Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos? (Mark Beumer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord en dankbetuiging

 

In dit voorwoord wil ik graag de mensen bedanken die de afgelopen vier jaar een belangrijke rol gespeeld hebben bij de vorming van mij als docent Geschiedenis en Staatsinrichting. In de afgelopen vier jaar hebben vele verschillende specialisten hun kennis aan mij geopenbaard, opdat ik daar mijn voordeel mee kon doen.

 

De eerste twee personen die ik wens te noemen zijn mijn ouders. In al die jaren dat ik studeer, heb ik altijd hun onvoorwaardelijke steun gehad. Zij hebben mij altijd vrijgelaten in mijn studiekeuze met als voorwaarde dat ik het af zou maken. Deze stimulans van mentaliteit heeft er voor een zeer groot deel aan bijgedragen dat ik mijn studie tot docent Geschiedenis en Staatsinrichting volbracht heb. Pa en ma, heel erg bedankt voor alles!!!

 

De derde persoon die ik wil noemen is mevrouw drs. Corien Vuurman. Zij is vier jaar lang mijn mentrix geweest; een vrouw uit duizenden. Zij heeft mij altijd de gelegenheid geboden om bepaalde zaken te bespreken, of gewoon samen gezellig praten over verschillende zaken zoals de opleiding, maar ook persoonlijke zaken. Ik heb haar leren kennen als een zeer vriendelijke dame par exellence die haar vak verstaat.

 

De vierde persoon en zeker niet minder belangrijk is de heer drs. Louis Nolet. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen om mijn scriptiebegeleider te zijn. Twee jaar geleden klopte ik al aan om het onderwerp voor mijn scriptie te bepalen. In hem heb ik een zeer correcte, precieze begeleider gevonden, die mij inzichten heeft verschaft, waar ik zelf anders niet zou zijn opgekomen. Hij heeft mijn werk grondig bestudeerd en daar waar nodig was, aanwijzingen ter verbetering gegeven. Ik vond de één-op-één-gesprekken erg fijn en altijd zeer verhelderend. Heel erg bedankt voor de begeleiding!

                                                          

Dan wil ik graag de vrouw noemen die het meest verantwoordelijk is voor mijn onderwijskundige vorming. Dit is Aike Ottenheim. Door haar grote ervaring was zij voor mij een grote inspiratiebron op het gebied van onderwijs. Zij heeft met ons vele zaken besproken die spelen in het onderwijs. Deze kennis heb ik op een goede wijze kunnen toepassen in mijn stages.

 

Tenslotte wil ik alle docenten bedanken die op enige wijze mede bijgedragen hebben aan mijn vorming tot historisch docent. Moge al deze vakmensen nog heel lang toekomstige studenten Geschiedenis en Staatsinrichting ondersteunen in hun toekomstige rol als docent.

 

Mark Beumer

Kekerdom, 2006.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende