Met de drietand in de rug ! Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen (1962-1969). (Bart Coppein)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

Overzicht van de bijlagen /

 

1.Landbouwersbetogingen in België (1939-1969)

 

2.Vlaamse landbouwersstakingen (1936-1967)

 

3.De Franse junirevolte

 

4.De drietandactie in beeld

 

5.Pamfletten van drietandbetogingen

 

6.Met de viertand in de rug

 

7.Beginselverklaring ABS[819]

 

8.Algemeen reglement ABS[820]

 

9.Statuut van de voorzitter[821]

 

10.Twee pamfletten uit 1964[822]

 

 

Bijlage 1a/

LANDBOUWERSBETOGINGEN IN BELGIE VOOR 1962

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landbouwersbetogingen in België voor 1962, maar kan, vooral voor de naoorlogse periode en het begin van de jaren vijftig niet pretenderen volledig te zijn door het gebrekkige bronnenmateriaal[823].

 

DATUM PLAATS VAN DE BETOGING INRICHTER DEELNEMERS

25 juni 1939

 

Brussel

BF

15000-25000

30 januari 1948

 

Charleroi

UNAB

1000-2000

26 november 1953

 

Brussel

MDP

500

9 mei 1957

30 juni 1957

4 augustus 1957

? augustus 1957

?

20 oktober 1957

 

Verviers

Hasselt

Roeselare

Doornik

Libramont

Gent

UPA/JAP

BB

BB

AAB

AAB

BB

7500

6000

20000

?

?

10000-20000

14 november 1959

 

Brussel

BB/AAB

28700-35000

20 september 1960

 

Loenhout

(geen organisatie)

200

25 september 1960

Zandvliet

 

(geen organisatie)

30

 

 

Bijlage 1b/

DE BELGISCHE DRIETANDBETOGINGEN (1962)

 

Deze lijst bevat de 38 betogingen die plaatsvonden tijdens de Belgische drietandacties van juni tot en met december 1962. De laatste twee betogingen werden al georganiseerd door het ABS, maar waren nog volledig in het teken van de drietandactie. De betreffende betogingen zijn in de tabel cursief gedrukt.

Het aantal deelnemers en tractoren berust op schattingen van de pers en – waar beschikbaar – verslagen van opzieners van de BB. Daar deze schattingen soms bijzonder ver uit elkaar lagen, werden voor deze lijst enkele corrigerende maatregelen ondernomen. Normaliter gezien werd telkens de laagste en de hoogste schatting weergegeven. Buitenissige cijfers die beneden de (objectieve) gegevens van de rijkswacht lagen zijn achterwege gelaten evenals extreme maxima. In enkele gevallen kon geen rekening gehouden worden met het rijkswachtcijfer daar dit dermate laag was en niet meer geloofwaardig in vergelijking met andere bronnen[824].

Opmerking van Deneckere integreren (Sire, het volk mort/ pagina 13)

T = aantal tractoren

(W) = Waalse gemeente of stad

 

DATUM PLAATS VAN DE BETOGING INRICHTER DEELNEMERS

28 juni

‘s Gravenbrakel (W)

 

UPA

1800-2000 +200 T

10 juli

13 juli

19 juli

24 juli

27 juli

 

 

Herne

Fontaine-l’Evêque (W)

Spa (W)

Hannuit (W)

Nijvel (W)

Kester

UPA?

UPA

UPA

UPA

UPA

UPA

 

?

2500-5000 +700 T

5000-8000 +500 à 2000 T

7000-10000+2500 T

3000-5000 +1500 T

500-1000 + 250 T

2 augustus

4 augustus

5 augustus

 

9 augustus

10 augustus

12 augustus

18 augustus

19 augustus

23 augustus

24 augustus

26 augusutus

28 augustus

Bree/Elen/… (rondtocht)

Aat (W)

Philippeville (W)

Maaseik

Ciney (W)

Marche-les-Dames (W)

Maaseik

Doornik (W)

Geldenaken (W)

Battice (W)

Barvaux (W)

Bree

Verviers (W)

 

UPA

UPA

BA MK

UPA

 

BA MK

 

MDP

UPA

UPA

AC

 

? + 41 T

1300-6000 +3500 T

5000-6000 +2000 T

50 +? T

5500-7500 +2500 T

?

100 + ? T

3500-10000 +2000-3500T

1000 + ? T

5500-10000 +2000-3000T

1200-4000 +800-900 T

2000-5000 +100-300 T

50

 

8 september

13 september

15 september

16 september

20 september

29 september

 

30 september

 

 

Diksmuide

Kortrijk

Ninove

Heist-op-den-berg

Frameries (W)

Marche-en-Famenne (W)

Sint-Kwintens-Lennik

Rance (W)

Sint-Niklaas

 

AC/ BF

AC/(BF)

 

BF

UPA/ JAP

UPA

UPA

UPA/ JAP

1000-2000 +300-600 T

5000 +1500-1620 T

800-900 +250 T

2500 +100 T

1500-2000 +550 T

1200-1500 +475 T

500-1000 +200-250 T

900-1500 +500 T

2000-4000 +209 T

10 oktober

14 oktober

16 oktober

21 oktober

23 oktober

27 oktober

Ieper

Thulin (W)

Bastenaken (W)

Tongeren

Aarlen (W)

Hoei (W)

(BF)

 

UPA/ JAP

OBSL

UPA/ JAP

UPA/ JAP

500-4000 +1000-1300 T

? +20 T

4000-6000 +1250 T

3000 +400-450 T

? +600 T

1500 +1000 T

 

14 november

18 november

 

Bertrix (W)

Deinze

UPA/ JAP

ABS

 

1500-1600 + ? T

1500-2000 +? T

16 december

 

Eeklo

ABS

3000 +250 T

 

 

Bijlage 1c/

CHRONOLOGIE VAN DE WAALSE DRIETANDACTIES (1962)

 

Onderstaande tabel geeft een beperkt overzicht van de Waalse drietandacties. In tegenstelling met de Vlaamse drietandactie waren geen gegevens beschikbaar over voorbereidende vergaderingen[825]. De deelnemersaantallen van de betogingen zijn weergegeven in bijlage 1a. Betogingen zijn vetgedrukt.

 

DATUM PLAATS EN AARD VAN DE ACTIVITEIT INRICHTER

11 mei

30 mei

 

Communiqué van Henegouwse afdeling

Algemene vergadering

JAP

UPA

1 juni

4 juni

14 juni

29 juni

 

AAB krijgt brief voorzitter UPA >vraag om meer uitleg

AAB krijgt tweede brief van de UPA

Algemene vergadering AAB weigert zijn medewerking

Betoging ‘s Gravenbrakel

AAB

AAB

AAB

UPA

13 juli

19 juli

24 juli

27 juli

30 en 31 juli

Betoging Fontaine-l’Evêque

Betoging Spa

Betoging Hannuit

Betoging Nijvel

Audiënties bij premier en minister Heger (Brussel)

UPA

UPA

UPA

UPA

UPA/ AAB/ BB

4 augustus

5 augustus

9 augustus

10 augustus

18 augustus

19 augustus

23 augustus

24 augustus

28 augustus

 

Betoging Aat

Betoging Philippeville

Betoging Ciney

Betoging Marche-les-Dames

Betoging Doornik

Betoging Geldenaken

Betoging Battice

Betoging Barvaux-sur-Ourthe

Betoging Verviers

UPA

UPA

 

UPA

 

MDP

UPA

UPA

8 september

 

11 september

20 september

29 september

30 september

 

Contactvergadering tussen Jacques, Bernard, Piette en Van Hemelrijck (Brussel)

Hervatting besprekingen (Brussel)

Betoging Frameries

Betoging Marche-en-Famenne

Betoging Rance

 

 

AAB/UPA/BB

UPA/ JAP

UPA

UPA/ JAP

14 oktober

16 oktober

23 oktober

27 oktober

Betoging Thulin

Betoging Bastenaken

Betoging Aarlen

Betoging Hoei

 

UPA/ JAP

UPA/ JAP

UPA/JAP

14 november

15 november

 

Betoging Bertix

Landbouwbeleidsprogramma

UPA/ JAP

UPA/ AAB/ BB

 

 

Bijlage 1E/

CHRONOLOGIE VAN DE VLAAMSE DRIETANDACTIES (1962)

 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de Vlaamse drietandacties in 1962. Deze lijst pretendeert allerminst volledig te zijn, behalve voor de provincie West-Vlaanderen. Mogelijke hiaten vinden hun oorsprong in het gebrekkige bronnenmateriaal.

Betogingen zijn vet gedrukt. Het aantal deelnemers van de betogingen is weergegeven in bijlage 1a. Naast bepaalde vergaderingen staan tussen haakjes cijfers van het aantal aanwezigen. Deze gegevens zijn afkomstig van Willy Persyn, die op de desbetreffende vergaderingen optrad als spreker[826].

Naast elke betoging of vergadering staat tussen haakjes de provincie aangeduid.

A=Antwerpen / B=Brabant / L=Limburg / OVL=Oost-Vlaanderen / WVL=West-Vlaanderen

 

DATUM PLAATS EN AARD VAN DE ACTIVITEIT INRICHTER

1 juni

 

4 juni

 

16 juni

 

BB krijgt brief voorzitter UPA >vraagt meer uitleg

 

BB krijgt tweede brief van de UPA

 

Bondsraad BB stelt zich terughoudend op

 

10 juli

 

27 juli

 

???

 

 

30-31 juli

 

Betoging Herne (B)

 

Betoging Kester (B)

 

Vergadering Stokkem (L)

Vergadering Ophoven (L)

 

Audiënties bij de regering (Brussel)

UPA?

 

UPA

 

 

 

 

BB/AAB/UPA

2 augustus

 

5 augustus

 

11 augustus

 

12 augustus

 

14 augustus

 

16 augustus

 

17 augustus

18 augustus

20 augustus

 

21 augustus

22 augustus

 

25 augustus

 

 

26 augustus

31 augustus

 

Rondtocht door Bree/ Elen/ … (L)

 

Betoging Maaseik (L)

 

Vergadering Diksmuide (WVL)

Vergadering Sint-Niklaas (°AC) (OVL)

Betoging Maaseik (L)

 

Vergadering Millen (L)

 

Vergadering Haacht (B)

Vergadering Kotem (L)

Vergadering Diksmuide (WVL)

Vergadering Ingelmunster (WVL)

Vergadering Sint-Truiden (L)

Vergadering Peer (L)

Vergadering Aalst (OVL)

Vergadering arrondissementsbesturen West-Vlaanderen

Vergadering Watou (WVL)

Vergadering Aalst (°AC) (OVL)

Vergadering Zele (°AC) (OVL)

Betoging Bree (L)

Vergadering Ninove (OVL)

 

 

Boerenaktie Maas en Kempen

 

BF

 

Boerenaktie Maas en Kempen

 

(BF)

 

 

 

 

(BF)

Boerenaktie Maas en Kempen

Boerenaktie Maas en Kempen

 

BB

 

 

RUZ

BF

Provinciaal actiecomité Limburg

AC

1 sept.

 

 

4 sept.

5 sept.

 

6 sept.

 

8 sept.

 

 

 

 

11 sept.

 

 

 

 

13 sept.

 

15 sept.

16 sept.

 

26 sept.

27 sept.

 

 

 

29 sept.

30 sept.

 

Vergadering Kemmel (WVL)

Vergadering Herzele (OVL)

 

Vergadering Aalst (OVL)

Vergadering Sint-Niklaas (OVL)

Vergadering Borsbeke (OVL)

Vergadering Zottegem (OVL)

 

Betoging Diksmuide (WVL)

Vergadering Geraardsbergen (OVL)

Onderhoud Jacques, Piette, Bernard en Van Hemelrijck (Brussel)

 

Vergadering Hulste (WVL)

Vergadering Deerlijk (WVL)

Vergadering Nederbrakel (OVL)

Hervatting besprekingen tussen de drie

 

Betoging Kortrijk (WVL)

 

Betoging Ninove (OVL)

Betoging Heist-op-den-berg (A)

 

Vergadering Neerpelt (L)

Vergadering Lauw (L)

Vergadering Vliermaal (L)

Vergadering Zussen-Zichem-Bolder (L)

 

Betoging Sint-Kwintens-Lennik (B)

Betoging Sint-Niklaas (OVL)

 

AC

 

RUZ/BF

 

BF

 

 

AC/BF

 

 

 

 

 

 

 

BB/AAB/UPA

 

BF/AC Zuid-West-Vlaanderen

 

 

BF

 

OBSL

OBSL

OBSL

OBSL

 

UPA

 

3 oktober

4 oktober

 

8 oktober

 

10 oktober

11 oktober

 

16 oktober

 

18 oktober

 

21 oktober

 

23 oktober

24 oktober

 

25 oktober

26 oktober

 

30 oktober

31 oktober

 

Vergadering Hooglede (WVL) (210)

Vergadering Aarsele (WVL) (300)

 

Vergadering Merkem (WVL) (60)

 

Betoging Ieper (WVL)

Vergadering Eernegem (WVL) (210)

 

Vergadering Eeklo (OVL)

 

Vergadering Wakken (WVL) (150)

 

Betoging Tongeren (L)

 

Vergadering Ruiselede (WVL) (100)

Vergadering Kemmel (WVL) (150)

Vergadering Pittem (WVL) (40)

Vergadering Gistel (WVL) (150)

Vergadering Zedelgem (WVL) (100)

 

Vergadering Kortemark (WVL) (150)

Vergadering Veurne (WVL) (180)

 

 

 

 

 

(BF)

 

 

 

 

 

 

OBSL

 

 

 

 

 

 

 

2 november

 

6 november

 

7 november

 

8 november

9 november

10 nov.

11 nov.

 

 

 

13 nov.

14 nov.

 

15 nov.

 

16 nov.

17 nov.

18 nov.

19 nov.

20 nov.

21 nov.

22 nov.

23 nov.

 

27 nov.

28 nov.

29 nov.

30 nov.

 

Vergadering Woumen (WVL) (100)

 

Vergadering Staden (WVL) (80)

Vergadering Stabroek (A)

Vergadering Wingene (WVL) (250)

Vergadering Beervelde (WVL)

Vergadering Rumbeke (WVL) (80)

Vergadering Beveren-Roeselare (WVL) (120)

Vergadering Vladslo (WVL) (45)

Vergadering Koekelare (WVL) (100)

STICHTINGSVERGADERING ABS / Hotel Kosmopolite Brussel (8)

 

Vergadering Lichtervelde(WVL) (150)

Vergadering Poppel (A)

Vergadering Rijkevorsel (A)

Vergadering Ruddervoorde (WVL) (110)

Landbouwbeleidsprogramma

Vergadering Passendale (WVL) (110)

Vergadering Boezinge (WVL) (70)

Betoging Deinze (OVL)

Vergadering Aalst (OVL)

Vergadering Zarren (WVL) (90)

Vergadering Torhout (WVL) (80)

Vergadering Oostrozebeke (WVL)

Vergadering Zwevezele (WVL) (40)

 

Vergadering Zoutenaaie (WVL) (300)

Vergadering Kooigem (WVL) (50)

Vergadering Hoogstraten (A) (700)

Vergadering Leffinge (WVL) (85)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS

 

 

ABS

ABS

ABS

ABS

BB/ UPA/ AAB

ABS

ABS

ABS (BF)

ABS

ABS

ABS

BF

ABS

 

ABS

ABS

ABS

ABS

2 december

3 december

 

7 december

 

9 december

10 dec.

11 dec.

12 dec.

13 dec.

14 dec.

 

16 dec.

17 dec.

18 dec.

 

19 dec.

20 dec.

21 dec.

 

 

23 dec.

 

26 dec.

27 dec.

 

 

Vergadering Poperinge (WVL) (200)

Vergadering Koekelare (WVL)

 

Vergadering Dadizele (WVL) (60)

 

Vergadering Zedelgem (WVL)(60)

Vergadering Aartrijke (WVL) (100)

Vergadering Varsenare (WVL) (120)

Vergadering Rollegem (WVL) (40)

Vergadering Zuienkerke (WVL) (150)

Vergadering Wuustwezel (A) (450)

 

Betoging Eeklo (OVL)

Vergadering Beselare (WVL) (80)

Vergadering Lendelede (WVL) (40)

Vergadering Sint-Maria-Horebeke (OVL)

Vergadering Beernem (WVL) (50)

Vergadering Tielt (WVL) (75)

Vergadering Moen (WVL) (15)

Vergadering Zandbergen (OVL)

 

Vergadering Loppem (WVL) (60)

 

Vergadering Tongeren (L) (125)

Vergadering Knokke (WVL) (55)

Vergadering Geraardsbergen (OVL)

 

ABS

BF

 

ABS

 

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

 

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

 

ABS

 

ABS

ABS

ABS

 

 

Bijlage 1g/

LANDBOUWERSBETOGINGEN IN BELGIE NA 1962

 

Onderstaande lijst bevat alle landbouwersbetogingen in België voor de periode 1963-1969. Betogingen van het ABS zijn cursief gedrukt[827]. De opmerkingen die onder bijlage 1b werden gemaakt gaan eveneens op voor deze tabel.

T = aantal tractoren

(W) = Waalse gemeente of stad

 

DATUM

PLAATS VAN DE

BETOGING

 

INRICHTENDE ORGANISATIE

AANTAL DEELNEMERS

1963

16 juni

28 juli

29 juli

9 augustus

6 oktober

27 oktober

22 december

 

Oudenaarde

Roeselare

Bergen (W)

Douai (W)

Sint-Truiden

Turnhout

Ingelmunster

 

ABS

ABS

UPA

(geen organisatie)

ABS

ABS

(geen organisatie)

 

300-400 + 151-380 T

750 + honderden T

4500-5000 + ? T

50 + ? T

300-500 + 110 T

1000 + 130 T

200 + ? T

 

1964

7 juni

21 juni

15 augustus

? augustus

3 september

13 september

27 september

12 december

 

 

Tielt

Geel

Eghezée (W)

Gent

Kortrijk

Sint-Niklaas

Brugge

Aarlen (W)

 

ABS

ABS

UPA

(geen organisatie)

ABS

ABS

ABS/BEL

(geen organisatie)

 

400-1000 + 100 auto’s

135-200 +13 T

520 + ? T

? (zonder T)

520 + 300 T

? + 100-150 T

300-1000 + 200-300 T

? + 200 T

1965

25 januari

4 februari

8 februari

9 februari

10 februari

11 februari

12 februari

19 februari

4 maart

 

7 maart

 

 

Aat (W)

Veurne

Leuze (W)

Leuze (W)

Leuze (W)

Oreye (W)

Antoing (W)

Moerbeke

Tienen

Zinnik (W)

Turnhout

 

(geen organisatie)

ABS

UPA

UPA

UPA

ABS

UPA

ABS

BF/MDP/ASPEA/FNSA

UPA

ABS

 

? +? T

800-2000 + 700 T

450 +? T

600 +? T

550 +? T

400-1000 +? T

500-850 + 300 T

1000-1750 + 225-250 T

300-2000 + 500-650 T

? +? T

700 +? T

1966

6 maart

 

 

Rijkevorsel

 

ABS

 

500 +? T

1967

1 augustus

8 augustus

12 augustus

17 augustus

22 augustus

23 augustus

25 augustus

27 augustus

31 augustus

1 september

9 september

11 september

13 september

16 september

24 september

2 oktober

 

6 oktober

9 oktober

14 oktober

21 oktober

22 oktober

26 november

3 december

 

 

Polleur (W)

Aubel (W)

Baugnies (W)

Herve

Kallo

Aywaille (W)

Trois-Ponts (W)

Chimay (W)

Soumagne (W)

Etalle (W)

Geldenaken

Luik (W)

Rumbeke

Quaregnon (W)

Sint-Niklaas

Menen

Messancy (W)

Kallo

Kallo

Beaumont (W)

Dinant (W)

Oostmalle

Oudenaarde

Lokeren

 

 

UPA

UPA

UPA

(geen organisatie)

(geen organisatie)

UPA

UPA

UPA

UPA

UPA

(geen organisatie)

UPA

ABS

UPA

BB/Zelfverdediging

ABS

UPA

(geen organisatie)

(geen organisatie)

MDP

UPA

ABS

ABS

ABS

 

30 + tientallen T

2000 + 375 T

100 + 150 T

50-100 +? T

enkele honderden

1000-1200 + 360 T

1100 + 400 T

500 +? T

200 +? T

200 +? T

? + 370 T

6000-15000 +? T

250-1000 +? T

30 + 20 T

2000-4000 + 250-300 T

1000-2000 + 60 T

300 +? T

? (zonder T)

350 (zonder T)

600-1000 + 100 T

600 + 200-400 T

460 + 100 T

1000 + 250 T

800-1250 (zonder T)

1968

14 januari

2 maart

12 mei

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

27 mei

 

13 september

10 oktober

 

 

Meerhout

Brussel

Meerhout

Libramont (W)

Eupen (W)

Deinze

Geel

Eupen (W)

Brussel

Doornik

Libramont (W)

Dolhain/Béthane (W)

 

 

ABS

(geen organisatie)

ABS

UPA/AAB

BB

BB

BB

(geen organisatie)

COPA

(geen organisatie)

UPA/AAB

(geen organisatie)

 

75 (zonder T)

200 + ? T

140 (zonder T)

1800-4000 + 350 T

2000 (zonder T)

15000 (zonder T

8000-20000 (zonder T)

2000 + ? T

3000 (zonder T)

60 (zonder T)

250 +? T

100-600 + ? T

1969

27 april

25 oktober

27 november

 

 

Langemark

Sint-Truiden

Doornik (W)

 

ABS/BB

BB

UPA

 

400-500 (zonder T)

10000 (zonder T)

50? + ? T

 

 

Bijlage 1j/

EISEN EN BRONVERMELDING VAN DE ABS-BETOGINGEN (1963-1969)

 

LEGENDE/

NUMMER/ PLAATS BETOGING (Provincie) / dag, maand en jaar

EISEN/ HOOFDTHEMA

Opsomming van alle eisen

BRONVERMELDING

 

1.OUDENAARDE (Oost-Vlaanderen) / zondag 16 juni 1963

 

EISEN/AARDAPPELEN

-aanklacht tegen indexpolitiek

-protest tegen verliezen op aardappelen

-tegen de lamlendigheid van de boerenverdedigers

-sociale gelijkstelling

-lonende prijzen voor producten

 

BRONVERMELDING/

“Het moest er van komen!”, De Drietand (1 juni 1963) 8.

“Massabetoging te Oudenaarde”, De Drietand (15 juni 1963) 8.

“Onze betoging te Oudenaarde”, De Drietand (1 juli 1963) 1-2.

“Rede van dhr. Ferket, algemeen voorzitter”, De Drietand (1 juli 1963) 2.

“Toespraak van Dr. Rollier”, De Drietand (15 juli 1963) 1-2.

“Massa’s aardappelen zijn onverkoopbaar”, Landbouwleven (1 juni 1963) 10.

“Protestbetoging te Oudenaarde”, Landbouwleven (22 juni 1963) 5.

“Het bestaansrecht van het ABS”, Landbouwleven (22 juni 1963) 6.

 

2.ROESELARE (West-Vlaanderen) / zondag 28 juli 1963

 

EISEN/ AARDAPPELEN

-tegen indexpolitiek

-eis staatsteun voor uitvoer aardappelen

-melkprijs 4 fr. in zomer en 4,50 fr. in winter

-verhoging suikerbietprijs op basis van 10 fr. per kg suiker

-aanpassing tarweprijs aan verhoogde kostprijs

-sociale gelijkstelling

-toepassing pariteitswet

 

BRONVERMELDING/

“Massabetoging te Roeselare”, De Drietand (15 juli 1963) 8.

“Betoging te Roeselare”, De Drietand (1 augustus 1963) 1-2.

“Lid van het ABS aangehouden!”, De Drietand (1 september 1963) 4.

“Stormloop tegen de prijzenmuur”, Landbouwleven (20 juli 1963) 6.

“Het boerensyndicaat betoogde te Roeselare”, Landbouwleven (3 augustus 1963) 4.

 

3.SINT-TRUIDEN (Limburg) / zondag 6 oktober 1963

 

EISEN/ MEERDERE PRODUCTEN

-suikerbietenprijs 850 fr.

-sanering bietensyndicaten

-volledige richtprijs 482-522 fr. voor tarwe

-valorisatie beschadigde granen

-melkprijs 4 fr. in zomer en 4,50 fr. in winter

-kosteloze entstof bij verplichte enting

-volledige sociale gelijkstelling

 

BRONVERMELDING/

“Massabetoging te Sint-Truiden”, De Drietand (1 oktober 1963) 8.

“ABS-Limburg betoogde te Sint-Truiden”, De Drietand (15 oktober 1963) 8 en 6.

“Limburgse boeren betoogden te Sint-Truiden”, Landbouwleven (12 oktober 1963) 7.

 

4.TURNHOUT (Antwerpen) / zondag 27 oktober 1963

 

EISEN/ MELK

-melkprijs 4 fr. in zomer en 4,50 fr. in winter

-kosteloze entstof

-volledige sociale gelijkstelling

-geen verlaging invoerheffingen op slachtkippen

-lonende prijzen

 

BRONVERMELDING/

“Massabetoging te Turnhout”, De Drietand (15 oktober 1963) 1.

“Onze betoging te Turnhout”, De Drietand (1 november 1963) 1-3.

“Toespraak van de algemene secretaris op de betoging te Turnhout”, De Drietand (15 november 1963) 4.

“Een boerenbetoging te Turnhout”, Landbouwleven (2 november 1963) 13.

“De betoging te Turnhout”, Landbouwleven (9 november 1963) 7.

 

5.TIELT (West-Vlaanderen) / zondag 7 juni 1964

 

EISEN/ EIEREN

-tegen dumpingsprijzen

-tegen onverschilligheid van de overheid

-lonende prijzen

-bestaanszekerheid

-rechtmatig deel uit Landbouwfonds

 

BRONVERMELDING/

“Pluimveehouders betogen”, De Drietand (1 juni 1964) 8.

“De pluimveehouders op oorlogspad”, De Drietand (15 juni 1964) 1-2.

“De eierbetoging te Tielt”, Landbouwleven (13 juni 1964) 24 en 16.

 

6.GEEL (Antwerpen) / zondag 21 juni 1964

 

EISEN/ EIEREN

-tegen totaal onvoldoende sociale bescherming

-tegen onverschilligheid overheid

-tegen dumpingsprijzen

-bestaanszekerheid door lonende prijzen

-sociale gelijkheid qua kinderbijslagen, pensioenen en ziekteverzekering

 

BRONVERMELDING/

“Massale betoging van pluimveehouders en boeren”, De Drietand (15 juni 1964) 8.

“Pluimveehouders betogen te Geel”, De Drietand (1 juli 1964) 1-2.

“Pluimveehouders betoogden ook te Geel”, Landbouwleven (27 juni 1964) 12.

 

7.KORTRIJK (West-Vlaanderen) / zondag 3 september 1964

 

EISEN/ ONTEIGENINGEN

-tegen onzinnige onteigeningen

-tegen belachelijke vergoedingen

-tegen indexpolitiek op rug van boer

-sociale gelijkstelling

-volle richtprijs voor tarwe

-menswaardig loon voor ons werk

 

BRONVERMELDING/

“Aan alle landbouwers van West-Vlaanderen”, De Drietand (1 september 1964) 8.

“Betoging tegen de onteigeningen te Kortrijk”, De Drietand (15 september 1964) 1-2.

“Incidenten bij de betoging te Kortrijk”, De Drietand (15 september 1964) 4.

“Met de kolf van het geweer …!”, De Drietand (26 september 1964) 6.

“Naklanken van de betoging te Kortrijk”, De Drietand (26 september 1964) 7.

“Die niet strijden wil, zal vergaan”, De Drietand (1 november 1964) 2.

“Krachtige boerenbetoging te Kortrijk”, Landbouwleven (5 september 1964) 5.

“De onteigeningen in het Kortrijkse”, Landbouwleven (12 september 1964) 5.

 

8.SINT-NIKLAAS (Oost-Vlaanderen) / zondag 13 september 1964

 

EISEN/ ONTEIGENINGEN

-sociale gelijkstelling

-menswaardig loon voor ons werk

-bescherming landbouwgrond

 

BRONVERMELDING/

“Alarm over het Waasland”, De Drietand (1 september 1964) 1.

“De betoging te Sint-Niklaas”, De Drietand (26 september 1964) 1 en 3.

“Wetenswaardigheden over de betoging te Sint-Niklaas”, De Drietand (26 september 1964) 7.

“Toespraak van Dr. Rollier op betoging te Sint-Niklaas”, De Drietand (15 oktober 1964) 6.

“Een machtige boerenbetoging te Sint-Niklaas”, Landbouwleven (19 september 1964) 6-7.

 

9.BRUGGE (West-Vlaanderen) / zondag 27 september 1964

 

EISEN/ ONTEIGENINGEN

-tegen wilde onteigeningen

-tegen indexpolitiek op rug van de boer

-tegen sociale achteruitstelling

-verantwoorde bodempolitiek

-officiële richtprijs voor tarwe

-sociale gelijkstelling

-loon naar werk

 

BRONVERMELDING/

“De noodhoorn blaast over ’t Brugse”, De Drietand (15 september 1964) 8.

“Boeren gemobiliseerd te Brugge”, De Drietand (15 oktober 1964) 1-2.

“Naklanken over de betoging te Brugge”, De Drietand (1 november 1964) 4.

“Boeren betoogden te Brugge”, Landbouwleven (3 oktober 1964) 5.

 

10.VEURNE (West-Vlaanderen) / donderdag 4 februari 1965

 

EISEN/ SUIKERBIETEN

-802 fr. per ton suikerbieten met 15,5 % suikergehalte

 

BRONVERMELDING/

“Bietenplanters te Veurne”, De Drietand (30 januari 1965) 1.

“Eensgezinde suikerbietplanters betogen te Veurne”, De Drietand (13 februari 1963) 1 en 8.

“Nagalmen van de betoging te Veurne”, De Drietand (20 februari 1965) 3.

 

11.OREYE (Luik) / donderdag 11 februari 1965

 

EISEN/ SUIKERBIETEN

-802 fr. per ton suikerbieten met 15,5 % suikergehalte

 

BRONVERMELDING/

“Bietenplanters te Oreye”, De Drietand (6 februari 1965) 1.

“De bietenslag te Oreye”, De Drietand (20 februari 1965) 1-2.

“Waarom doen zij niet mee?”, De Drietand (20 februari 1965) 2.

“Belevenissen te Oreye”, De Drietand (20 februari 1965) 3.

“Bietenplanters betoogden te Oreye”, Landbouwleven (20 februari 1965) 10.

 

12.MOERBEKE (Oost-Vlaanderen) / vrijdag 19 februari 1965

 

EISEN/ SUIKERBIETEN

-802 fr. per ton suikerbieten met 15,5 % suikergehalte

 

BRONVERMELDING/

“Bietenplanters te Moerbeke”, De Drietand (13 februari 1965) 1.

“De boeren verwelkomd eerst op suiker … dan op traangas”, De Drietand (27 februari 1965) 1-3.

“De boer komt in verzet”, De Drietand (6 maart 1965) 8.

“Na de betoging te Moerbeke”, De Drietand (6 maart 1965) 8.

 

13.TURNHOUT (Antwerpen) / zondag 7 maart 1965

 

EISEN/ MEERDERE PRODUCTEN

-werkelijke kostprijs voor melk

-lonende eierpijzen

-sociale gelijkstelling

 

BRONVERMELDING/

“Melk- en pluimveehouders betogen te Turnhout”, De Drietand (6 maart 1965) 1.

“Melk- en pluimveehouders betogen te Turnhout”, De Drietand (13 maart 1965) 1-2.

 

14.RIJKEVORSEL (Antwerpen) / zondag 6 maart 1966

 

EISEN/ MELK

-kostprijs voor melk

-gelijkschakeling productiekosten

-sanering van de zuivelwerking en coöperaties

 

BRONVERMELDING/

“Melkveehouders uit Noorderkempen hielden protestbetoging”, De Drietand (12 maart 1966) 1 en 8.

“Kempische melkveehouders betoogden”, Landbouwleven (12 maart 1965) 9.

 

15.RUMBEKE (West-Vlaanderen) / woensdag 13 september 1967

 

EISEN/ MELK

-tegen strengere normen bij kwaliteitsbepaling melk

-tegen de invoer van vreemd rundvee

-tegen de te hoge taksen op granen, grondstoffen en materieel

-tegen de sociale achteruitstelling

-tegen de indexpolitiek op de rug van de boer

-tegen de bedrijfsonzekerheid

 

BRONVERMELDING/

“West-Vlaams boerenverzet in nationaal kleedje”, De Drietand (23 september 1967) 1 en 3.

“De betoging te Beitem”, De Drietand (7 oktober 1967) 2.

“Betoging en melkstaking in West-Vlaanderen”, Landbouwleven (2 september 1967) 7.

“Boeren betoogden in West-Vlaanderen”, Landbouwleven (16 september 1967) 11.

“De boerenbetoging in West-Vlaanderen”, Landbouwleven (23 september 1967) 19.

 

16.MENEN (West-Vlaanderen) / maandag 2 oktober 1967

 

EISEN/ NAAR AANLEIDING VAN VASTSTELLING LANDBOUWPRIJZEN OP EEG-RAAD VAN MINISTERS OP 5-6 OKTOBER 1967

-aangepaste prijzen op basis van kostprijs

-jaarlijkse herziening met zes in kader van de Euromarkt

 

BRONVERMELDING/

“Massale solidariteitsbetoging te Menen”, De Drietand (30 september 1967) 1.

“Het boerenverzet wordt Europees”, De Drietand (7 oktober 1967) 1 en 3.

“Naklanken over de betoging te Menen”, De Drietand (14 oktober 1967) 3.

“Vlaamse en Waalse boeren betoogden te Menen”, Landbouwleven (7 oktober 1967) 9.

 

17.OOSTMALLE (Antwerpen) / zondag 22 oktober 1967

 

EISEN/ GLB (EN TORNADO)

-tegen aanslag op inkomen en bestaanszekerheid

-tegen politieke zwendel met sociaal statuut van zelfstandigen

-bespotting van de tornado-geteisterden

-gelijkberechtiging met andere bevolkingsgroepen > pariteit

-sociaal statuut in voordeel zelfstandigen en niet in voordeel van bepaalde politieke verzekeringskassen

-oprichting Nationaal rampenfonds met gemeenschappelijke bijdrage van alle burgers

-tussenkomst overheid in tornadoschade in Kempen en West-Vlaanderen

 

BRONVERMELDING/

“Massale tornadobetoging te Oostmalle”, De Drietand (14 oktober 1967) 8.

“Oostmalle door de boeren bezet”, De Drietand (28 oktober 1967) 1 en 4.

“Machtige boerenbetoging te Oostmalle”, Landbouwleven (28 oktober 1967) 24.

 

18.OUDENAARDE (Oost-Vlaanderen) / zondag 26 november 1967

 

EISEN/ GLB

-tegen onverantwoorde onteigeningen

-tegen averechtse structuurpolitiek

-tegen sociale achteruitstelling

-levensrecht van de familiale bedrijven

-bedrijfszekerheid en pariteit

-oplossing aardappelvraagstuk

-aanpassing prijzen

 

BRONVERMELDING/

“Boerenbetoging te Oudenaarde”, De Drietand (18 november 1967) 1.

“Zwartberg voor de boeren”, De Drietand (2 december 1967) 1 en 3.

“Telegrammen van deelneming”, De Drietand (2 december 1967) 3.

“Getuigen gevraagd over het incident te Oudenaarde”, De Drietand (2 december 1967) 4.

“De uitvaart van Leon De Poortere”, De Drietand (9 december 1967) 1 en 3-4.

“Studenten protesteren tegen het gewelddadig optreden van de rijkswacht”, De Drietand (9 december 1967) 3-4.

“Het geval Oudenaarde”, De Drietand (16 december 1967) 1 en 4.

“Een slachtoffer”, De Drietand (16 december 1967) 2.

“Kranten schrijven over Oudenaarde”, De Drietand (16 december 1967) 3.

“Nog de betoging te Oudenaarde en te Lokeren”, De Drietand (16 december 1967) 5.

“De betoging van Oudenaarde voor de Kamer”, De Drietand (30 december 1967) 1 en 3-4.

“Geen bakerpraatjes over Oudenaarde”, De Drietand (30 december 1967) 5.

“Rechtsstaat of politiestaat?”, De Drietand (30 maart 1968) 1 en 3.

“Een treurige verjaardag”, De Drietand (30 november 1968) 1 en 7.

“Boerenbetoging te Oudenaarde kende tragische afloop”, Landbouwleven (2 december 1967) 1 en 3.

“Leon De Poortere waardig ten grave gedragen te Michelbeke”, Landbouwleven (9 december 1967) 24.

“Deelnemers aan betoging te Oudenaarde veroordeeld”, Landbouwleven (10 februari 1968) 19.

 

19.LOKEREN (Oost-Vlaanderen) / zondag 3 december 1967

 

EISEN/ ONTBREKEN > ROUWBETOGING OVER DOOD LEON DE POORTERE

 

BRONVERMELDING/

“Wij willen leven!”, De Drietand (9 december 1967) 8 en 4.

“Boeren betoogden zonder traktoren te Lokeren”, Landbouwleven (9 december 1967) 3.

 

20.MEERHOUT (Antwerpen) / zondag 14 januari 1968

 

EISEN/ ONTEIGENINGEN

-tegen grondroof voor bouw sportterrein en ringlaan

 

BRONVERMELDING/

“De betoging tegen grondroof te Meerhout”, De Drietand (20 januari 1968) 1 en 3.

“Toespraak van de algemene secretaris te Meerhout”, De Drietand (20 januari 1968) 4.

“Boeren van Meerhout betoogden tegen grondroof”, Landbouwleven (20 januari 1968) 7.

 

21.MEERHOUT (Antwerpen) / zondag 12 mei 1968

 

EISEN/ VERHAALBELASTING

-tegen instelling verhaalbelasting door gemeentebestuur

 

BRONVERMELDING/

“Meerhoutse boeren betogen tegen de verhaalbelasting”, De Drietand (18 mei 1968) 1 en 4.

 

22.LANGEMARK (West-Vlaanderen) / zondag 27 april 1969

 

EISEN/ PACHTWET

-goedkeuring pachtwet in parlement

 

BRONVERMELDING/

“Aankondiging betoging”, De Drietand (25 april 1969) 1.

“Betoging te Langemark. Nieuwe pachtwet en verhoogde bedrijfszekerheid”, De Drietand (2 mei 1969) 1 en 3.

 

 

Bijlage 2/

VLAAMSE LANDBOUWERSSTAKINGEN (1936-1967)

 

De tabel is onvolledig voor de jaren veertig en vijftig. Gegevens over landbouwersstakingen in Wallonië waren niet beschikbaar[828].

 

DATUM

 

INRICHTENDE ORGANISATIE

 

VERSPREIDINGSGEBIED

SOORT STAKING

Juli 1936

 

Vereniging van

Aardappel-

Verbouwers

 

Heist-op-den-Berg en omstreken

aardappelstaking

September 1936

 

Lokale

BB-gilden

 

Omgeving Leuven

melkstaking

31 oktober > 2 november 1936

 

Vereniging van

Aardappel-

Verbouwers

 

?

melkstaking

Juni > juli 1938

 

BF

?

aardappelstaking

4 > 8 juli 1938

 

BF

Heist-op-den-Berg en omstreken

melkstaking

26 juni > 6 juli 1939

 

BF

Vlaanderen

melkstaking

? 1947

 

BF

?

aardappelstaking

17 januari 1964

 

ABS

Wachtebeke

melkstaking

7 februari 1964

 

ABS

West-Vlaanderen

melkstaking

20 februari 1964

 

ABS

Oost-Vlaanderen

melkstaking

12 maart 1965

 

BB

Vlaanderen

melkstaking

13 september 1967

 

ABS

West-Vlaanderen

melkstaking

 

 

Bijlage 5

 

BEGINSELVERKLARING ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

 

(Bijlage 5 van de verhandeling)

 

Vertegenwoordigers van de landbouwers uit de verschillende provincies van het Vlaamse land, samengekomen op zondag, 11 november 1962, om de noodtoestand van de landbouw te bespreken, stellen onder meer vast:

 

Daarom hebben ze, na overleg met hun standgenoten, die ze vertegenwoordigen, besloten hun eigen lot in eigen handen te nemen.

 In de overtuiging dat dit de enige weg is ter oplossing van het boerenvraagstuk in zijn geheel, zijn zij overgegaan tot de oprichting van een syndikaat voor landbouwers, onder de naam:

 

ALGEMEEN BOEREN – SYNDIKAAT

(A.B.S.)

 

Dit syndikaat wil niets anders zijn dan een beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de materiële belangen van zijn leden op de meest effectieve wijze te verdedigen.

 Dat sluit in dat het A.B.S. buiten en boven gelijk welke politieke strekking of partij staat.

 Dat sluit eveneens uit dat het zich niet kan binden of in dienst stellen van een of andere financiële macht of belangengroep.

 Dat het zich niet uitspreekt voor of tegen één der bestaande landbouwersverenigingen, juist omdat het de bedoeling van het A.B.S. is zich te plaatsen boven hun uiteenlopende doelstellingen, ideologieën, belangen, enz…

 Zij zijn er van overtuigd, dat deze opvatting van aard is alle boeren, tot welke godsdienstige, politieke of andere strekking zij ook mogen behoren, de kans te geven toe te treden tot een beroepsvereniging, die geroepen is, door het bundelen van gans de boerenstand tot één sterk blok, een einde te stellen aan de huidige verdeeldheid, die de grote oorzaak is geweest van de machteloosheid van de landbouwersstand.

 De felle reacties in regeringskringen, in politieke partijen en in bepaalde landbouwersorganisaties ten overstaan van de betogingen en uitingen van misnoegdheid van de zijde van de boeren, in de drietandactie, bewijzen duidelijk dat het opgericht syndikaat noodzakelijk is om de nodige druk te blijven uitoefenen.

 Het is immers gebleken dat door de gevoerde drietandactie de landbouwers terug de belangstelling hebben gekregen, die hen normaal toekomt en dat alle betrokken kringen zich nu plots hun vergeten plichten tegenover de landbouw weer schijnen te herinneren.

 Om te voorkomen dat het voor de zoveelste keer weer bij loze beloften zou blijven, zal het opgerichte syndikaat steeds waakzaam moeten blijven.

 De rangen van het A.B.S. taan wijd open voor ieder landbouwer, die landbouwer wenst te blijven. Voor iedereen die de toekomst van zijn bedrijf en van zijn gezin beveiligd wil zien.

 

Het Algemeen Boeren-Syndikaat,

Namens de interprovinciale raad,

De voorlopige voorzitter,

FERKET BASIEL

Stekene

 

 

Verantwoordelijk uitgever: Ferket Basiel, Potaarde, Stekene.

 

 

Bijlage 6: ALGEMEEN REGLEMENT ABS

 

Tussen de ondergetekenden, afgevaardigden van de provincies:

 West-Vlaanderen

 Oost-Vlaanderen

 Antwerpen

 Limburg

 Brabant

aangeduid en bekleed met de volmacht door de provincie, die zij vertegenwoordigen, werd op 11 november 1962 te Aalst besloten tot de oprichting van een beroepsvereniging voor landbouwers, tuinbouwers en veehouders.

 

BENAMING, DOEL EN ZETEL

 

Art. 1 Deze beroepsvereniging wordt genoemd “ALGEMEEN BOEREN-SYNDIKAAT”, in afkorting : A.B.S. De zetel is gevestigd te Aalst, De Gheeststraat, 2.

 

Art. 2 Het doel dat het A.B.S. nastreeft is: de studie, de verdediging en bevordering, met al de grondwettelijke middelen, van de beroepsbelangen (kulturele, morele, sociale, materiële, enz.) van zijn effektieve leden en de ontvoogding van de boerenstand in zijn geheel, dit zonder enige bijbedoeling.

 

 Dit sluit in dat het A.B.S. buiten en boven gelijk welke politieke strekking of partij staat; eveneens dat het zich niet kan binden aan een of andere financiële macht of belangengroep. Uit het karakter van loutere beroepsvereniging, dat de basis moet zijn, waarop zich alle landbouwers, tuinders en veehouders zonder onderscheid van levensbeschouwing, moeten kunnen verenigen, volgt eveneens dat het A.B.S., wat religieuze of filosofische strekking aangaat, geen standpunt kiest en daarin zijn leden ook niet wenst te beïnvloeden.

 

LEDEN

 

Art. 3 Het A.B.S. onderscheidt drie soorten leden, nl. :

1) Effektieve leden: dat zijn deze die:

a) het beroep uitoefenen van landbouwer, tuinbouwer of veehouder (rundvee, varkens, pluimvee, enz.). Ook deze, die na het beëindigen van het beroep met het A.B.S. wensen samen te blijven werken, op voorwaarde dat ze niet tot een ander beroep zijn overgegaan.

b) hun lidgeld hebben betaald.

c) akkoord gaan zich te gedragen naar de reglementen en voorschriften van het A.B.S.

2) Ereleden: zij, die niet noodzakelijk bovenvermeld beroep uitoefenen, maar die door hun ambt, hun wetenschappelijk, kultureel of sociaal werk of door welke andere aktiviteit ook, zich verdienstelijk maken voor de land- en tuinbouw in ’t algemeen of voor het A.B.S. in het bijzonder. Deze leden hoeven geen lidgeld te betalen. Zij worden, op voorstel van de Provinciale Raden of van de Interprovinciale Raad, door deze aangenomen.

3) Steunende leden: deze, die door een vast te stellen minimumbijdrage (door Interprov. Raad) het A.B.S. wensen te steunen.

4) Adviseurs: kunnen aanzien worden als ereleden, met die verstande dat zij door het bestuur, waaraan zij worden toegevoegd, worden gekozen (op voorstel van 2 bestuursleden met een meerderheid van 2/3) om als raadgever op te treden.

 

Al deze leden ontvangen kosteloos het orgaan “De Drietand”.

 

Art. 4 Leden kunnen alleen uitgesloten worden door de Interprov. Raad en dat op zijn eigen inititatief of op voordracht van de Provinciale Raad en wel in volgende gevallen:

1) bij niet naleven van het reglement;

2) bij onterend gedrag (eventueel onterende veroordeling);

3) bij het stellen van daden, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van het A.B.S. en zijn leden kunnen geschaad worden.

De betrokken leden kunnen hun zaak voor de Interprov. Raad verdedigen of laten verdedigen. Ontslagnemende of ontslagen leden hebben geen recht tot terugvordering van betaald lidgeld. Evenmin kunnen zij aanspraak maken op het bezit of een deel ervan, van het A.B.S.

 

GROEPERING VAN DE LEDEN

 

Art. 5 De leden worden gegroepeerd per:

1) Gemeente: samenvoeging van gemeenten tot één afdeling is toegelaten, waar noodzakelijk of wenselijk, bv. Bij kleine gemeenten of gemeenten met onvoldoende aantal leden. Het is aan de gewestelijke besturen over dit samenvoegen te beslissen en deze beslissing aan hun Provinciale Raad voor te leggen.

2) Streek of ondergewest: omvat een zeker aantal gemeenten die onder elkaar een samenhorende groep vormen en die doorgaans een gemeenschappelijke plaats van samenkomst hebben. Kan een kanton zijn.

3) Gewest: groepeert een aantal ondergewesten. Kan overeenstemmen met een bestuurlijk arrondissement.

4) Provincie

5) Interprovinciaal

 

VERSCHILLENDE BESTUREN

 

Art. 6 Elk der bij art. 5 voorziene geledingen van het A.B.S. heeft een bestuur, dat

dient te bestaan uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een sekretaris-verslaggever, een penningmeester (kan samengaan met sekretaris) en een te bepalen aantal leden.

 

1) Gemeente: het aftredend bestuur organiseert de verkiezing van het nieuwe. Dit moet met de meeste ernst geschieden daar hier de basis wordt gelegd van de leiding van het A.B.S. Om de twee jaar (telkens op het even jaar) worden, voor het einde van januari, al de leden van de afdeling opgeroepen, waarbij uitdrukkelijk op de uitnodiging dient vermeld, dat een nieuw bestuur zal gekozen worden. Deze verkiezing gebeurt zonder kandidaatstelling om een volledig vrije keuze te waarborgen. Ieder aanwezig lid wordt een briefje overhandigd, waarop het vijf namen schrijft van hen, die het in het bestuur wil zien zetelen. De stemmen worden op een lijst gecentraliseerd (bij voorkeur op een bord) in aanwezigheid van de ganse vergadering, terwijl getuigen de stembriefjes controleren. Daarna worden de gekozenen geklasseerd volgens het aantal stemmen.

In de schoot van het gekozen bestuur gaat men dan over tot de verkiezing van:

a) de voorzitter: hiervoor schrijven de gekozen bestuursleden één naam op h et stembriefje. De stemmen worden genoteerd zoals hierboven. Hij die de meeste stemmen heeft is voorzitter.

b) twee ondervoorzitters: hiervoor schrijven de bestuursleden twee namen op hun stembriefje. De twee met de meeste stemmen zijn gekozen.

c) sekretaris-verslaggever: één naam vermelden op het stembriefje. Centraliseren zoals hierboven. Vindt men het wenselijk het ambt van penningmeester te scheiden van dit van sekretaris, dan dient hiervoor afzonderlijk gekozen. De sekretaris mag, waar wenselijk, buiten het bestuur gekozen worden, maar dan moet hij voorgesteld worden door één der bestuursleden.

d) de drie afgevaardigden en de drie plaatsvervangers voor het bestuur van het ondergewest. Hiervoor dienen drie namen op het stembriefje te worden geschreven. Klasseren zoals hierboven: de eerste drie met het hoogste aantal stemmen zijn de effektieve afgevaardigden, de drie volgende met de meeste stemmen zijn hun plaatsvervangers. Meteen wordt aan elke effektieve zijn plaatsvervanger aangewezen. Wordt bij een volgende verkiezing (normaal twee jaar later) een uittredend effektief afgevaardigde niet herkozen, dan wordt hij automatisch plaatsvervanger. De overige plaatsvervangers worden dan deze met het hoogste aantal stemmen na de gekozen effektieve.

e) de kandidaten, die in het ondergewestelijk bestuur zullen voorgedragen worden voor het ambt van voorzitter, ondervoorzitter en sekretaris van het ondergewest. In totaal mogen dus drie kandidaten worden voorgedragen. De kandidaat voor voorzitter en ondervoorzitter moet gekozen worden uit de drie effektieve afgevaardigden. Als kandidaat-sekretaris mag echter iemand voorgesteld worden van buiten het plaatselijk bestuur.

