Oorlog aan de oorlog !? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885 1914. (Jan Godderis)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Het maken van een licentiaatsverhandeling in de opleiding geschiedenis aan de universiteit vergt twee academiejaren, een hele poos. Het is fundamenteel een leerproces. Daarbij heb ik gelukkig heel wat steun en hulp gekregen. Daarbij past een dankwoordje!

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor, professor Gita Deneckere, onder wiens leiding dit onderzoek gebeurd is. Bovendien kon ik fiches uit haar doctoraatsonderzoek ik kon inkijken.

Ook mijn commissarissen professor Karel Velle en doctorandus Maarten Van Ginderachter verdienen hierbij een belangrijke vermelding. Daarbij dient aangevuld te worden dat Maarten een steunpilaar geweest is in dit onderzoek .

Naar het personeel van de Gentse universiteitsbibliotheken en het personeel van het Gentse Amsab gaat mijn dank uit. Vooral de verantwoordelijken van de amsabbibliotheek, met wie ik vele uren in de leeszaal van het Amsab gedeeld heb moeten hierbij aangehaald worden.

Donald Weber, die dit onderwerp aandroeg in de Amsab-thesislijst, en Michel Vermote ben ik uitermate dankbaar. Beiden waren de gidsen die me wegwijs maakten in deze materie.

Ook het personeel van andere instellingen waar ik vertoefde wil ik danken: de koninklijke militaire school te Brussel, met een speciale vermelding voor Professor Luc De Vos die tijd voor mij uittrok, de bibliotheek van de ULB, de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, het mundaneum te Mons, de universiteitsbibliotheek van de universiteit Mons-Hainaut, de stadsbibliotheek van Antwerpen, de stadsbibliotheek van Gent, de lokale bibliotheken van Verviers en Ath.

Ten slotte dienen enkele dierbaren die me bij dit werk ondersteund hebben vermeld te worden. Daarbij denk ik aan mijn vriendin Joke die lief en leed met mij gedeeld heeft, aan mijn ouders en broer. Mijn moeder, Ann Devisschere en Frederik Jaques verdienen een speciale vermelding voor het nalezen van delen van deze verhandeling. Mijn broer, Bart, verdient een speciale vermelding daar hij mij geholpen heeft, toen de computer het, net voor het afdrukken, liet afweten.

Kortom: mijn oprechte dank voor iedereen die bijgedragen heeft aan het tot stand komen van dit werk.

 

Jan Godderis, 28 april 2004

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende