Inventaris van het archief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Lokeren (1808 – 1983). De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: asile pour jeunes filles aliénées en het medisch-pedagogisch instituut Sint-Benedictus. (Maarten Savels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

            Deze inventaris is tot stand gekomen als eindverhandeling in de opleiding archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het is dan ook logisch om in de eerste plaats mijn promotor, Gustaaf Janssens, te bedanken voor zijn raadgeving en zijn kritische opmerkingen zonder dewelke deze inventaris nooit zijn eindstadium zou hebben bereikt. Het was een hele eer om een man met dergelijke reputatie in het archivistisch milieu als promotor te hebben.

            Verder wens ik ook het personeel van het archief en museum van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te bedanken, waar ik mijn stage heb volbracht. In de eerste plaats natuurlijk Kaat Leeman. Als een rasechte moeder-overste controleerde zij of ik de regels van de archivistiek niet overtrad en hielp ze mij met haar raad en ervaring. Verder zou ik ook de andere medewerkers van het archief willen bedanken, met name: Inge, Cynthia, zr. Ghislaine, zr. Ria en zr. Martine.

            Daarnaast moet ik ook mijn collega’s en klasgenoten van de archivistiek bedanken voor het fijne jaar dat we samen hebben doorgebracht. Ik hoop dat we later als archivarissen ook zo goed kunnen overeenkomen.

            And last but not least wil ik ook een woord van dank richten tot mijn kotgenoten die mij ook nu weer hebben geholpen op elke mogelijke manier - onder andere door het voorzien van gezelschap, sport en bier - wanneer de stress weer even te hoog opliep en alle hoop vervlogen leek,

 

Aan allen: Dank U!

 

Maarten Savels,

Gent, 28 juli 2004

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende