“Onze strijd is juist”. Tegenstellingen in een Oost–Vlaamse bezette gemeente. De geschiedenis van Waarschoot tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Karel Linseele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

archiefbronnen[635]

 

Kerkelijke archieven

 

            Kerkarchief, Waarschoot (KAW)

 

Liber Memorialis

 

Openbare archieven

 

            Nationaal belang

 

            Archieven van de bestuursafdeling van de oorlogsgetroffenen, Ministerie van Volksgezondheid/Justitie (AO), Brussel.

 

Statuut der Burgerlijke Weerstanders

 

Dossier VR

 

Statuut der Politieke Gevangenen

 

            Dossier De Hemptinne Philippe.

Dossier De Kesel Octaaf.

Dossier Gauwberg Marcel.

Dossier De Mits Robert.

Dossier De Mits Theofiel.

Dossier De Spiegelaere Armand.

Dossier De Spiegelaere Oscar

 

Statuut der Weggevoerden

 

Dossier PH.

 

            Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht (CHDK), Brussel.

 

            Geheim Leger

 

Dossier Andries Aureel

Dossier Baudonck Maurice

Dossier Bauwens Oscar – Henri

Dossier Biscop Firmin

Dossier Bral Maurice

Dossier De Kesel Octaaf

Dossier De Mits Robert

Dossier De Mits Theophiel

Dossier De Pauw Alfons

Dossier De Smet Octaaf

Dossier De Spiegelaere  Oscar

Dossier De Spiegelaere Armand

Dossier De Vis Leon

Dossier De Vriese Camiel Amois

Dossier DW A

Dossier Dhoore Werner

Dossier Gauwberg Marcel

Dossier Geirnaert Georges

Dossier Mortier Clemence

Dossier Pauwels August

Dossier Philips Roger

Dossier RF

Dossier Roegiers Louis

Dossier Termont Leon

Dossier Van de Rostijne Gerard

Dossier Vermeire René

 

            Onafhankelijkheidfront

 

Dossier BA2

Dossier DA2

Dossier DB A

Dossier DC C

Dossier DM A

Dossier DP M

Dossier JC 1

Dossier JC 2

Dossier LA

Dossier VC

Dossier VdV G

Dossier Verheecke Henricus

Dossier VH L

Dossier Willems Cyriel

 

            Andere

 

Dossier De Hemptinne Philippe

 

            Griffie Krijgsraad (GK), Brussel

 

Dossier BA

Dossier DA

Dossier DK

Dossier DL

Dossier DW J

Dossier JV

Dossier LJ

Dossier NC

Dossier PA

Dossier PG

Dossier PM

Dossier RR

Dossier VA R

Dossier VM G

Dossier VP M

Dossier WM

 

Griffie Militair Gerechtshof (GMG), Brussel.

 

Dossier DG G

Dossier EL

Dossier Swerts

Dossier Van de Wiele

Dossier VW A

 

Lokaal belang

 

Gemeentearchief, Waarschoot (GAW).

Geboorten 1796 – 1900

Geboorten 1901 – 1950

Gemeenteraadsverkiezingen

Huwelijken 1901 – 1950

Kiezerslijsten

Repressie – Burgertrouw

Schepencollege : zittingen, 1934 – 1944

Weerstanders en werkweigeraars

Weggevoerden :  beide oorlogen

 

Private archieven

           

Eigen verzameling documenten, Waarschoot.

           

E-mail Nico Wouters aan auteur, 6/3/2002, s.p.

E-mail Nico Wouters aan auteur, 10/3/2002, s.p.

E-mail Nico Wouters aan auteur, 14/3/2002, s.p.

E-mail Nico Wouters aan auteur, 18/4/2002, s.p.

Gegevens verleend aan auteur door Isabel Rys (2°  lic. geschiedenis).

Interview van de auteur met anonieme getuige 1, 11/1/2002.

Interview van de auteur met anonieme getuige 2, 6/3/2002.

Interview van de auteur met anonieme getuige 3, 6/3/2002.

Interview van de auteur met anonieme getuige 4, 2/3/1999.

Interview van de auteur met anonieme getuige 5, 8/3/2002.

 

           

Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[635] We gebruikten enkel bronnen in handschrift.

[636] We leerden een pak uit de probleemstelling en de uitwerking van dit boek. Het onderwerp is daarenboven zeer gelijklopend. Het gaat namelijk eveneens om een repressiegeschiedenis is een dorpsgemeenschap.

Noot van de auteur :

 

We hebben getracht de richtlijnen van de Wet van de Privacy zo veel mogelijk te volgen. De namen van allerhande collaborateurs en niet erkende verzetslieden werden dan ook vervangen door een willekeurige voornaam en initiaal. Elke verwijzing naar bestaande personen is compleet toevallig !!! Getuigen die anoniem wensten te blijven worden in de bronvermelding enkel aangeduid als bijvoorbeeld ‘anonieme getuige 1’. Elk verzoek om de identiteit van anonieme historische actoren of getuigen te onthullen zal worden afgewezen! Namen van personen die door om het even wie zeer eenvoudig kunnen worden opgezocht worden vermeld; net zoals de namen van gewone burgers, kwestie van het verhaal wat couleur locale, te geven. We vinden wel dat u als nabestaande het recht heeft alsnog voor anonimiteit te kiezen. Een eenvoudig verzoek volstaat. Wat erkende verzetslieden betreft vonden we het problematisch om hun naam niet mee te delen. We merkten namelijk bij de lectuur en interviews dat tot op heden niemand de ware toedracht  van de verzetgeschiedenis kende. We meenden dat het op een manier onze plicht was om Waarschoot er op te wijzen dat het wél over enkele ‘helden’ beschikt. We hopen eveneens dat we bij het schrijven dit werk niemand kwetsten. We sluiten het echter niet uit dat bepaalde zinswendingen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Indien u problemen heeft met een bepaald fragment uit dit werk kunt u steeds contact opnemen met de auteur. Elk verzoek zal gedegen worden behandeld.

Hoe ?:klik op de naam van de auteur. Karel Linseele

 

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.