Cultuur en politiek in een moeilijke tijd. Het republikeinse feest te Antwerpen. (Anke Janssens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Bladerend in het boekje met onderwerpen voor de eindverhandeling, stootte ik twee jaar geleden op het onderwerp 'Jaarcyclus van openbare feesten in een bepaalde stad of gemeente'. Na lang zoeken in verschillende bibliotheken en archieven, besloot ik me, in samenspraak met mijn promotor, op het republikeinse feest in Antwerpen te richten. Over dit onderwerp was namelijk erg interessant bronnenmateriaal voorhanden, en het was nagenoeg nog onbestudeerd. De keuze voor de stad Antwerpen was ook niet zomaar toevallig : door mijn kandidaatsopleiding aan UFSIA heb ik van nabij kunnen kennismaken met het Stadsarchief en de Stadsbibliotheek van Antwerpen.

Vele mensen hebben bijgedragen tot deze verhandeling. In de eerste plaats zou ik mijn promotor Prof. Dr. J. Verberckmoes willen bedanken daar hij mij steeds met raad en daad heeft bijgestaan. Zijn eruditie en geduld waren onontbeerlijk voor het tot stand komen van deze verhandeling. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. Dr. J. Roegiers, die vele nuttige tips gaf tijdens de seminarieoefeningen. Tenslotte wil ik ook nog mijn vriend Gerrit Verhoeven en mijn ouders bedanken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende