Nederlands Elmina: een socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compagnie in West-Afrika in 1715. (Yves Delepeleire)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD:

 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotor, Dr. Jan Parmentier, die mij niet alleen wegwijs heeft gemaakt in de thematiek van mijn historisch onderzoek, maar ook heeft gewezen op de mogelijkheden van een studie over de Nederlandse Westindische Compagnie in Afrika op basis van bewaarde dagjournaals en mij steeds met goede raad heeft bijgestaan. Niet in het minst wil ik ook de Vakgroep Nieuwe Geschiedenis bedanken en in het bijzonder vakgroepvoorzitster Hildegarde Symoens, die het mij mogelijk heeft gemaakt om een groot deel van mijn archiefmateriaal uit Den Haag op microfilm te laten overzetten en in Gent te raadplegen. Dit heeft mijn werk ten stelligste vergemakkelijkt.

In het bijzonder wil ik mijn dank betuigen aan Dhr. Henk den Heijer, doctor aan de Universiteit van Leiden en auteur van de gerenommeerde werken De geschiedenis van de WIC (1994) en Goud, ivoor en slaven: Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 (1997). Hij was bereid mij informatie te verstrekken uit zijn persoonlijke databank en maakte het mij ook mogelijk om de niet-uitgegeven doctoraalscriptie van Kors (Universiteit Leiden, 1987) te raadplegen. De persoonlijke ontmoeting en vele telefonische contacten die ik met hem had, zijn ook zeer vruchtbaar geweest, omdat hij mij als geen ander inzicht kon verschaffen in het gehanteerde bronnenmateriaal.

Tot slot wil ik ook mijn ouders bedanken, die mij hebben gemotiveerd en een deel van de tekst kritisch hebben doorgenomen. Zonder hun morele en financiŽle steun en de vele schouderklopjes was deze scriptie zeker nooit tot stand gekomen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende