Geschiedenis van de NIR-BRT, de evolutie van de kunstprogrammering (1953-1974). (Saartje Vanslembrouck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Archiefbronnen:

 

-Archiefdozen VRT-papierarchief: 7546, 7743, 7745, 8102 en 8662

 

-Jaarverslagen NIR/BRT 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 en 1975

 

-Notulen van de Raad van Beheer: Not. 15, RvB 26.06.61, Not 18, RvB 23.10.61, Not 58, RvB 08.02.65, Not. 119, RvB 17.11.69

 

-Steekkaarten dienst artistieke en educatieve uitzendingen

 

-Programmagegevens van de dienst artistieke en educatieve uitzendingen

 

 

Literatuurlijst:

 

-ANTHIERENS (Jef), Tien jaar Vlaamse Televisie, Hasselt, Uitgeverij Heideland, 1963.

 

-BAL (Nic), De mens is wat hij doet: BRT-memoires, Leuven, Kritak, 1985, 386p.

 

-BEKKERS (Ludo), ‘Kunstprogramma’s op de Vlaamse Televisie’, in: Brabant, Brussel: Toeristische federatie van Brabant, 1978, 5, pp.23-26.

 

-Belgische Radio en Televisie: handboek, Brussel, BRT, 1980, 108p.

 

-Belgische radio en televisie: monografie 1966/1967 (antwoord op de vragenlijst van de R.A.I.), Brussel, BRT, 1967, 49p.

 

-BINNEMANS (Eva), Televisieprogramma’s over kunst, 2dln., Brussel (OLV), 1976.

-BOON (G.), Vijfentwintig jaar Vlaamse televisie: een kort historisch overzicht, in: Communicatie, 1978, 8, 2, p32-34.

 

-BOON (Jan), Zo sprak Jan Boon: toespraken tot een gemengd gehoor, Hasselt, Heideland, 1962.

 

-BURGELMAN (Jean-Claude), Audiovisuele media in Vlaanderen: analyse en beleid, Brussel, VUBpress, 1994, 262p.

 

-BURGELMAN (Jean-Claude), Omroep en politiek in België: het Belgische audio-visuele bestel als inzet en resultante van de na-oorlogse partijpolitieke machtsstrategieën (1940-1960), Brussel, BRT, 1990, 539p.

 

-BURGELMAN (Jean-Claude), ‘Problemen in verband met consultatie en wetenschappelijke relevantie van het door de BRT en RTBF bewaarde omroeparchief in België’, in: Bibliotheek- en Archiefgids, LXIV, 1988, 3, p211-220.

 

-CEULEERS (Jan), VANDENDAELE (Rudy), GOYVAERTS (Agnes), e.a., De stoute jaren 58-68: muziek, mode, design, architectuur, fotografie, radio, en TV, film, theater, kunst, literatuur, Leuven, Kritak, 1988, 207p.

 

-COBBAERT (Vanessa), Publieke omroep en cultuur: een analyse van de invulling van de culturele opdracht van de VRT, Leuven, KUL (OLV), 1998, 132p.

 

-COBBAERT (Vanessa), Televisie en cultuur: vreemde bedgenoten?!, in: Mediagids, 1998, 2, pp.5-13.

 

-DE BACKER (Carolina), Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de kunstprogrammering op de BRT-televisie (1975-1981), Leuven, KUL (OLV), 1982.

 

-D’HAENENS (Leen), ‘Arts programming on public television – An analysis of cognitive and emotional viewer reactions’, European Journal of Communication, London, Sage Publications Ltd., 1996, XI, 2, p147-172.

 

-D’HAENENS (Leen), Kijkers in de kijker, Gent, Mys en Breesch, 1994, XIV, 264p.

 

-D’HAENENS (Leen), Kwalitatieve analyse van het BRTN-kunstprogramma-aanbod, Gent, RUG, OLV, 1992.

 

-EMANUEL (S.), ‘Cultural television: Western Europe and the United States’, in: European Journal of Communication, London, Sage Publications Ltd., 1993, VIII, 1, pp.131-147.

 

-GANS (H.J.), Popular culture and high culture: an analysis and evaluation of taste, New York, Basic Books, 1999, 248p.

 

-GANSEMANS (Erika), De geschiedenis op de Vlaamse televisie, 1953-1973: een kwantitatief onderzoek. Een casusanalyse: politiek-, economisch-, en sociaal-historische NIR/BRT-programma’s mbt. De Nieuwste Geschiedenis, Gent, RUG (OLV), 1991.

 

-GROSSEY (Ronald), Goedenavond, beste kijkers: de televisie in zwart-wit, van 31 oktober 1953 tot 31 december 1970, Antwerpen, Standaard, 1993, 192p.

 

-HAUSER (Arnold), Sociale geschiedenis van de kunst, Nijmegen, Socialistische uitgeverij, 1975, 688p.

 

-HERROELEN (P.), Omroep, in: De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, 3v.

 

-HOEFNAGEL (F.), ‘De relatie tussen cultuurpolitiek en omroepbeleid’ in: WIJFJES (H) en VAN DEN HEUVEL (J.), De omroep een zorg: de toekomst van de publieke Nederlandse omroep in Europa, Amsterdam, Cramwinckel, 1991, pp.89-106.

 

-LEYSEN (Bert), Eigen teksten van Bert Leysen, in: Gedenkboek Bert Leysen, Leuven, Story-Scientia, 1969, p71-112.

 

-NEWBY (Howard), Radio, television and the arts / A lecture by Howard Newby, London, British Broadcasting Corporation, 1976, 18p.

 

-REVOL (J.), ‘Contemporary-Art on French Television’, Nouvelle Revue Francaise, Paris, Editions Gallimard, 1984, 381, p119-124.

 

-SCHAAFSMA (H.), Beeldperspectieven: televisie, instrument van culturele democratie, Amsterdam, Wetenschappelijke uitgeverij, 1965, 263p.

 

-TOLLEBEEK (Jo), De zuigkracht van het medium. Historici als televisiedeskundigen., in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (BMGN), uitgave van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Meppel, Krips Repro, Deel 116, aflevering 4, 2001

 

-VAN CASTEREN (Anton), 25 dozijn rode rozen: een kwarteeuw Vlaamse televisie, Gent, Het Volk, 1978, 224p.

 

-VAN DEN BULCK (Hilde), De rol van de publieke omroep in het project van de moderniteit: een analyse van de bijdrage van de Vlaamse publieke televisie tot de creatie van een nationale cultuur en identiteit (1953-1973), Leuven, KUL (OLV), 2000, 340p.

 

-VAN DEN BULCK (Hilde), De socioculturele doelstellingen van de Vlaamse publieke televisie NIR/BRT in 1953-1973: beleid en programmatie, in: Mediagids, 2001, 2, pp.31-41.

 

-VANDERSCHUEREN (Klara), De evolutie van kunstmagazines op de openbare Vlaamse omroep,Leuven, KUL (OLV), 1994, 98p.

 

-WILSON (Angus), The impact of television on the arts, Londen, Studio Vista, 1964, 84p.

 

-S.n., 25 jaar televisie in Vlaanderen: aanpassing of transformatie van een cultuur?, in: Referaten Achtste Congres voor Communicatiewetenschap, Leuven, KUL: Centrum voor Communicatiewetenschap, 1979, 258p.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende