De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Susan Smit)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Literatuurlijst.

 

 

Sportperiodieken en jubileumboeken.

 

 

Bronnenopgave.

 

Archieven:

 

Archief AFC Ajax,

Jaarverslagen seizoenen '40 tot en met '46.

Clubblad: Ajax-Nieuws. Clubblad van de Amsterdamsche footballclub Ajax.

 

Gemeentearchief Amsterdam.

Gemeenteblad Amsterdam

Onderwerpencatalogus/Amsterdamse bibliotheek

Persdocumentatie

Personalia

Tijdsgeschriften

 

Archief KNVB,

*District West II, afdeling Amsterdam:

Gedenkboeken Amsterdamse voetbalverenigingen

Jaarboeken KNVB

De Sportweek, het algemene sportblad

 

*District West I, afdeling Alkmaar:

Het Groentje, sportblad voor Noord-Holland,

Doos C, 'Geschiedenis KNVB', 1966

 

Nationale Sportbibliotheek, Den Haag.

Clubblad: VVA, 1901-1951 Jubileumnummer (Amsterdam 1951).

Diverse sportliteratuur

 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riod) Amsterdam

Archief Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK)

Archief Lichamelijke Opvoeding en Sport (LenS)

Archief Perszuivering

Archief Reichskommisaris Stab (RkStab)

Collectie Nederlandse Overheidsinstellingen (CNO)

Documentatie I (personen)

Knipselarchief

 

*Periodieken:

 

De Alkmaarsche Courant

Deutsche Zeitung in der Niederlanden

Friesch Dagblad

Het Handelsblad

Nationaal Dagblad

Het Parool

De Telegraaf

Het Volk

 

*Gesprekken:

 

De heren

R. Been (Ajax)

G. van Dijk "

W. Schoevaart "

E. Vermeer "

P. Walraven (gemeente Amsterdam)

G. Zondergeld (Vrije Universiteit Amsterdam)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende