Nederlands Elmina: een socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compagnie in West-Afrika in 1715. (Yves Delepeleire)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

Bijlage 2: Plattegrond van het hoofdplein van Elmina (ARA, VEL 779a).

 

 

Het plan kent een ‘schala van 6 Rheinse roeden’.

Van de Platte grond des plains en binnen gebouwen van St. Ed(ele) Comp. Hooft Casteel St. George d’Elmina uyt ordre van de Wel Edele Gestrenge Heer, de Heer W. Ch. van Leesdaal, Raed & Vescaal etc. etc.

opgedraagen van deselfs

St. George d’Elmina den 24 July 1774                       

[ondertekend:] onderdaanigsten dienaar, J.F. Trenks, bombardier.

 

A. Verklaaring der Getaalen

1.

trapje van der generaels batt(erij) naar binnen het gouvernement.

2.

overdekten balcon.

3.

ingang tot het gouvernement.

4.

nagthuysje.

5.

vierhoekkigte toorn, woorin over de holle gang de slaapkaamer van de gouverneur en over deckte de Raadskamer legt.

6.

de binnen poorten en hooft wagt daardoor men binnen het casteel komt woorover de cagie van de sergeanten legt, daartoe de deur bij a gaat, over deezer legt de wooning van de opper-secretarius, daartoe een ingang over den trap a bij b en een ingang in de holle gang bij c, en verders zijn daarover nog twee etagies van wooningen des gouverneurs.

7-8.

twee adsistenten gatte beneeden neeve de wagt.

9-10.

trap en ingang naar de wooningen des boeters met nog een ingang d van den courtijne, en legt daaronder een pakhuys met deselfs stock onder de trap.

11-13.

trap, deur en voorhuysje van der kleenen soldaten cagie.

14.

kleene soldaten cagie, met nog een ingang e van der courtijne en legt daaronder een pakhuys met de poort onder der trap.

15.

trap van het plain naar boven der courtijne, etc.

16.

een cagie met de deur f van der courtijne, daarbij een kaamertje over der trap is, en legt onder deezen cagie een pakhuys, daartoe de poort op het plain bij f gaat.

17-18.

cagie en kaamer voor de boeckhouder der soldij, daartoe de ingang k van der batt(erij) gaat, verders legt over deeze cagie nog een cagie welke tezamen een vierhoekkigte toorn formeeren.

19.

cagie van de zieken wagter.

20.

cagie voor de zieken, met de ingang i en k van de courtijne en is onder No. 18, 19 & 20 een pakhuys met de poorten l en m.

21.

een vierhoete toorn, woorin bij nagttijt het wagtevolck is, daartoe de deur van der batt(erij) bij n gaat, en legt over deezer wagt een comtoir.

22.

het huys van negotie.

23.

trap naar booven op een cagie.

24.

put van de waaterbak.

25.

combuys voor het gemeen.

26-27.

trap en doorgang naar booven tot de batt(erij) etc., en legt onder den trap en put o van den waaterbak.

28.

bombardier cagie en leggen daaronder twee pakhuysjes, daartoe de eene port onder der trap bij p en de andere voor de trap bij q gaat.

29.

corporael en canonier cagie.

30-31.

trap en groote soldaten cagie met nog een ingang r van de courtijne.

32-33.

trap en cagie voor de generaal-boekhouder met nog een deur s van de courtijne, en legt onder No. 31 & 33 het slavengat, daartoe de porten onder de trappen No. 30 & 32 gaan.

34-36.

drie deuren tot drie verscheide cagien, daaronder een pakhuys met de ingang bij t legt.

37.

een cagie met ingang van der kerken batt(erij), daaronder een pakhuys met de ingang u legt, en daarover een comtoir welke tezaamen een vierkante toorn formeeren.

38-40.

trapjes en opgang naar den kerken batt(erij), woorover een podentje v gebouwt, zoo van de groote zaal naar de plattings gaat.

41.

trap naar booven de opgang cagies etc.

42.

is eene verhooging van

43-44.

trappen van het plain naar de verhoging.

45.

trap naar boven ter cagies.

46-48.

trap naar booven op de vloer, daaronder een gelegt. Ook staan op de trap 2 geele en 2 halve pijlaaren, worop een overdekten balcon is, zoo van de groote zaal uyt gaat.

49-50.

vloer en trap naar booven op de zaal.

51-52.

twee cagies daaroover de groote zaal is en daaronder een pakhuys met deselfs ingang w legt. Ook gaat in deezen pakhuys de deur x in het polvergat welks neever de vierhoekkigte toorn en hoofdwegt onder het gouvernement genoteert x legt.

53.

vrouwen slavengat.

54.

een cagie met de deur y, daaronder een pakhuys met de ingang z in de holle gang legt, en daarover de kaamer der Secretarij met de deuren a1 en b1 op de groote zaal.

A & B is de in en uytgang door een overwelvte gang naar het kleine plain.

55.

het kleine plain.

56.

put van de waaterbak.

57.

vier pijlaaren woorover een galderij loopt om uyt het … door de deuren c1 en d1 naar binnen de hoek te komen.

58-60.

drie poorten tot drie verscheide pakhuysen.

61.

de kerk wooronder drie cagies leggen, daartoe tot twee de ingang bij e1 en tot der derden onder der trap b1 gaat en legt onder deeze cagies het pakhuys 60, met een stuk van de gewelfte gang B.

62.

trap van der kerken batt(erij) naar booven ter kerk.

63.

een ronde toorn, daarin een cagie met de vloer 61 tegelijk is, en daarover een kaamer tot der wooning van de Heer Vescaal legt, en over deezen de glokken. Ook staat op deeze toorn den stok voor de vlag.

64.

deur en trap van der courtijne naer de vloer 63.

65.

een lange vloer.

66.

deur van deeze vloer naar binnen ter kerk.

67.

poort van den gener(aa)l batt(erij) op de vloer 65, en legt over deezen vloer de wooning van de Heere Vescaal.

68.

keuken en kaamern tot het gouvernement, en daarover den gelijken van de Heere Vescaal.

69.

voorhal van het gouvernement, ene kaamer uyt deeze zaal naar de groote zaal door de deur f1 gaan.

 

 

Bijlage 3: Plattegrond van de kattenplaats van Elmina (ARA, VEL 779c).

 

Het plan kent een ‘schala van 6 Rhijnlandse roeden’.

Van de Platte Grond het kattenplaatses en daartoe gehoorigen gebouwen, wie ook der daabij geleegenen batterije & walles in St. Edele Comp. Hooft Casteel St. George d’Elmina. Door ordre van St. Edele Gestrenge de Heere, Heere Viscaal & Raed etc. etc., opgedraagen van deszelfs

d’Elmina den 10 February 1774                                 

[ondertekend:] onderdaanigsten dienaar, J.F. Trenks, bombardier.

A. Verklaaring der Getaalen

1.

trap naar de wooning van de Heere Viscaal etc.

2.

trap naar booven op de muur.

3.

schilderhuysgen op den generael batterije.

4.

poort en trap uyt de buyten wal & casteel naar beneeden op de kattenplaats.

5.

trap naar booven op de zaal van de Heere Equipagie meester.

6.

spintge.

7.

polvergat.

8.

gat om het waater door te gieten.

9-10.

schoorsteen voor het smeede vuur.

11.

trap van de batterije naar booven op de platting.

12-13.

banquette.

14.

het geregt.

15.

trap op de wal.

16.

bakkersoven.

17.

stoermpoort, zoo onder de wal door gaat.

18.

schilderhuysgen op de kerken batterij.

19.

trap, zoo naar booven oover de winkel gaat.

B. Verklaaring der Letteren

a-b

ambrasurgate met twee metaalene 12  lb. stuk.

c

ambrasurgat ohne stuk.

d-l

ambrasurgate, booven op de platting, met 8 eyzeren 2 lb. stuk.

m

ambrasurgat met een eyzeren 6 lb. stuk.

n

dito, dito, 8 lb. stuk.

o-cc

ambrasurgate met 16 eyzeren 6 lb. stuk.

 

 

Bijlage 4: Plattegrond van Koenraadsburg op St. Jago (ARA, VEL 780).

Het plan kent een ‘schala van 7 Rhijnlandse roeden’.

Van de Platte gronde van St. Edele Comp. fortress Coenraadsboerg op de berg St. Jago door ordre van de Wel Edele Gestrenge de Heere, Heere Willem van Leefdahl, Raed & Viscaal etc. etc.

opgedraagen van deszelfs

St. George d’Elmina den 27 February 1774                           

[ondertekend:] onderdaanigsten dienaar, J.F. Trenks, bombardier.

A. Verklaaring der Getaalen

In de buyten wal:

1.

trap naar booven op het ravelijn.

2.

ravelijn.

3.

valbrug.

4.

gemetselten traagpijlaar.

5.

brug.

6.

port naar binnen in de buyten wal.

7.

ambrasurgat met een eyzeren 4 lb. stuk.

8-10.

ambrasurgate met drie metaalene 2 lb. stuk.

11-20.

ambrasurgate ohne stuk.

21-22.

ambrasurgate met twee metaalene 2 lb. stuk.

23.

ambrasurgat met een eyzeren 4 lb. stuk.

24.

poort naar binnen het fort, zoo onder de wal doorgaat en gewelvt is.

25-26.

het fondament van de vierkante toorn, desgen hoogte 45 Rh(ijnlandse) voet is & daarop de vlaggestok staat.

27.

stormgat, zoo van booven naar beneden door de wal doorgaats.

Van binnen:

28.

de wagt.

29.

cagie voor de sergeant.

30.

reegenbak.

31-32.

trappen naar booven op de wal.

33-34.

kaamer en zaal voor de com(m)endant, daaronder de soldaten cagie legt en overwelvt is.

35.

deur en trap uyt de zaal naar de wal.

36.

cagie voor de com(m)endant, daaronder een pakhuys legt zoo ooverwelvt is & word tot polver gebruykt.

37.

trap naar booven op de zaal, daaronder een gat worin gefangene opgeslooten werden.

38.

voorhuysje voor de deur van het pakhuys.

39.

trap naar booven op de wal.

40.

combuys met bakooven, zoo in de wal legt.

41.

trap naar booven op de wal.

42.

konstapel & corporael cagie.

43.

ingang uyt de konstapel cagie in het polver magazijn, zoo onder bast(ion) Nro. 1 legt & ooverwelvt is.

B. Verklaaring der Getaalen op de 4 bastions

Bastion Nr. 1:

44.

ambrasurgat met een eyzeren 3 lb. stuk.

45.

dito dito 12 lb. stuk.

46.

schilderhuysje.

47.

ambrasurgat met een eyzeren 6 lb. stuk.

48.

do. do. 3 lb. do.

Bastion Nr. 2:

49-50.

ambrasurgat met twee eyzeren 6 lb. stuk.

51.

dito dito 8 lb. stuk.

52.

trap naar booven op de borstwering.

53.

schilderhuysje.

54-55.

ambrasurgate met twee eyzeren 4 lb. stuk.

56.

dito met een eyzeren 3 lb. stuk.

57.

toorntge zoo op den muur staat, met een glok darin.

Bastion Nr. 3:

58.

trap naar booven op de borstwering.

