Met de drietand in de rug ! Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen (1962-1969). (Bart Coppein)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

PERSONENREGISTER

 

         Onderstaand register bevat alle personen die één of meerdere keren in het corpus zijn vernoemd. Personen die alleen vermeld werden in het voetnotenapparaat zijn niet opgenomen.Voor de meesten waren geen volledige gegevens beschikbaar. Biografische gegevens zijn bewust beperkt tot relevante feiten voor de verhandeling.

 

ADRIAENS Camiel (°1943)

Vlaams landbouwer uit Gistel (West-Vlaanderen). Baat bedrijf uit van circa 100 ha. Voorzitter ABS sinds 1987[1].

 

BERNARD Jean

Waals landbouwer. Voorzitter UPA in jaren vijftig en zestig[2].

 

BEYAERT Karel

Ultramontaans uitgever uit Brugge. Propageerde de vorming van de ELB[3].

 

BOLLENG Prosper

Vlaams landbouwer uit Mielen-boven-Aalst (Limburg). Werd beledigd in artikel uit De Boer van 17 november 1962[4].

 

BOON Constant (°1911- +ca 1990)

BB-personeelslid vanaf 1937. Wordt in 1952 landbouweconomisch adviseur van de BB. Buitengewoon docent aan de KULeuven. Lid Hoofdbestuur van de BB in 1962. Zesde BB-voorzitter (1964-1977)[5].

 

CAUDRON Ortaire

Stichter RUZ. Directeur RUZ en hoofdredacteur De Korenbloem (1918-jaren zestig)[6].

 

CONIX Alfons (°1892-+?)

BB-personeelslid. Voorzitter AVV (1926-1935). Vierde BB-voorzitter tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Ondervoorzitter BB en voorzitter AVV en Technische diensten (1945-1964)[7].

 

COPPIETERSHonoré (°1874-+1947)

Bisschop van Gent (1927-1947)[8].

 

CRUYSBERGHS Karel

Algemeen proost van de BB (1936-1962)[9].

 

DAENS Adolf (°1839-+1907)

Vlaams sociaalbewogen priester en voortrekker van de christen-democratie[10].

 

DEBRE Michel (°1912-+?)

Frans politicus. Premier onder generaal Charles de Gaulle (1959-1962)[11].

 

DE PAEP Gerard (°1898-+1985)

Student geneeskunde aan vernederlandste rijksuniversiteit Gent tijdens Eerste Wereldoorlog. Zette nadien studies verder onder schuilnaam De Paepe. Vestigde zich vanaf 1925 in Beveren-Waas als geneesheer-chirurg. Engageerde zich voor Frontpartij en VNV. Gouverneur Oost-Vlaanderen (1943). Gevangenschap (1945-1950). Propagandist drietandacties in Oost-Vlaanderen (1962).  VU-senator (1965-1974)[12].

 

DE POORTERE Leon (°1925-+1967)

Vlaams landbouwer, veevoederhandelaar en molenaar uit Michelbeke (Oost-Vlaanderen). Overleed tijdens de ABS-betoging in Oudenaarde van 26 november 1967[13].

 

DESMYTER Robert

Vlaams landbouwer afkomstig uit Voormezele (West-Vlaanderen). Migreerde naar Steenkerke (Henegouwen) alwaar hij bedrijf uitbaatte van 60 ha. Lid van het Directiecomité van de UPA (wellicht pas na 1962)[14].

 

DE VLEESCHAUWER Albert (°1897-+1971)

Katholiek politicus. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven (1932-1961). Minister van Landbouw (1958-1960). Voor 1929 diensthoofd studiedienst BB. Hoogleraar aan de KU Leuven (1927-1967)[15].

 

DEVRIEZE Walter

Vlaams landbouwer uit Boezinge (West-Vlaanderen). Lid IPR. Hoofdredacteur ABS-West-Vlaanderen[16].

 

DINNEWETH Noel (+1969)

Vlaams landbouwer uit Tielt (West-Vlaanderen). Medestichter ABS en lid IPR. Voorzitter van Ziekteverzekering ABS-West-Vlaanderen[17].

 

DISCRY ?

PSC-volksvertegenwoordiger. Zijn wetsvoorstel, dat fabrikanten verplichtte om mee te delen dat ze margarine hadden gebruikt in hun producten, speelde een belangrijke rol tijdens de (Waalse) drietandacties[18].

 

DUMONT DE CHASSART Claude

Waals landbouwer. Voorzitter UPA in 1968, daarvoor ondervoorzitter[19].

 

EYSKENS Gaston (°1905-+1988)

CVP-politicus. Zijn regering (1958-1961) vaardigde de Eenheidswet uit, die de Winterstaking van 1960-1961 uitlokte[20].

 

FERKET Basiel (°1910-+1966)

Vlaams landbouwer uit Stekene (Oost-Vlaanderen). Medestichter ABS en eerste voorzitter ervan (1962-1966)[21].

 

FERKET Lieven (°1937-+1993)

Vlaams landbouwer uit Stekene (Oost-Vlaanderen). Zoon van Basiel Ferket. Lid IPR onder het voorzitterschap van Quaghebeur. Mede-oprichter van BS en VAC. Voorzitter BS (1985-1993)[22].

 

GOURVENNEC A.

Frans landbouwer uit Bretagne. Zijn gevangenschap na de betoging van 8 juni 1961 in Morlaix lokte mee de junirevolte uit[23].

 

HEGER Charles

Waals landbouwer uit Vedrin (Namen). PSC-politicus. Volksvertegenwoordiger (1946-1958) en senator (1958-1974) voor het arrondissement Namen-Dinant-Philippeville. Minister van Landbouw (1950-1954 en 1960-1972)[24].

 

HELLEPUTTE Joris (°1852-+1925)

Katholiek architect en politicus. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Maaseik-Tongeren (1889-1924). Medestichter van de BB. Eerste BB-voorzitter (1890-1925). Minister van Landbouw (1907-1908, 1910-1911 en 1912-1918)[25].

 

HINNEKENS Jan (°1927)

BB-personeelslid. Juridisch adviseur in 1953. Adjunct-algemeen secretaris in 1959. Vierde algemeen secretaris (1960-1977). Ondervoorzitter van de BB (1979-1981). BB-voorzitter (1981-begin jaren negentig)[26].

 

HONDEKIJN Odiel

BB-personeelslid. Hoofdopziener voor de provincie West-Vlaanderen tijdens de drietandacties[27].

 

JACQUES Mathieu

Waals landbouwer uit provincie Namen. PSC-volksvertegenwoordiger. Lag aan basis van hervatting contacten UPA, AAB en BB op 8 september 1962[28].

 

JANSSENS Evrard

Algemeen proost van de BB (1962-1970)[29].

 

LAERMANS René

Personeelslid van de BB. Belast met radiovoorlichting. Vanaf 1968 directeur van de verkoopsdiensten van AVV[30].

 

LAGAE André (°1919-+?)

BB-personeelslid. Verbonden aan studiediensten van de BB (1943-1952). Directeur van de Dienst voor Toezicht (1952-1964). Lid Hoofdbestuur vanaf 1962. CVP-senator in jaren zestig[31].

 

LAHAYE Hilaire

Vlaamse advocaat uit Ieper (West-Vlaanderen). PVV-senator in de jaren zestig. Eigenaar van de pachthoeve Eversam van Valère Quaghebeur[32].

 

LEFEBVRE René

Waals landbouwingenieur en landbouwer uit Henegouwen. Medestichter van de UPA. Liberaal politicus. Volksvertegenwoordiger (1935-1974) voor het arrondissement Doornik-Ath (en vanaf 1965 ook voor Moeskroen). Minister van Landbouw (1945-1947 en 1954-1958)[33].

 

LEFEVRE Theo

CVP-politicus. Premier van de travaillistische regering Lefèvre-Spaak (1961-1965)[34].

 

LEON Marcel

Frans landbouwer uit Bretagne. Zijn gevangenschap na de betoging van 8 juni 1961 in Morlaix lokte mee de junirevolte uit[35].

 

LOZIE Willem

Vlaams landbouwer uit Ieper (West-Vlaanderen). Voorzitter van ABS-gewest Ieper in jaren zestig[36].

 

MAESEELE Evarist

BB-personeelslid.Vanaf 1968 directeur van de handelsdiensten van AVV[37].

 

MANSHOLT Sicco

Nederlands minister van Landbouw (1945-1957). Europees Commissaris voor Landbouw (1958-1972). Voorzitter van de Europese Commissie (1973)[38].

 

MEIRSCHAUT Odilon

Vlaams landbouwer uit Vlierzele (Oost-Vlaanderen). Medestichter ABS en lid IPR[39].

 

MELLAERTS Jacob Ferdinand (°?-+1925)

Parochiepriester van Sint-Alfons-Goor (Antwerpen). Medestichter van de BB. Eerste algemeen secretaris van de BB (1890-1902)[40].

 

MEUWISSEN Piet (°1909-+1968)

Vlaamsgezind studentenleider. Algemeen secretaris BF en hoofdredacteur Het Boerenfront (1937-1940). Leider van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC) (1940-1944)[41].

 

MOULAERT A.

Belgisch rijksambtenaar. Inspecteur-veearts verbonden aan het ministerie van Landbouw met werkgebied Oost-Vlaanderen[42].

 

MULLIE Gilbert (°1876-+1962)

Belgisch rijksambtenaar. Inspecteur-veearts verbonden aan het Ministerie van Landbouw (1907-1925). CVP-senator voor het arrondissement Ieper-Kortrijk (1925-1962). Derde BB-voorzitter (1936-1940 en 1945-1961)[43].

 

NOOYENS Jos

Vlaams pluimveehouder uit Poppel (Antwerpen). Medestichter ABS en lid IPR. Provinciale voorzitter ABS (1962-1968)[44].

 

PERSOON Albert (°1918)

Vlaams onderwijzer, afkomstig uit Stekene en nadien verhuisd naar Aalst. Bediende bij RUZ (1945-1962). Algemeen secretaris van het ABS (1962-1983)[45].

 

PERSYN Marcel

Broer van Willy Persyn. Geneesheer en VU-propagandist[46].

 

PERSYN Willy (°1923)

Vlaams landbouwer uit Wingene (West-Vlaanderen). Medestichter ABS en ondervoorzitter ervan (1962-1966). Tweede voorzitter van het ABS (1966-1968). VU-senator (1968-1978)[47].

 

PIETTE Maurice

Landbouwingenieur en BB-personeelslid. Aanvankelijk directeur AAB, in jaren vijftig en zestig voorzitter AAB[48].

 

PISANI Egard (°1918-+?)

Frans politicus. Senator (1954-1961) voor het departement Haute-Marne. Minister van Landbouw (1961-1962)[49].

 

POMA Karel (°1920)

Liberaal politicus. Voorzitter van het LVV (1968-1970). Senator (1965-1971 en 1981-1985) en volksvertegenwoordiger (1971-1981) voor de PVV[50].

 

QUAGHEBEUR Valère (°1923)

Vlaams landbouwer uit Stavele (West-Vlaanderen). Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen en IPR-lid sinds 1967. Voorzitter ABS-(West)-Vlaanderen (1969-1974). Vijfde voorzitter van het ABS (1974-1986)[51].

 

ROCHEREAU Henri

Frans politicus. Minister van Landbouw in de regering Debré (1959-1961). Werd in augustus 1961 opgevolgd door Edgard Pisani[52].

 

ROLLIER Kamiel

Vlaams veearts uit Stekene (Oost-Vlaanderen). Medestichter van het ABS, na 1962 verbonden aan die organisatie als adviseur[53].

 

RUZETTE Albéric

Katholiek politicus. Volkvertegenwoordiger (1902-1907 en 1912-1913) en senator (1913-1929) voor het arrondissement Brugge. Minister van Landbouw (1918-1925). Wierp zich na de Eerste Wereldoorlog op tot propagandist ELB[54].

 

SAVONET G.

Vlaams journalist. Publiceerde voor Landbouwleven in het begin van de jaren zestig bedrijfsreportages[55].

 

SCHEIRE Oktaaf

Directeur van de coöperatieve melkerij Sint-Katharina in Wachtebeke. CVP-senator in de jaren zestig[56].

 

SCHOLLAERT Franz (°1851-+1917)

Katholiek politicus. Schoonbroer van Joris Helleputte. Volksvertegenwoordiger (1888-1917) voor het arrondissement Leuven. Minister van Landbouw (1908-1910). Medestichter van de BB en eerste ondervoorzitter[57].

 

SCOUMANNE Emile

Secretaris-generaal van de UPA in de jaren zestig en zeventig[58].

 

SELS Ludo (°1916-+1988)

Vlaams tuinbouwer uit Duffel (Antwerpen). BF-propagandist. Medestichter VU in 1954. VU-provincieraadslid in Antwerpen (1965-1968). VU-volksvertegenwoordiger (1968-1978)[59].

 

SIOEN Jules

Vlaams landbouwer uit Sint-Rijkers (West-Vlaanderen). Medestichter van het ABS[60].

 

SPAAK Paul-Henri (°1899-+1972)

Socialistisch politicus. Meerdere malen Minister van Buitenlandse Zaken, speelde in die hoedanigheid belangrijke rol in de totstandkoming van de Europese eenmaking[61].

 

STOCKMAN ?

Vlaams landbouwer uit Oudenaarde (Oost-Vlaanderen). Vierde voorzitter van het ABS (1971-1974)[62].

 

VAN ACKER Achille (°1898-+1975)

Socialistisch politicus. Volksvertegenwoordiger (1927-1974) voor het arrondissement Brugge. Premier van het eerste paars kabinet (1954-1958)[63].

 

VANAUDENHOVE Omer (°1913-+na 1998)

Vormde de liberale partij om tot de PVV. PVV-voorzitter (1961-1968)[64].

 

VAN CUTSEM Karel

Vlaams landbouwer uit Vlezenbeek (Vlaams-Brabant). Werd beledigd in artikel uit De Boer van 17 november 1962[65].

 

VAN DEN KEYBUS Elie

Vlaams landbouwer uit Kieldrecht. Migreerde naar Roorbeek (Waals-Brabant) alwaar hij bedrijf uitbaatte van 50 ha. Wellicht pas na 1963 ondervoorzitter JAP en wordt er later voorzitter van[66].

 

VAN DE WALLE Ignace

Vlaams landbouwer uit Oost-Vlaanderen. Ondervoorzitter ABS onder Quaghebeur. Richtte in 1985 samen met Lieven Ferket en Werner Van Gijselen het VAC op. Voorzitter VAC (1985-heden).

 

VAN GIJSELEN Werner

Vlaams landbouwer uit Oost-Vlaanderen. IPR-lid onder Quaghebeur. Medestichter VAC[67].

 

VAN HAVERBEKE A.

BB-personeelslid. Opvolger van Odiel Hondekijn als hoofdopziener voor West-Vlaanderen[68].

 

VAN HEMELRIJCK Maurice (°1901-+1964)

BB-personeelslid (1926-1935). Advocaat bij hof van beroep van Brussel (1965-1949). CVP-senator voor het arrondissement Brussel (1949-1964). Lid van het Hoofdbestuur van de BB in 1954. Ondervoorzitter BB vanaf 1956. Minister van Onderwijs (1958) en Minister van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi (1958-1959).Vijfde BB-voorzitter (1961-1964)[69].

 

VAN KERCKHOVEN Louis (°1910-+1983)

Vlaams landbouwonderwijzer uit Heist-op-den-Berg. Voorzitter Vereniging van Aardappelverbouwers van Heist-op-den-Berg (1936) en voorzitter BF (1937-1983)[70].

 

VAN PETEGHEM Leonce Albert (°1916)

Bisschop van Gent (1964-begin jaren negentig)[71].

 

VAN RANSBEECK Frans

Vlaams landbouwer uit Wolvertem (Brabant). Derde voorzitter van het ABS (1968-1971)[72].

 

VAN ROEY Ernest-Joseph (°1874-+1961)

Aartsbisschop van Mechelen (1926-1961)[73].

 

VERHOFSTADT Guy (°1953)

Vlaams liberaal politicus. Lag aan de basis van de verruiming van PVV tot VLD in 1992. Premier van de eerste paars-groene regering in de Belgische politieke geschiedenis (1999-heden)[74].

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] “Adriaens, Camiel”, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, 225.

[2] Zie verslagen opzieners en vermelde documenten in CBA Aanvullingen 49A.