 

2) Ondergewest : het bestuur van het ondergewest wordt gevormd door de drie effektieve en de drie plaatsvervangende afgevaardigden, die aangeduid werden door de plaatselijke afdelingen. Voor half februari wordt het nieuwe bestuur samengesteld door de voorzitter van het ondergewest, met op de uitnodiging de vermelding dat neiuwe bestuursverkiezingen zullen plaats hebben. Tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe bestuur moeten, per afzonderlijke stembeurt verkozen, zoals dat in de plaatselijke afdelingen is gebeurd:

de voorzitter van het ondergewest;

de twee ondervoorzitters;

de 3 effektieve en de 3 plaatsvervangende afgevaardigden voor het gewestelijk bestuur;

de kandidaten, die zullen voorgedragen worden voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter en sekretaris van het gewest (dus drie kandidaten maximum)

Het is wel verstaan dat voorzitter, ondervoorzitters en sekretaris van het ondergewest gekozen worden onder de kandidaten, die door de gemeente zijn voorgedragen.

 

3) Gewest : het bestuur van het gewest (arrondissement) wordt gevormd door de afgevaardigden van de ondergewesten. Voor einde februari wordt het nieuw bestuur samengeroepen door de voorzitter van het gewest. Het nieuwe bestuur kiest dan, op dezelfde wijze als in het ondergewest, de voorzitter, de twee ondervoorzitters, de sekretaris-verslaggever (penningmeester), de afgevaardigden (effektieve en plaatsvervangende) voor de Provinciale Raad en de kandidaten voor voorzitter, ondervoorzitter en sekretaris van het provinciaal bestuur. Voorzitter, ondervoorzitters en sekretaris moeten gekozen worden onder de kandidaten, die door de ondergewesten werden voorgedragen.

 

4) Provincie: de Provinciale Raad wordt gevormd door de afgevaardigden van de gewesten. Voor half maart roept de provinciale voorzitter het nieuw bestuur samen op dezelfde wijze als hierboven. Het nieuwe provinciaal bestuur kiest dan uit de kandidaten, die hiervoor door de gewesten werden voorgesteld zijn voorzitter, de twee ondervoorzitters en de sekretaris-verslaggever (penningmeester). Verder ook de 3 effektieve en 3 plaatsvervangende afgevaardigden voor de Interprovinciale Raad evenals de kandidaten voor voorzitter en ondervoorzitters van de Interprovinciale Raad (twee kandidaten maximum). De sekretaris van de Provinciale Raad wordt, op voorstel van deze laatste, aangesteld door de Interprovinciale Raad.

 

5) Interprovinciale Raad: wordt gevormd uit de afgevaardigden van de provincies. Voor einde maart roept de algemene voorzitter de nieuwe I.P.R. samen ter verkiezing van de algemene voorzitter en de twee algemene ondervoorzitters. De aanstelling van de algemene sekretaris behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de I.P.R.

 

6) Dagelijks bestuur: wordt gevormd door één afgevaardigde van elke provincie. Deze dient door de Provinciale Raad aangeduid tegelijkertijd als de afgevaardigden voor de I.P.R. en dient één van hen te zijn.

 

Algemene voorschriften

1. Na elke bestuursverkiezing maakt de getrokken sekretaris de lijst op van het nieuw gekozen bestuur en stuurt die onmiddellijk door naar het sekretariaat van de hoger liggende besturen en wel op volgende wijze:

de plaatselijke afdeling zendt een lijst naar zijn ondergewest, gewest, provincie en algemeen sekretariaat

het ondergewest zendt een lijst naar zijn gewest, provincie en het algemeen sekretariaat

het gewest naar zijn provincie en het algemeen sekretariaat

de provincie naar het algemeen sekretariaat

2. De uitnodigingen tot de vergadering waarop het bestuur moet worden gekozen, moeten minstens 8 dagen voorop worden verzonden.

3. Wanneer een gemeente geen bestuur heeft gekozen of geen kandidaten heeft gesteld, kan het ondergewestelijk bestuur deze aanduiden onder de verdienstelijke leden van de betrokken gemeente.

4. Hogerliggende besturen kunnen en moeten de taak van de lagere besturen overnemen in geval deze in gebreke zouden blijven in verband met het inrichten van de bestuursverkiezingen, mits het algemeen sekretariaat hiervan, minstens 14 dagen op voorhand, een met reden omkleed bericht te zenden, met vermelding van datum, plaats en uur van de vergadering waarop de bestuursvergaderingen zullen plaats hebben.

5. De kandidaten, die worden voorgedragen tot de funktie van voorzitter en ondervoorzitter moeten effektieve bestuursleden zijn.

6. Het is toegelaten dat het bestuur van een ondergewest, gewest of provincie een bestuurslid (effektief of plaatsvervangend) uit een andere dan de eigen omschrijving voordraagt als kandidaat voor voorzitter of ondervoorzitter. Die kandidaat kan aangeduid worden bij gewone meerderheid door het bestuur dat hem voordraagt.

 

STEMRECHT EN STEMMINGEN

 

Art. 7 Alleen de effektieve leden en bestuursleden hebben stemrecht. Ereleden en adviseurs, die op de vergaderingen kunnen uitgenodigd worden, hebben alleen raadgevende stem. Steunende leden hebben eveneens geen stemrecht.

 

Art. 8 Bij de stemming beslist de meerderheid. Om geldig te kunnen stemmen, dient ten minste de helft van de leden aanwezig te zijn uitgezonderd waar het gaat om het kiezen van een plaatselijk bestuur. Is voor de stemming de helft van de bestuursleden niet aanwezig dan moet de stemming uitgesteld worden tot de volgende vergadering, waarvoor dan op de uitnodiging moet vermeld worden, dat de eerste stemming niet kon doorgaan omdat de helft der leden niet aanwezig was, maar dat de tweede stemming wel geldig kan gehouden worden, ook als de vereiste helft door de aanwezigen niet is bereikt.

 

Art. 9 De meerderheid die vereist wordt, is de volgende:

 

Art. 10 Beslissingen, die genomen worden in gewestelijke en provinciale besturen, dienen op een verslag vermeld en doorgezonden aan de hoger liggende besturen: gewest aan provincie en algemeen sekretariaat; de provincie aan het algemeen sekretariaat.

 

 Algemene voorschriften

1. De stemming is geheim. Dit geldt vooral voor de verkiezingen van de besturen en voor persoonlijke zaken. De stembriefjes moeten na notering en goedkeuring van de stemming vernietigd worden. Ingeval iemand van het nieuw of het aftredend bestuur de lijst van het nieuw gekozen bestuur weigert te ondertekenen, dan dient door de betrokken sekretaris hierover een verslag te worden bijgevoegd, met vermelding van de reden waarom geweigerd werd te ondertekenen.

2. Het aftredend bestuur blijft in funktie tot het nieuwe gekozen is.

3. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Worden ze echter niet herkozen, dan dienen zij de kontinuïteit van de leiding te verzekeren. Daarom worden ze automatisch toegevoegd aan de nieuwe effektieve bestuursleden. In die hoedanigheid nemen de plaatsvervangers aan alle vergaderingen van het bestuur deel. Zij hebben echter geen stemrecht, tenzij zij optreden als plaatsvervanger van het effektief bestuurslid, waaraan zij toegevoegd zijn.

4. Voor elk effektief bestuurslid dient de plaatsvervanger bij naam te worden aangeduid.

5. Een bestuurslid mag, in zijn hoedanigheid van voorzitter of ondervoorzitter, slechts gedurende vier jaar in eenzelfde funktie worden gekozen. Na verloop van één zittingsperiode (twee jaar) mag het terug in die funktie worden herkozen.

6. Ingeval een aftredend bestuurslid weigert in het nieuwe bestuur op te treden als plaatsvervanger, dient het afgetreden bestuur hiervoor iemand in zijn plaats aan te duiden. Dit geldt eveneens waar nog geen voltallig aftredend bestuur voorhanden is.

7. Tot de funktie van bestuurslid van ondergewest, gewest, provincie en interprovincie is ieder lid uitgesloten, dat een politiek mandaat bekleedt of zich hiervoor kandidaat stelt (gemeentebestuur uitgezonderd). Stellen deze bestuursleden zich kandidaat voor een politiek mandaat, dan nemen zij hierdoor automatisch ontslag als bestuurslid tot na de volgende verkiezingen voor provincie, kamer en senaat.

8. De provinciale sekretarissen, omdat het vaste personeelsleden kunnen worden, worden niet door de provinciale raad gekozen, maar wel op zijn voorstel door de Interprovinciale Raad benoemd. De aanstelling of vervanging van de algemene sekretaris behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Interprovinciale Raad. Dit geldt trouwens voor elke bezoldigde betrekking.

9. De benoeming van betaalde personeelsleden, die familie zijn in opgaande of neerdalende lijn van een bestuurslid van een ondergewest, gewest, provincie of interprovincie is niet toegelaten, tenzij het betrokken bestuurslid zijn ontslag geeft als bestuurslid. Eveneens kan niemand die verwant is in opgaande of neerdalende lijn met een bezoldigd personeelslid in de pas vermelde besturen worden gekozen. Deze voorschriften gelden ook voor alle nevenorganisaties van het A.B.S.

10. Bij wegvallen van een bestuurslid tijdens zijn mandaat, voorziet het bestuur, waarvan hij deel uitmaakt, in zijn vervanging.

11. Een bestuurslid dat driemaal achtereenvolgend zonder geldige reden of verontschuldiging de bestuursvergadering niet heeft bijgewoond, dient als ontslaggevend beschouwd te worden. De voorzitter dient het betrokken lid schriftelijk te verwittigen als het zo ver komt. Bovendien zorgt hij ervoor dat dergelijk geval wordt meegedeeld aan het lagerstaand bestuur, waarvan de afwezige deel uit maakt, opdat dit in de vervanging van het ontslagnemend lid zou kunnen voorzien.

 

LID- EN STEUNGELDEN

 

Art. 11 Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door de I.P.R. vastgesteld, ten minste twee maanden voor het einde van het lopend jaar. Tevens wordt het minimumbedrag van het steungeld bepaald.

 

ADMINISTRATIEF BEHEER

 

Art. 12 Dit wordt opgedragen aan de algemene sekretaris. Ten laatste voor einde maart (bij voorkeur op de eerste vergadering van de nieuwe I.P.R.) draagt hij een verslag voor over het afgelopen boekjaar. Dit verslag dient eerst door een daartoe aangestelde toezichtsraad te worden nagezien. Tevens zal de algemene sekretaris, in afspraak met het dagelijks bestuur, een ontwerp van begroting opmaken voor het komend jaar en dit ter goedkeuring aan de I.P.R. voorleggen.

 

Art. 13 De algemene sekretaris heeft het recht en tevens de plicht het werk van de bezoldigde personeelsleden, hetzij op eigen initiatief, hetzij in opdracht van de I.P.R. of het dagelijks bestuur, na te gaan en hierover, zo hem dat gevraagd wordt, verslag uit te brengen voor de I.P.R.

 

RAAD VAN TOEZICHT

 

Art. 14 De I.P.R. benoemt in zijn schoot of desgewenst daar buiten een toezichtsraad, die als opdracht heeft het administratief beheer te kontroleren. Deze raad heeft de bevoegdheid de algemene sekretaris om de voorlegging van de boekhouding te verzoeken. Na kontrole geeft de toezichtsraad hierover verslag aan de I.P.R. De toezichtsraad zal bestaan uit ten minste drie leden.

 

HET DAGELIJKS BESTUUR

 

Art. 15 Heeft als taak de lopende en dringende zaken af te handelen. Tevens stelt het de dagorde op voor de vergaderingen van de I.P.R., zo nodig in afspraak met de algemene sekretaris. Bij de eerstvolgende vergadering van de I.P.R. geeft de algemene sekretaris een verslag over de eventuele beslissingen of initiatieven, die door het dagelijks bestuur tijdens de voorafgaande periode werden genomen.

 

PERIODICITEIT VAN DE VERGADERINGEN

 

Art. 16 De I.P.R. vergadert minstens om de twee maanden. De provinciale raden minstens om de drie, evenals de gewestelijke besturen. De respektievelijke voorzitters zijn hiervoor verantwoordelijk.

 

PUBLIKATIES EN UITGAVEN

 

Art. 17 Publikaties, uitgaande van andere besturen dan de I.P.R. dienen eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Hetzelfde betreft uitgaven, die door de centrale kas moeten betaald worden.

 

 

Bijlage 7: STATUUT VAN DE ALGEMENE VOORZITTER

 

Goedgekeurd tijdens vergadering I.P.R. 8/8/68.

 

  1. De algemene voorzitter wordt verkozen door de stemgerechtigde leden van de I.P.R.

 

  1. De nationale voorzitter moet effektief lid zijn van het A.B.S. en minstens een bestuursfunktie vervullen op provinciaal vlak. Hij moet op moreel gebied van onberispelijk gedrag zijn. Tevens gaat hij de formele verbintenis aan zich te onthouden van alle funkties die niet stroken met de geest en de bedoeling van de beginselsverklaring en de statuten van het A.B.S., alsook van verantwoordelijke bestuursfunkties in een partij-politieke of parapolitieke (*) organisatie.

 

  1. Minstens om de twee maanden is de nationale voorzitter verplicht de vijf provinciale voorzitters of hun vertegenwoordiger in een vergadering samen te roepen. Op aanvraag van twee provinciale voorzitters heeft de nationale voorzitter eveneens de verplichting de provinciale voorzitters samen te roepen. Bij ontstentenis van de algemene voorzitter dient de oudste van de provinciale voorzitters dezelfde bijeenkomst te regelen. Ten einde een verslag te kunnen opmaken van de besprekingen en voorstelllen, woont de algemene sekretaris deze vergaderingen bij, tenzij de nationale voorzitter in overleg met de provinciale voorzitters er anders over beslist.

 

  1. De nationale voorzitter heeft stemrecht. Na tweemaal staking van de stemmen is zijn stem doorslaggevend.

 

  1. De onkosten, gemaakt door de nationale voorzitter die het gevolg zijn van zijn werk als voorzitter, worden vergoed.

 

  1. De nationale voorzitter zit de vergaderingen van de I.P.R. voor. Hij stelt, in overleg met de algemene sekretaris, de dagorde op, ondertekent en verzendt de uitnodigingen voor de I.P.R. Hij moet de punten, die worden voorgesteld door de leden van de I.P.R. of die worden voorgebracht door de provinciale voorzitters, in opdracht van het provinciaal bestuur, op de dagorde van de eerstvolgende vergadering plaatsen.

 

  1. De nationale voorzitter, samen met het dagelijks bestuur, beslist over alle geschillen in verband met het personeel, dit met 2/3 der aanwezige stemgerechtigden.

 

  1. De nationale voorzitter zetelt ambtshalve in alle lichamen, opgericht in de schoot van het A.B.S.

 

  1. Indien materieel mogelijk is de nationale voorzitter verplicht voor officiële vertegenwoordiging van het A.B.S. het advies van het dagelijks bestuur te vragen en nadien hiervan schriftelijk verslag uit te brengen.

 

(*) = De inhoud van dit begrip wordt omschreven in het verslag van I.P.R. van 8/8/1968.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

[819] Fotocopie van document uit CBA Aanvullingen 49A.

[820] Fotocopie van document uit archief van Albert Persoon.

[821] Fotocopie van document uit archief van Albert Persoon.

[822] Fotocopie van twee documenten uit CBA Aanvullingen 49A.

[823] Tabel opgemaakt op basis van: De Boer, (jaargang 1957). Documentatiemappen 61 en 1585. DEWEERDT, Inventaris van betogingen. DEWEERDT, Inventaris van betogingen. SMITS, Inventaris van betogingen, 3 en 19.

[824] Tabel opgemaakt op basis van: CBA Aanvullingen 49A. HERMAN, “Le malaise agricole en Belgique”, nr. 166, 5. Landbouwleven (juni-december 1962). SMITS, Inventaris van betogingen, 23-28.

[825] Tabel opgemaakt met behulp van: CBA 6.3.2.2.2, CBA 6.3.3.1.8, CBA 6.3.3.3, CBA 22.2.3 en CBA Aanvullingen 49A. SMITS, Inventaris van betogingen, 23-28.

[826] Tabel opgemaakt op basis van: Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001. CBA Aanvullingen 49A. Landbouwleven (juni-december 1962). SMITS, Inventaris van betogingen, 23-28.

[827] Tabel opgemaakt op basis van: SMITS, Inventaris van betogingen. De Boer (jaargangen 1967-1969). De Drietand (jaargangen 1963-1969). Landbouwleven (jaargangen 1963-1969). Verslagen opzieners in CBA Aanvullingen 49A.

[828] DE CAUWER, De akties en de politieke betekenis van het BF, 37-56. Documentatiemap 62. De Boer (jaargang 1965). De Drietand (jaargang 1964 en 1967).