Thijs Lambrecht en dr. Jan Dumolyn erg dankbaar voor hun inspanningen.

 

De professoren, assistenten en ander personeel van de afdeling geschiedenis van de RUG zou ik ook graag bedanken voor hun hulp tijdens mijn opleiding. Hetzelfde geldt voor de personen werkzaam in het Stadsarchief Brugge en het Rijksarchief Brugge. Hun bijdrage was onontbeerlijk om deze thesis en de diverse andere opdrachten die ik tijdens mijn kandidaturen en licenties heb gekregen tot een goed einde te brengen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] zie bijlage 7 (CD-ROM)