59.

ambrasurgat met een eyzeren 3 lb. stuk.

60.

dito dito 6 lb. stuk.

61.

do. do. 8 lb. dito.

62.

schilderhuysje.

63.

nagthuysje.

64-66.

ambrasurgate met 3 eyzere 6 lb. stuk.

Bastion Nr. 4:

67-68.

ambrasurgate met twee eyzere 8 lb. stuk.

69.

schilderhuysje.

70.

ambrasurgat met een eyzern 12 lb. stuk.

71.

ambrasurgat dito 3 lb. stuk.


 

 

Bijlage 5: Het WIC-personeel op de factorijen (12 april 1715).

Naam

Functie

Herkomst

Nat.

Elmina, St. George (78)

 

 

 

Aan Elmina:

 

 

 

Hieronimus Haring

Directeur-generaal

Haarlem

R

Ludovicinus Adama

Predikant

Vlieland

R

Abraham van de Poele

Fiscaal

Middelburg

R

Abraham E. Robbertsz.

Opperkoopman

Amsterdam

R

Revixit van Naarsen

Commies

’s-Gravenhage

R

Bruno Lieftink

Auditeur

Delft

R

Paulus Koot

Voorlezer

Amsterdam

R

Jan van de Poele

Klerk van de fiscaal

Middelburg

R

Op ’t comptoir-generaal:

 

 

 

Aris Snoek

Generale boekhouder

Muiden

R

Joan Philip Eytzen

Onderboekhouder

Groningen

R

Ambrosius Prouwels

Assistent

Amsterdam

R

Op de secretarie:

 

 

 

Johannes van Alzem

Commies

Amsterdam

R

Anthony Debie

Ondercommies

Leiden

R

Jacobus van Gog

Assistent

‘s-Gravenhage

R

Op ’t comptoir der soldij:

 

 

 

Gysbert Jan Matham

Commies

Amsterdam

R

Hendrik van Staveren

Assistent

Amsterdam

R

In ’t huis van negotie:

 

 

 

Aarent van Ybergen

Ondercommies

Amsterdam

R

Christiaen Nentweg

Assistent

Amsterdam

R

Frederik Legrand

Assistent

Amsterdam

R

Gerrit Ockers

Assistent

Amsterdam

R

In ’t magasijn:

 

 

 

Jan Amsterdam

magazijnmeester

Delft

R

In de chirurgijnwinkel:

 

 

 

Zacharias Aleescher

Chirurgijn

Holbeck

D

Hendrik Vroon

Onderchirurgijn

Groningen

R

Dingman Bastiaens v. Hasselt

Onderchirurgijn

Brouwershaven

R

Trainpersonen:

 

 

 

Hendrik de Haan

Equipagemeester

Nijmegen

R

Jan Vylinga

Onderbaas

Leeuwarden

R

Jonas Suurlinge

Timmerman

Stockholm

Z

Jan Hendrickx

Timmerman

Amsterdam

R

Willem Gerritsz.

Timmerman

Amsterdam

R

Hans Jurgen Meyer

Smid

Magdeburg

D

Christiaen Jansen

Smid

Hoesem

R

Jurriaen Harmense

Smid

Groningen

R

Magnus Hansen

Smid

Holstein

D

Hans Hendrik Hunnevelt

Kuiper

Keulen

D

Albert Overveen

Kuiper

Lemwig

De

Baarent Popping

Kuiper

Nieuwenhuis

R

Jan Gerritsz.

Metselaar

Amsterdam

R

Jan Janse Backer

Metselaar

Monnikendam

R

Christiaen Hovenaar

Metselaar

Keulen

D

Frans Mantel

Metselaar

Franiker

R

Jochem Jochemse

Metselaar

Amsterdam

R

Jacob Franse

Metselaar

Franiker

R

Willem de Haas

Molenaar

Haarlem

R

Marinus Pietersz.

Bottelier

Middelburg

R

Militaire personen:

 

 

 

Sebastiaen Schreuder

Sergeant

Stukhuizen

D

Jurgen Ernsthamer

Korporaal

Oberwezel

D

Jan Versyn

Korporaal

Amsterdam

R

Cornelis van de Poele

Soldaat

Middelburg

R

Frederik Render

Adelborst

Wursten

D

Godfried Perkel

Adelborst

Leipzig

D

Hendrik Croes

Adelborst

Arnhem

R

David Jansen

Soldaat

Axim

G

Harmanus Oostertuyn

Soldaat

Hannover

D

Jan Janse

Soldaat

Utrecht

R

Pieter van der Spar

Soldaat

Leiden

R

Jan Gerritsz.

Soldaat

Deventer

R

Jan Pietersz.

Soldaat

Gdansk

P

Christoffel Wieth

Soldaat

Lüneburg

D

Alexander Swaen

Soldaat

Gdansk

P

Johannes Verhaagen

Soldaat

-

Sri

Barent Janse

Soldaat

Amsterdam

R

Jacob Harmanus

Soldaat

Elmina

G

Op de berg St. Jago:

 

 

 

Jurgen Barends

Sergeant

Bern

Zw

Jan Bredarius

Korporaal

Saksen

D

Anne Eelkens

Konstabel

Franiker

R

Frans Boon

Adelborst

Dordrecht

R

Maarten van der Linden

Adelborst

Oegstgeest

R

Joseph Broen

Soldaat

Innsbruck

O

Jacobus Engevelt

Soldaat

Arnhem

R

Anthony Scheeper

Soldaat

Amsterdam

R

Jurriaen Hansen

Soldaat

Hamburg

D

Jan Diedebert

Soldaat

Rouen

F

Jan Baptist

Soldaat

Genua

I

Op ’t gasthuis:

 

 

 

Gerrit van Steenbergen

Gasthuisbewaarder

Deventer

R

Frederik Stols

Soldaat

’s-Gravenhage

R

Paulus Muller

Soldaat

Düsseldorf

D

Jan Jansen

Matroos/Soldaat

Utrecht

R

Claus Pieterse

Matroos/Soldaat

Holstein

D

Mouree, Nassau (10)

 

 

 

Adriaen Barm

Commies

Amsterdam

R

Renicus Raarda

Ondercommies

Enkhuizen

R

Hiobius van der Vorm

Assistent

Hoorn

R

Frederik Apkens

Korporaal

Groningen

R

Jurriaen Paul

Adelborst

Kaliningrad

Pr

Pieter Borman

Soldaat

Hannover

D

Albert Boelens

Soldaat

Groningen

R

Hendrik Kaags

Soldaat

Groningen

R

Martinus Nox

Soldaat

Aken

D

Nobertus Berrey

Soldaat

Gistel

O.Nl

Cormantin, Amsterdam (25)

 

 

 

Jacobus Risbeek

Commies

Amsterdam

R

Pieter Leezer

Ondercommies

Amsterdam

R

Jasper Perduyn

Ondercommies

Vlissingen

R

Jacobus Mousenet

Chirurgijn

Vlissingen

R

David Bernard

Korporaal

Rijsel

F

Mourits Bicher

Adelborst

Graafschap Lip

D

Albert Barent Joost

Adelborst

Hamburg

D

Coenraad Matthys

Konstabel

Altena

R

Jean François

Soldaat

Menen

O.Nl

Jan Jansen

Soldaat

Leiden

R

Carel Hendrik Frits

Soldaat

Padel

D

Jan Hendrik Pyltak

Soldaat

Leipzig

D

Reynhoud Klyn

Soldaat

Kaliningrad

Pr

Jan van Ogterit

Soldaat

Amsterdam

R

Willem Jansse

Soldaat

Haarlem

R

Theunis Hendrik Schouten

Soldaat

Amsterdam

R

Gerrit Gerritsz.

Soldaat

Amsterdam

R

Laurens Poort

Soldaat

Amsterdam

R

Pieter Boelens

Soldaat

Gent

O.Nl

Benjamin Rouwe

Soldaat

Gdansk

P

Claude de la Bours

Soldaat

Rotterdam

R

Jacobus Mazon

Soldaat

Alkmaar

R

Theunis Jansen

Soldaat

Amsterdam

R

Jean Geacquillolle

Soldaat

Brest

F

Christoffe Span

Soldaat

Braunschweig

D

Apam, Leydsaemheyd (9)

 

 

 

Geleyn Hendrickx

Commies

Vlissingen

R

Willem Leytzen

Assistent

Middelburg

R

Claas Habben

Korporaal

Hoesem

R

Hendrik Jacobs

Soldaat

Kollum

R

Huybert van Tongeren

Soldaat

Breda

R

C. Nicolas Doornbosch

Soldaat

Berlijn

D

Jurriaen Caal

Soldaat

Groessen

R

Pieter Foenier

Soldaat

Brugge

O.Nl

Jan Jerduyn

Soldaat

Cork

Ier

Bercoe, Goede Hoop (14)

 

 

 

Josua Boerhaven

Commies

Leiden

R

Bartholt Ockers

Ondercommies

Amsterdam

R

Willem Vonk

Korporaal

Leiden

R

Jan van Daalen

Soldaat

Elmina

G

Huybert Cornelisse

Soldaat

Amstelveen

R

Jochem Boom

Soldaat

Gustra

R

Marten Smith

Soldaat

Thorn

R

Barent Groen

Soldaat

Amsterdam

R

Cornelis de Kock

Soldaat

Middelburg

R

Abraham de Braa

Soldaat

Amsterdam

R

Jan de Haas

Soldaat

Amsterdam

R

Adam Jacobse

Soldaat

Nijmegen

R

Jan Buscamp

Soldaat

Bielefeld

D

Willem Gravermans

Soldaat

Vlissingen

R

Accra, Crevecoeur (31)

 

 

 

Jacobus d’Outreleau

Oppercommies

Middelburg

R

Jacobus van Dyk

Ondercommies

Rotterdam

R

Johan Ravens

Ondercommies

Leiden

R

Jacob Muller

Assistent

Amsterdam

R

Daniel van der Honden

Chirurgijn

Middelburg

R

Willem Janse

Konstabel

Vlissingen

R

Jacob Potje

Timmerman

Elmina

G

Hans Tiedel

Korporaal

Ulm

D

Daniel Jordaan

Adelborst

Gdansk

P

Casper Swerin

Adelborst

Staregen*

Z

Joseph Lignan

Adelborst

’s-Gravenhage

R

Philip Bourigten

Soldaat

Tecklenburg

D

Jan van Doorn

Soldaat

Haltern

D

Jan Jurriaen Alting

Soldaat

Groningen

R

Cornelis de Bruyne

Soldaat

Bergen

N

Harmanus Boog

Soldaat

Utrecht

R

Abraham Combert

Soldaat

Mannheim

D

Johannes Wagenaar

Soldaat

Keulen

D

Jan Trieleproost

Soldaat

Amsterdam

R

Andries van Wyk

Soldaat

Utrecht

R

Evert Janse

Soldaat

Holstein

D

Pieter Kramer

Soldaat

Frankfurt

D

Hans Jurriaen

Soldaat

Groningen

R

Philip Meyer

Soldaat

Berghuizen

R

Hendrik Wolf

Soldaat

Accra

G

Willem Rood

Soldaat

Cormantin

G

Jan Albert van Vliet

Soldaat

Langeraar

R

Hans Philip

Soldaat

Bremen

D

Pieter Waay

Soldaat

Veere

R

Jan Hendrik Wolf

Soldaat

Hamburg

D

Jan Niket

Soldaat

Veere

R

Fida (7)

 

 

 

Pieter Valkenier

Oppercommies

Amsterdam

R

Albertus Altuna

Assistent

Geldern

D

Egbert Hulleman

Assistent

Elburg

D

Pieter de Pape

Assistent

Middelburg

R

Boudewyn Andrewes

Chirurgijn

Moskou

Ru

Jan Massey

Soldaat

Amsterdam

R

Alexander Hobroek

Soldaat

Brandenburg

D

Axim, St. Anthoni (22)

 

 

 

Willem Butler

Oppercommies

Amsterdam

R

Carel van Naarsen

Ondercommies

’s-Gravenhage

R

Johannes Loenius

Assistent

Amsterdam

R

Johannes Munnikhoven

Ondercommies

-

C

Jan Andries Hanebort

Onderchirurgijn

Soest

D

Abraham Jan Slingerland

Metselaar

Amsterdam

R

Jan Harmense

Timmerman

Amsterdam

R

Martinus Heyn

Sergeant

Würzbürg

D

Christiaen Muller

Adelborst

Leipzig

D

Baarent Croonenburg

Soldaat

Leeuwarden

R

Jacobus Jan Steenhoff

Soldaat

Amersfoort

R

Philip Jacob Steygen

Soldaat

Bazel

Zw

Frederik Freyman

Soldaat

Melle

O.Nl

Johannes Oosterbroek

Soldaat

Grave

R

Jan Meyer

Soldaat

Lübeck

D

Baltus Herman

Soldaat

Bielefeld

D

Jan Jacob Carelsz.

Soldaat

Haarlem

R

Warnar Lynigh

Soldaat

Holstein

D

Jan Kock

Soldaat

Edinburgh

S

Louis Staphorst

Soldaat

Elmina

G

Louis de Bel

Soldaat

Elmina

G

Pieter Habort

Soldaat

Axim

G

Boutri, Batesteyn (9)

 

 

 

Johannes van Paamburg

Commies

Amsterdam

R

Florentius van Hoorn

Korporaal

Monnikendam

R

Hendrik Arnoldus

Soldaat

Leiden

R

Wilhem Delvert

Soldaat

Amsterdam

R

Sweris Schreuder

Soldaat

Stockholm

Z

Johan Buyse

Soldaat

Brandenburg

D

Jan Jacob Havestad

Soldaat

Amsterdam

R

Hans George Vreede

Soldaat

Nieuwenburg

R

Casper Jansen

Konstabel

Emden

R

Sekondi, Oranje (7)

 

 

 

Hendrik Blenke

Commies

Groningen

R

Matthys Groen

Ondercommies

Alkmaar

R

Jacob de Rycke

Assistent

Zierikzee

R

Hans Claas Coen

Korporaal

Hessekassel

D

Arent Verkuylen

Soldaat

Den Bosch

R

Pieter Pietersz.

Soldaat

Holstein

D

Dirck Lybert

Soldaat

Graafschap Lip

D

Chama, San Sebastiaan (11)

 

 

 

Otto van Belcamp

Ondercommies

Amsterdam

R

Dirck Schryver

Assistent

Amsterdam

R

Anthony Adriaense

Assistent

Middelburg

R

Benjamin La Tour

Chirurgijn

Bergen Op Zoom

R

Evert Langevelt

Konstabel

Bergen Op Zoom

R

Wilhem Snackes

Korporaal

Maastricht

R

Samuel de Groot

Soldaat

Amsterdam

R

Hendrik Zyberts

Soldaat

Amsterdam

R

Cornelis Pieterse

Soldaat

Oslo

N

Jan Sunderberg

Soldaat

Hessen

D

Jan Christoffel Nichard

Soldaat

Minden

D

Komenda, Vredenburgh (8)

 

 

 

Jacob Landman

Ondercommies

Monnikendam

R

Michiel Heyman

Ondercommies

Amsterdam

R

Hendrik France d’Hond

Konstabel

Dordrecht

R

Hans Jurgen Frank

Soldaat

Paterborn

D

Jan Andriese

Soldaat

Göteborg

Z

Hendrik Andriese

Soldaat

Ypersteyn*

R

Jan Ranbergh

Soldaat

Weezel

D

Jan Goerbant

Soldaat

Pommeren

D

Bron: ARA, WIC 102, folio’s 490-494 / * Huidige plaatsnamen onbekend.

C = Curaçao

D = Duitse Rijk / De = Denemarken

F = Frankrijk

G = Goudkust

I = Italië / Ier = Ierland

N = Noorwegen

O.Nl = Oostenrijkse Nederlanden / O = Oostenrijkse Rijk

P = Polen / Pr = Pruisen

R = Republiek / R = Rusland

S = Schotland / Sri = Sri Lanka

Z =Zweden / Zw = Zwitserse Confederatie.

 

 

Bijlage 6: Overzicht beroepsklassen WIC-personeel (12 april 1715).

Factorijen:

 

Handelsofficieren en kooplieden (53):

1

Directeur-generaal

1

Predikant

1

Fiscaal

1

Opperkoopman

3

Oppercommiezen

1

Generale boekhouder

1

Equipagemeester

1

Commies op de secretarie

1

Commies van de soldij

7

Commiezen

1

Generale onderboekhouder

1

Klerk van de fiscaal

14

Ondercommiezen

1

Magazijnmeester

1

Auditeur

16

Assistenten

1

Voorlezer

Militairen (141):

 

3

Sergeanten

11

Korporaals

12

Adelborsten

115

Soldaten

Arbeiders (37):

 

1

Onderbaas

4

Smids

5

Timmermannen

3

Kuipers

7

Metselaars

5

Chirurgijns

3

Onderchirurgijns

1

Gasthuisbewaarder

1

Molenaar

1

Bottelier

6

Konstabels

tt:  231

 

 

Verdeeld over de factorijen:

78

Elmina en St. Jago

10

Mouree

25

Cormantin

9

Apam

14

Bercoe

31

Accra

7

Fida

22

Axim

9

Boutri

8

Sekondi

10

Chama

8

Commany

Schepen:

 

137

Faam

25

Engelenburgh

26

Geertruyd Galei

5

Zacconde

7

Sonnesteyn

15

Commany

26

Bercoe

15

Chama

38

Zeeuwse Galei

tt: 294

 

525

Alle manschappen op de forten, logies en schepen.

Bron: ARA, WIC 102, folio 498v-499r.

Fouten in de originele bron zijn hier rechtgezet.

 

 

 

 

Bijlage 7: Dodenlijst WIC-personeel in 1715.

Datum

Naam

Plaats

Functie

KM

Februari:

 

 

 

 

9

Anthony Croon

Axim

konstabel

A

10

Zacharias Crommans

Accra

soldaat

A

13

Wilhem Meche

Faam*

matroos

A

14

Martin Haber

Boutri

soldaat

A

15

Hendrik Janse Huyg

Jacoba Galei*

bootsman

A

19

Jan Kerkhoff

Faam*

kuiper

A

-

Erasmus Raven

Faam*

matroos

A

-

Hans Andriese

Faam*

matroos

A

22

Michiel Beek

Elmina

korporaal

A

Maart:

 

 

 

 

2

Wilhem W. de Graaff

Faam*

matroos

A

5

Wilhem van der Wilen

Faam*

matroos

A

6

Lodewyk Pieterse

Elmina

soldaat

A

11

Anthony Fransen

Elmina

soldaat

A

12

Daniel Eeckhout

Elmina

soldaat

A

13

Elias Wybinga

Cormantin

chirurgijn

A

15

Johannes Cols

Elmina

soldaat

A

17

Hendrik Heynen

Elmina

kuiper

A

19

David Anthonissen

Axim

konstabel

A

21

Adam Jacobse

Bercoe

soldaat

A

April:

 

 

 

 

6

Joseph Broen

St. Jago

soldaat

A

13

Dirk Andriese

Elmina

matroos

A

19

Jan Beekman

Jacoba Galei*

matroos

G

21

Jan Camerling

Jacoba Galei*

bottelier

A

22

Evert Janssen

Accra

soldaat

Z

25

Anthony Modie

Jacoba Galei*

timmerman

A

28

Willem Janse

Jacoba Galei*

matroos

-

Mei:

 

 

 

 

2

Frederik Vryman

Axim

soldaat

A

Juni:

 

 

 

 

3

Pieter Pietersz.

Sekondi

soldaat

-

15

Marten Smit

Bercoe

soldaat

-

17

Anthony Debie

Elmina

ondercommies

H

26

Barthold Ockers

Elmina

ondercommies

Z

28

-

St. Jago

soldaat

G

29

Hans Claas Coen

Sekondi

korporaal

-

30

Jan Christoffel Rykhold

Chama

soldaat

-

Juli:

 

 

 

 

6

Jan Jurriaen Alting

Elmina

korporaal

A

15

Hans Zeeman

Benin*

stuurman

A

18

Jan Neele

Benin*

matroos

G

20

Frederik d’Orville

Chama*

schipper

-

27

Magnus Pietersz.

Benin*

matroos

A

Augustus:

 

 

 

 

6

Jan van Hamburg

Elmina

soldaat

A

17

Hans Jurgen

Elmina

soldaat

-

20

Jan Nicet

Chama

soldaat

-

24

Hendrik France d’Hond

Komenda

konstabel

-

28

Jan de Mulder

Chama*

timmerman

G

September:

 

 

 

 

24

Philip Duwe

-

-

-

27

Otto van Belcamp

Chama

ondercommies

-

28

Anthony Vergan

Nieuwe Post*

kuiper

-

Oktober:

 

 

 

 

1

Jacob Willemsz.

Chama*

matroos

G

10

Simon Cornelisse

Chama*

matroos

G

11

Abraham Smit

Chama*

matroos

G

12

Lambert de Staas

Accra

soldaat

-

November:

 

 

 

 

7

Pieter Lieversse

Faam*

bootsman

A

7

Claas Andriesse

Faam*

matroos

A

7

Abraham Tollenaar

Faam*

matroos

A

7

Martyn de Bra

Faam*

matroos

A

7

Barend Janssen

Faam*

matroos

A

7

Harmen Matthysse

Faam*

matroos

A

7

Abraham Berg

Faam*

matroos

G

10

Harmen Winter

Faam*

matroos

A

12

Barend Arendse

Faam*

derdewaak

A

12

Warnaar Lynen

Axim

soldaat

Gr

13

Jacobus d’Outreleau

Accra

oppercommies

Z

14

Pettekroe

Cormantin*

stuurman

-

15

Martinus Lonus

Chama

ondercommies

Gr

15

Harmanus Ylendorp

-

matroos

G

16

Jan Godfried Perkel

Accra

adelborst

A

29

Cornelis Christiaansz.

Faam*

matroos

A

29

Maarten van der Linden

Elmina

soldaat

N

30

Jan Jaardink

Faam*

matroos

A

December:

 

 

 

 

2

Hendrik Rigterse

Faam*

matroos

G

3

Cornelis Andriesse

Faam*

matroos

A

3

Lucas Campschaeren

Faam*

onderchirurgijn

A

4

Mangelus Lokhorst

Faam*

matroos

A

6

Laurens Gregorius

Faam*

matroos

A

7

Andries Rasmusse

Faam*

matroos

A

9

Matthys Bretonsel

-

kok

N

17

Andries Jansen

Faam*

matroos

A

25

Claas Pietersz.

Commany*

opperstuurman

-

25

Anthony Adriaense

Commany*

assistent

-

25

-

Commany*

matroos

-

25

-

Commany*

matroos

-

25

-

Commany*

matroos

-

25

-

Commany*

matroos

-

Bron: ARA, WIC 102, folio 543 / WIC 103, folio 68 / NBKG 82 / * Schepen.

KM = Kamer / G = Generale Rekening (Heren X) / A = Amsterdam / H = Hoorn N = Noorderkwartier / Z = Zeeland / Gr = Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 8: Prosopografische fiche van H. Haring.

Persoonlijke gegevens:

 

 

Naam:

Haring(h)

 

Voornaam:

Hieronimus

 

Geboorteplaats:

Haarlem

 

Geboortedatum:

13 oktober 1679

 

Sterfteplaats:

Haarlem

 

Sterftedatum:

8 november 1723

 

Ouders:

 

 

Vader:

Hendrik Haring(h)

 

Geboorteplaats / -datum:

Haarlem, 11 februari 1652

 

Sterfteplaats / -datum:

Haarlem, 9 oktober 1678*

 

Moeder:

Geertruyd of Geertruda Bol(l)e

Broers/zusters:

 

 

Pieter Haring(h)

° 13 oktober 1679

 

Heyndrick Haring(h)

° 14 juli 1682

 

Christiaan Haring(h)

° 8 december 1683

 

Adriana Maria Haring(h)

° 26 augustus 1685

 

Albert Haring(h)

° 5 november 1686

 

Ewaldus Haring(h)

° 2 januari 1688

 

Catharina Haring(h)

° 26 augustus 1689

 

Magdelena Haring(h)

° 24 november 1690

}tweeling

Henriekke Haring(h)

° 24 november 1690

Huwelijk:

 

 

Datum:

27 december 1716 / 12 januari 1717

Partner:

Christina Gerlings (1690-1748)

Dochter:

Geertruyd Christina (°1717)

Functie WIC:

 

 

Directeur-generaal:

16 maart 1711-12 mei 1716

Bron: Genealogisch Bureau (ARA) Dossier H. HARINGH

* Onmogelijk. Uitsluitsel in het gemeentearchief van Haarlem.

 

 

Bijlage 11: Metrologische tabel: Oude maten, gewichten en geldsoorten.

Inhoudsmaten:[1]

 

 

Liters

1 kan of mengel

= 1/2 stoop

 

1,2125

1 stoop

= 2 kan of mengel

 

2,4250

1 anker

= 1/4 aam

 

38,80

1 aam

= 1 vat of 4 ankers

 

155,20

Gewichtseenheden:

 

 

Kilogram

1 engels of ackeys

 

 

0,00153

1 dragma

= 1/64 mark

= 2,5 engels

0,00384

1 lood

= 1/16 mark

= 10 engels

0,01538

1 ons

= 1/8 mark

= 20 engels

0,03076

1 mark

= 8 ons

= 160 engels

0,24610

1 pond

= 2 mark

= 320 engels

0,49409

1 last

= 2 ton

 

2.000,000

Geldsoorten:

 

 

Gulden

1 gulden

= 20 stuivers

= 320 penningen

1:00

1 Vlaams pond

= 20 schellingen

= 240 grooten

6:00

1 pond Sterling

= 20 shilling

= 240 pence

12:00

1 peso

= 8 realen

= 48 stuivers

2:10

1 mark[2]

= 8 ons

= 128 engels

320:00

1 benda (klein)

 

 

65:00

1 benda (groot)

 

 

81:00

 

 

Bijlage 12: Taxatielijst smokkelschip Liefde (25 februari 1715).

 

 

 

guldens

 

 

5.993

pond olifanttanden

2.397

 

 

3.812

pond crevell

762

 

 

350

pond koperen taatzen

213

 

 

329

pond gedreven akers

200

 

 

2.777

pond grote nepten

1.666

 

 

416

pond Spaanse ditto

249

 

 

332

pond tinnen kommen

124

 

 

90

pond hagels & kogels

6

 

 

68

pond wasch

17

 

 

15.746

pond buskruit, 6429 pond slecht en bedorven:

rest 9317 pond goed

1.956

 

 

245

pond kristalijn rosados

109

 

 

35

pond element koraal

15

 

 

942

pond allerhande quispel, 170 losdradig

376

 

 

12

pond grote boesjes

8

 

 

72

pond kleine ditto

50

 

 

9

pond blauwe olivet

9

 

 

7

pond valse parels

-

 

 

10

orlietten

-

 

 

8

trompetten, 1 defect

14

 

 

3

klokken

83

 

 

3

vergulde spiegels defect

30

 

 

1

kerkkroon

164

 

 

38

zwarte spiegels nr 4

13

 

 

11

dito nr 5

4

 

 

2

mans muilen

3

 

 

4

vrouwe dito

4

 

 

260

carroots, 1 beschadigt

520

 

 

17

platthilios

52

 

 

350

Cabo Verde panen, slecht van valeur

1.067

 

 

30

dito gevlekt & beschadigt

60

 

 

3

pletsen, metende 42 el

17

 

 

1.204

lorrendraaier slaaplakens

842

 

 

5

gekleurde linden, 100 el

15

 

 

1

lap dito

2

 

 

1

grote blauwe perpetuanen à 14 el

4

 

 

