Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2.4.2.  Zeventiende eeuw (Bijlage, Waasmunster, Kaarten 3+4)

 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de vergelijking van het pachtboek van 1652 met het pachtboek van 1741 :

 

WIJKEN

PACHTBOEK 1652[3]

PACHTBOEK 1741

VERSCHIL

 

R

ha.

P

R

ha.

P

R

Ha.

P

Haesdonck

790

1,17

1

795

1,18

1

5

0,01

0

Heij Wijk

2415

3,59

2

2412

3,58

2

-3

-0,01

0

Hemelsche Breede

2080

3,09

5

2081

3,09

5

1

0

0

Leebeek Wijk

5580

8,29

7

5588

8,30

7

8

0,01

0

Wolsselaer

5983

8,89

9

6263

9,30

10

280

0,41

1

Bolle Wijk

10541

15,66

21

10572

15,70

24

31

0,04

3

Ketel Wijk

10327

15,34

13

10680

15,86

15

353

0,52

2

Oversprong

16327

24,25

23

18852

28,00

26

2525

3,75

3

Baverick Wijk

26343

39,13

45

26988

40,09

51

645

0,96

6

TOTAAL

80386

119,41

126

84231

125,10

141

3845

5,69

15

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P = aantal percelen

 

Tussen 1652 en 1741 is de oppervlakte toegenomen met 5,69 hectare of 4,55 procent. Het aantal percelen is met 11,11 procent gestegen, dit zijn vijftien percelen. De veranderingen situeren zich in de wijken met het meeste grondbezit.

In Haesdonck, Heij Wijk, Hemelsche Breede en Leebeek Wijk is er niets veranderd. De toestand in de zeventiende eeuw is m.a.w. gelijk aan die in de achttiende eeuw en de 18de-eeuwse reconstructiekaarten kunnen bijgevolg behouden blijven.

In Bolle Wijk is de oppervlakte gelijk gebleven, maar is het aantal percelen met drie toegenomen tussen 1652 en 1741. Er zijn dus een aantal percelen onderverdeeld in kleinere percelen. Deze percelen kunnen we achterhalen door de afzonderlijke perceelsoppervlaktes in de pachtboeken te vergelijken.

In Wolsselaer, Ketel Wijk, Oversprong en Baverick Wijk is zowel de oppervlakte als het aantal percelen toegenomen. Wolsselaer en Ketel Wijk hebben er tussen 1652 en 1741 één perceel bij gekregen, dat te achterhalen is door de pachtboeken te vergelijken. De desbetreffende percelen mogen niet overgenomen worden op de 17de-eeuwse reconstructiekaart. Bovendien is in Ketelwijk tussen 1652 en 1741 een perceel onderverdeeld. Oversprong heeft drie nieuwe percelen in 1741. In Baverick Wijk is de situatie iets complexer. Enerzijds zijn er drie nieuwe percelen, anderzijds zijn er een aantal percelen onderverdeeld, waardoor het aantal percelen tussen 1652 en 1741 met zes is toegenomen. Deze percelen kunnen echter achterhaald worden door de pachtboeken met elkaar te vergelijken.

De percelen van het Hof te Walle en het Hof te Baverick zijn uiteraard terug te vinden op de Popp-kaart.


 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

[3] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 527, ffo 242-251.