De Mallapurāna
of
‘Pur
āna van de worstelaars’

een selectie met een zoektocht naar
de Indische invloed op de Aziatische martiale traditie

 

pdf-version

Sarah Van Liefferinge

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. F. Van Den Bossche

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,2 mb)