34

dito beschadigt

119

 

 

122

kleine blauwe perpetuanen

402

 

 

2

dito beschadigt

5

 

 

7

brede tapsels

61

 

 

3

smalle ditto

15

 

 

3

Haarlemmer gestreept

66

 

 

6

dito à 50 el

108

 

 

2

kleine nicanesen, minder soort en verrot

2

 

 

6

Haarlemmer bontjes, metende 300 el

135

 

 

11

Haarlemmer bontjes, smaller soort, metende 350 el

123

 

 

36

Frans linnen

324

 

 

16

pakjes fijn wit garen, wegende 4 pond

4

 

 

2

gestreept stof

12

 

 

1

brede zaay

15

 

 

10

dito beschadigt

100

 

 

1

dito verroest

6

 

 

18

torenkleedjes

28

 

 

231

kleine annebassen

190

 

 

5

kleine rode perpetuanen

16

 

 

1

dito beschadigt

4

 

 

12

zakpistolen

12

 

 

25

lemeniassen van 20 à 22 el

262

 

 

1

dito beschadigt

8

 

 

20

lemeniassen van 20 à 22 el

210

 

 

7

el lemenias

3

 

 

4.800

vuursteenen

14

 

 

96

grove aarden kannen

26

 

 

30

dito, aan de deksels beschadigt

7

 

 

288

fijne snaphanen

1.180

 

 

20

dito beschadigt

60

 

 

25

boekaniers

157

 

 

3.167

korte ijzeren staven, wegende circa 79475 pond

4.948

 

 

5

lijngewaad, metende 250 el

90

 

 

7

baftaas

66

 

 

1

dito gevlekt

8

 

 

15

el ditto

5

 

 

38

inlandse chitsze à 20 el

380

 

 

34

el dito

17

 

 

3

Oostindische dito à 7 el

18

 

 

6 ½

el rood laken

23

 

 

19

el blauw ditto

68

 

 

20

el dito kattoen

8

 

 

24

el wit ditto

8

 

 

116

ingelegde messen

124

 

 

128

gedreven dito, merendeel aan de gevesten beschadigt

89

 

 

8

houten gevesten ditto

7

 

 

14

Engelse dito

14

 

 

2

slootjes nr 2

2

 

 

80

koperen knoppen

20

 

 

36

paardeharen dito

7

 

 

17

sajette koussen

25

 

 

4

dito beschadigt

2

 

 

39

el zwarte zaay

9

 

 

8

neteldoek, metende 200 el

160

 

 

5

Engelse gekleurde stofjes

22

 

 

5

fijne mourits

60

 

 

4

Bielefelds lijngewaad

30

 

 

31

fotassen à 14 el

310

 

 

3

brede pintados à 5 el

7

 

 

3

brede brittaques, grof soort

7

 

 

17

pakjes kant

68

 

 

2

kamerbehangsel

16

 

 

4

grote nicanesen

31

 

 

2

brede blauwe baftaas

16

 

 

2

atsiabanijs à 11 el

10

 

 

 

Magazijngoederen

 

 

 

4

kan asijn

-

 

 

8

kan olijfolie

4

 

 

2/3

kan witte Franse wijn

24

 

 

¾

kan halve oxhooft rode wijn

19

 

 

2 ¼

pijpen

63

 

 

160

kan brandewijn

35

 

 

1.308

pond suiker

261

 

 

117

pond stokvis

11

 

 

6.068

pond grein

455

 

 

784

pond hard brood

70

 

 

313

pond spek

46

 

 

600

kan gort

47

 

 

350

kan witte erwten

24

 

 

18

kan Franse brandewijn

10

 

 

62

rollen Portugese tabak

744

 

 

15

rollen ditto, bedorven

-

 

 

4

rollen dito, niet meer als halfvol

24

 

 

1

mans slaaf, macroen

 

 

 

1

jonge à 2/3 p(esos de Indio)s macroen

70

 

 

 

Trainsmatrialen

 

 

 

1.026

el ruw linnen

256

 

 

48

el zeildoek

12

 

 

3

kan teer

16

 

 

96

lonten

9

 

 

6

vijlen

11

 

 

13

pond pompleer

4

 

 

1/3

pond lampolie

4

 

 

1/3

pond bedorven boter

13

 

 

 

Medicamenten

 

 

 

1

medicamentenkist

40

 

 

40

mark goud, 5 ons en 4 engels

12.850

 

 

 

 

36.560

 

 

 

Het schip met zijn rondhoud, staende en lopende wantzeylen H(ee)r is waerdig geoordeelt… 7653

 

 

 

 

 

 

44.213

 

 

 

Af voor sooveel 8 ¾ percente voor de volkeren navigerende met gemelde cruysser voor het nemen van voorszeide lorrendrajer, komen te bedragen… 3868

 

 

 

 

Als vooren voor primo à 1 percente voor de capteyn van de cruysser… 442

 

 

 

 

Als boven à ¼ percente voor de luytenant… 110

4.421

 

 

 

 

39.792

 

 

 

Nog zooveel 2 percente voor den fiscael Abraham van de Poele, bedragen… 795

 

 

 

 

 

44.213

 

Bron: ARA, NBKG 82, 9 april 1715.

 

 

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1]   Inhoudsmaten verschilden per land en per vloeistof. Hier is gebruik gemaakt van de oude maten die in Amsterdam gangbaar waren.

[2]   De mark was niet alleen een gewichtseenheid, maar ook een financiële rekeneenheid. De waarde van producten werd altijd omgerekend naar mark, ons en engels. Voor de handel met West-Afrika werd als rekeneenheid ook veel gebruik gemaakt van de grote en kleine benda, overeenkomend met een bepaalde hoeveelheid goud.