Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2.4.  Waasmunster

 

2.4.1.      Achttiende eeuw (Bijlage, Waasmunster, Kaarten 1+2)

 

  

 

De situatie in Waasmunster vertoont bijzonder veel gelijkenissen met de situatie in Moerbeke-Waas. Ook hier zijn er geen landboeken met kaarten bewaard en het kloosterarchief voorziet ons evenmin van cartografische bronnen. Net zoals bij Moerbeke echter, hebben we in het Fonds Kaarten en Plans van het Gentse Rijksarchief een interessant stuk aangetroffen. Het betreft een kaartenboek van Waasmunster uit de achttiende eeuw[1]. Het bevat perceelkaarten van alle wijken van de parochie. Zoals bij Moerbeke worden we hier geconfronteerd met het probleem van een ontbrekende aanwijzende tafel. En net zoals bij Moerbeke, blijkt uit de vergelijking van het pachtboek met de kaart dat de perceelsnummers gelijk zijn. Ook voor Waasmunster immers vinden we in het pachtboek een dubbele reeks perceelsnummers, verwijzend enerzijds naar een verdwenen kloosterkaart en anderzijds naar een parochiekaart uit 1776. Het kaartenboek van Waasmunster is dus eigenlijk de parochiekaart waarnaar verwezen wordt, verdeeld in verschillende kaarten die elk een wijk voorstellen. Omtrent het ontstaan van het kaartenboek tasten we in het duister, er wordt geen opsteller of opdrachtgever vermeld. Aangezien het pachtboek dateert uit 1741 en het kaartenboek uit 1776, zijn de perceelsnummers die verwijzen naar de kaarten op een later tijdstip bijgeschreven in het pachtboek. Dit blijkt ook uit het feit dat het handschrift van beide reeksen perceelsnummers in het pachtboek verschilt.

Het pachtboek van 1741 geeft het volgende beeld :

 

WIJKEN

PACHTBOEK 1741[2]

 

R

ha.

P

Haesdonck

795

1,18

1

Heij Wijk

2412

3,58

2

Hemelsche Breede

2081

3,09

5

Leebeek Wijk

5588

8,30

7

Wolsselaer

6263

9,30

10

Bolle Wijk

10572

15,70

24

Ketel Wijk

10680

15,86

15

Oversprong

18852

28,00

26

Baverick Wijk

26988

40,09

51

TOTAAL

84231

125,10

141

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P= aantal percelen

 

Het opstellen van de reconstructiekaart gebeurt op dezelfde wijze als bij Moerbeke-Waas : via de vergelijking van het pachtboek met de kaart kennen we de percelen in het bezit van Boudelo en weten we ze liggen. Daarna moeten de percelen enkel maar overgenomen worden op de Popp-kaart.

Bij bovenstaande tabel hoort nog wat uitleg. De wijken Haesdonck, Wolsselaer en Baverick Wijk komen niet voor op de Popp-kaart, maar wel in het pachtboek en in het kaartenboek. Door de kaarten van de desbetreffende wijken uit het kaartenboek te vergelijken met de Popp-kaart, kunnen we de wijken terugvinden op de Popp-kaart. De wijken zijn aangeduid op de reconstructiekaart.

In Waasmunster komen twee pachthoven van het klooster voor : het Hof te Walle en het Hof te Baverick. De percelen waar de gebouwen waren gevestigd zijn aangeduid op de Popp-kaart.

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 


[1] R.A.G., Fonds Kaarten en Plans, nr. 2318.

[2] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 533, ffo 446-464.