[3] VERMEIRE, Geschiedkundige schets van den ELB, 313-318.VAN MOLLE, Ieder voor allen, 40-41.

[4] “SAVONET, “Naar Mielen-boven-Aalst bij Prosper Bolleng”, Landbouwleven (17 februari 1962) 24. “Misnoegde boeren gevraagd”, De Boer (17 november 1962) 7.

[5] “Prof. Ing. C. Boon lid Hoofdbestuur”, De Boer (17 februari 1962) 1. “Prof. Ing. C. Boon voorzitter van de BB”, De Boer (31 oktober 1964) 1-2.

[6] VAN DE PERRE, Redt en helpt u zelven en elkander, 264-266. Interview met Albert Persoon, 19 februari 2001.

[7] “BB-ondervoorzitter Conix ging met rust”, Landbouwleven (25 januari 1964) 8.

[8] BOUDENS, “Coppieters, Honoré”, 794-795.

[9] CBA Aanvullingen 57.32.

[10] VERDOODT, “Daens, Adolf”, 842-844.

[11] “Debré Michel”, Dictionnaire de la politique française, IV, 338-339.

[12] DE WEVER, “Paep, Gerard de”, 2386-2387.

[13] “Boerenbetoging te Oudenaarde kende tragische afloop”, Landbouwleven (2 december 1967) 1 en 3. “Zwartberg voor de boeren”, De Drietand (2 december 1967) 1 en 3.

[14] “Bij Vlamingen in Wallonië”, Landbouwleven (8 september 1962) 15. “De betoging te Sint-Niklaas”, De Drietand (26 september 1964) 3. “De bietenslag te Oreye”, De Drietand (20 februari 1965) 2.

[15] VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 113. DE SCHRYVER, “Vleeschauwer, Albert de”, 3513.

[16] Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001. Telefoongesprek met Albert Persoon, 2 augustus 2001.

[17] Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001. “Het ABS verloor in Noël Dinneweth één van zijn eerste pioniers”, De Drietand (13 juni 1969) 1en 3.

[18] HERMAN, “Le malaise agricole en Belgique”, nr. 166, 4.

[19] “Dumont de Chassart nieuwe UPA-voorzitter”, De Boer (28 september 1968) 1.

[20] LUYKX en PLATEL, Politieke geschiedenis van België, 493-504. SMITS, “Eyskens, Gaston”, 1101-1103.

[21] Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001. “Bij de familie Ferket te Stekene”, Landbouwleven (19 oktober 1963) 24. “Het ABS vergezelde zijn voorzitter naar het graf”, De Drietand (25 juni 1966) 1 en 8.

[22] “Bij de familie Ferket te Stekene”, Landbouwleven (19 oktober 1963) 24. “Problemen bij het ABS”, Landbouwleven (22 november 1985) in CBA Aanvullingen 71.

[23] MENDRAS en TAVERNIER, “Les manifestations de juin 1961”, 652-653 en 658.

[24] VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 96 en 113.

[25] VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 112. VAN MOLLE, Ieder voor allen, 51-56 en 195. WILS, “Helleputte, Joris”, 1419-1421.

[26] “Jan Hinnekens vanaf 19 sept. algemeen secretaris BB”, De Boer (24 september 1960) 3. CBA 8.1 en CBA Aanvullingen 57.32.

[27] Zie verslagen van zijn hand in CBA Aanvullingen 49A.

[28] Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001. Zie de al geciteerde documenten in CBA 6.3.3.3.

[29] “Evrard Janssens opvolger”, De Boer (21 april 1962) 1. CBA Aanvullingen 57.32.

[30] “Een aanval op onze voorzitter”, De Drietand (15 april 1963) 1-2. WOESTENBORGHS, Van aankoopafdeling tot klantenkring, 67.

[31] “A. Lagae nieuw Hoofdbestuurslid”, De Boer (15 december 1962) 1. “Benoemingen in BB”, De Boer (8 augustus 1964) 1.

[32] Interview met Valère Quaghebeur, 1 december 2001. Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001.

[33] VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 96 en 113.

[34] LUYKX en PLATEL, Politieke geschiedenis van België, 505-531.

[35] MENDRAS en TAVERNIER, “Les manifestations de juin 1961”, 652-653 en 658.

[36] Interview met Valère Quaghebeur, 1 december 2001.

[37] “Is leugentaal zonde? Ja, meneer Maesele!”, De Drietand (15 januari 1964) 1-2. WOESTENBORGHS, Van aankoopafdeling tot klantenkring, 67.

[38] DESPIEGELAERE, “Hard labeur”, 114.

[39] Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001.

[40] VAN MOLLE, Ieder voor allen, 47-48 en 99-100.

[41] VOS, “Meuwissen, Piet”, 2048-2049.

[42] Zie verslagen opzieners in CBA Aanvullingen 49A.

[43] “In memoriam senator Mullie”, De Boer (28 augustus 1962) 5.

[44] Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001. Brief van Jos  Nooyens, 27 december 2001.

[45] Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001. Interview met Albert Persoon, 7 september 2001.

[46] Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001.

[47] DE WEVER, “Persyn, Willy”, 2463. Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001.

[48]VAN MOLLE, Ieder voor allen, 207-208. “Les organisations agricoles en Belgique”, 1968, nr. 422, 15.

[49] “Pisani, Edgard”, Dictionaire de la politique française, IV, 856.

[50] DE WEVER, “Poma, Karel”, 2494-2495.

[51] Interviews met Valère Quaghebeur, 8 september en 1 december 2001. Brief van Albert Persoon, 14 november 2001.

[52] MENDRAS en TAVERNIER, “Les manifestations de juin 1961”, 665.

[53] Brief van Willy Persyn, 8 oktober 2001.

[54] VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 112.

[55] Zie reportages van SAVONET in Landbouwleven (jaargangen 1962 tot en met 1967).

[56] “De verdienstelijksten uit de zuivelsector”, De Drietand (15 maart 1964) 8.

[57] LERMYTE en DE SCHRYVER, “Schollaert, Frans”, 2716-2717. VAN MOLLE, 100 jaar Ministerie van Landbouw, 96 en 112.

[58] Interview met Jan Hinnekens, 29 november 2001. Interview met Albert Persoon, 7 september 2001. «Les organisations agricoles en Belgique», 1968, nr. 422, 20.

[59] SEBERECHTS, “Sels, Ludo”, 2731.

[60] Brief van Willy Persyn, 8 oktober 2001.

[61] RUYS, “Spaak, Paul-Henri”, 2796-2797.

[62] Brief van Albert Persoon, 14 november 2001.

[63] VERBRUGGEN, “Acker, Achille van”, 201-202.

[64] WOUTERS, “Vanaudenhove, Omer”, 3146-3147.

[65] SAVONET, “Op het Hof te Rome te Vlezenbeek bij Karel Van Cutsem”, Landbouwleven (18 augustus 1962) 16. “Misnoegde boeren gevraagd”, De Boer (17 november 1962) 7.

[66] “Bij Vlamingen in Wallonië”, Landbouwleven (8 september 1962) 15. “Les organisations agricoles en Belgique”, 1968, nr. 422, 20.

[67] De beschrijving van Van de Walle en Van Gijselen steunt op: “Boerensyndicaat wil scheur naaien”, De Morgen (14 november 1985) en “Problemen bij het ABS”, Landbouwleven (22 november 1985) in CBA Aanvullingen 71.

[68] Zie verslagen van zijn hand in CBA Aanvullingen 49A.

[69] “Een schitterende loopbaan”, De Boer (16 september 1961) 1. “Onze voorzitter senator Van Hemelrijck ging ter ziele”, De Boer (10 oktober 1964) 1.

[70] DE CAUWER, De akties en de politieke betekenis van het Boerenfront, 141. “De mannen en vrouwen die het Boerenfront hielpen groot maken”, Het Boerenfront (9 oktober 1986) 1 in Documentatiemap 62.

[71] “28e bisschop van Gent. Mgr. Leonce Van Peteghem”, De Boer (6 juni 1964) 3. CLOET, Het bisdom Gent, 510-521.

[72] “Algemeen voorzitter gekozen”, De Drietand (14 september 1968) 1. Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001. Brief van Albert Persoon, 14 november 2001.

[73] BOUDENS en GEVERS, “Roey, Ernest-Joseph”, 2637-2641.

[74] WOUTERS, “Verhofstadt, Guy”, 3238-3239.